Токсикология

Улану патогенезі. ФОЗ жүйке жүйесінің әртүрлі бөлімдерінің зақымдануына алып келетін, жүйке-паралитикалық әсер ететін улы заттар болып табылады, соның нәтижесінде тыныс алудың, жүрек қызметінің , көрудің бұзылуы жүреді, ал ауыр жағдайларда тырыспа мен салдану пайда болады.

ФОЗ-дың әсер ету механизмі жеткілікті шамада күрделі және холинергиялық(антихолинэстеразалық және антихолинэстеразалық емес) және холинергиялық емес әсерлерді қамтиды.

Олардың әсерінің антихолинэстеразалық теориясы анағұрлым кең таралған, соған сәйкес ФОЗ холинэстераза мен байланусыға , оны қайтымсыз тежеуге және ферменттің кейіннен  «қартаюына» алып келуге қабілетті. Ағзада 2  холинэстеразалар түзіледі: ацитилхолинэстераза немесе «нағыз», және бутирилхолинэстераза-«жалған».  Ацитилхолинэстераза жүйке жүйесінің синапстарының проксимальды бөлімдерінде түзілгенде және оның тежеу дәресін уланудың клиникалық суретінің көрінуін және аяқталуын анықтағанда, соңғысы бауыр жасушаларында түзіледі және оның байланысуы ФОЗ- мен улану патогенезінде маңызды рөл атқармайды.

ФОЗ-дың антихолинэстеразалық емес әсер ету механизмі анағұрлым күрделі және улы заттардың холинорецепторларға (холиномиметикалық және холинолитикалық әсері) тікелей әсерін де, холинсесибилизациялаушы әсерін де қамтиды.

Көрсетілген әсерлер ацитилхолин алмасуының және жүйке импульстарының синапстық берілуінің бұзылуына алып келеді. Ацитилхолиннің холинергиялық жүйкелердің аяқшалары бөлігінде артық мөлшерінің жиналуы холинреактивтік құрылымдардың тым аса қозуына және патологиялық  белгілердің пайда болуына алып келеді. Көрсетілген өзгерістер парасимпатикалық жүйкелердің постганглионарлық аяқшаларының бөліктерінде ғана емес, сонымен қатар барлық вегетативтік жүйке түйіндерінде , жүйке- бұлшықет синапстарында, сондай ақ орталық жүйке жүйесінің синапстарында жүреді. Холинореактивтік құрылымдарының қасиеттеріне байланысты олардың тым аса қозуы әртүрлі клиникалық  белгілерімен сипатталады. Мискаринге (М-холинореактивтік) сезімтал құрылымдардың реакциясы көз қарашығының тарылуымен және аккомадацияның түйілуімен, бронхоспазммен, асқазан мен ішектің толқи жиырылуының күшеюімен , көптеген бездердің(бронхиалдық, тер, сілекей жәнет.б., асқорыту жүйесі бездерінің) секрециясының жоғарлауымен, брадикардиямен, жиі несеп шығарумен ( уланудың мускарин тәрізді белгілері) көрінеді.

Никотинге сезімтал(Н-холинореактивтік) құрылымдардың реакциясы бұлшықеттің фибриллярлық тартылуы, жайылған бұлшықет әлсіздігі( соның ішінде тыныс алу бұлшықетінің), тахикардия, гипертензия( уланудың никотин тәрізді белгілері) сияқты белгілердің көрінуі болып табылады.

Орталық жүйке жүйесінде(ОЖЖ) сондай ақ М-және Н- холинореактивтік жүйелері бар , бірақ клиникалық практикада ФУЗ- мен улану кезінде ОЖЖ зақымдану белгілерін ыңғайлылық үшін , орталық М- және Н- холиномиметикалық әсерін бөлмей, бір топқа біріктіреді. ФОЗ-дың орталық әсері жүйке-психикалық қозу, қорқу, мазасыздық, бастың ауруы, сіңірлі рефлекстердің жоғарылауы, тырыспалар, ал содан кейін ОЖЖ-ның тежелуі мен салдану сияқты белгілерін тұспалдайды. Клиникалық белгілерінің көріну ерекшеліктері  едәуір шамада әсер ететін улы заттың мөлшері мен анықталады деп болжауға болады. Мәселен, жеңіл уланулар кезінде шеткері холинорекативтік құрылымдардың тым аса қозу белгілері (мускарин тәрізді әсер) дамиды, көп мөлшері кезінде тамыр қимылдатқыш және тыныс алу орталықьарының тежелуінде, тырыспалық синдромның дамуы түрінде көрінетін никотин тәрізді және орталық әсерінің белгілері қосылады.

Әдетте уланудың ауырлық дәрежесі мен холинэстераза инактивациясының тереңдігі арасында нақты корреляция байқалады: жеңіл улану кезінде бұл ферменттің белсенділігі 50% құрайды, орташа дәрежелі улану кезінде 30-40 %, ал ауыр улану кезінде- бастапқы дәреженің 20%.

ФОЗ-мен зақымданудың холинэргиялық емес әсерлері көбінесе холинэргиялық әсерге қатысты екіншілік сипатқа ие болады, бірақ тек қана орталық жүйке жүйесінің қызметтерінде ғана көрініп қоймай, көптеген мүшелер мен жүйелердің қызметінде де көрінетін ағзадағы едәуір алмасу бұзылыстарына, айналымдық, ұлпалық гипоксияның дамуына заңды түрде алып келеді.

Мәселен, ФОЗ-мен улану кезінде миокардтың зақымдануы патогенезінде М- және Н- холинорецепторларына ацитилхолиннің артық мөлшерінің артық мөлшерінің әсерінен басқа, миокардтағы жасушалық тотығу-тоқсыздану үдерістерінің бөгелуі, онда катехоламиндердің мөлшерінің коронарлық емес катехоламиндік некроздардың дамуына дейін жоғарлауы, ырғақтың және өткізгіштіктің алуан түрлі бұзылыстарымен көрінетін калийдің жасушалық градиентінің бұзылуы маңызды рөл атқарады.

Сонымен , ФОЗ-мен улану патогенезінде негізгі түйіні холинореактивтік құрылымдардыңтым аса қозуы болып табылады, бұлармен шамасы улу заттың мускарин , никотин тәрізді және орталық әсері байланысты. Бұл әсерде негізгісі антихолинэстеразалық әсер болып табылады, сонымен қатар улы заттың холинореактивтік құрылымдарға тікелей әсері де, ацитилхолинге холинреактивтік жүйелердің сенсибилизациясы да болады,  бұдан бөлек, зат алмасуды бұза және гипоксияның дамуына ықпал ете отырып, улану барысын едәуір дәрежеде ауырландыратын ФОЗ-дың холинэргиялық емес әсерлері туралы ұмытпау жөн. ФОЗ-дың биологиялық әсерінің механизімдерін және ерекшеліктерін білу холинолитиктерді, холинэстеразаның қайтымды ингибиторлары мен реактиваторларын қамтитын медициналық қорғаныштың тиімді өзіне тән құралдарының бірнеше буындарын құру үшін іргелі негіз болып табылады.

Клиникалық көріністер уланудың клиникалық көріністері ең алдымен улы заттың ағзаға түскен мөлшері мен , оның агрегаттық күйімен, түсу жолдарымен, және ең аз дірежеде ағзаның жеке ерекшеліктерімен анықталады. УЗ-дың жалпы резорбтивтік әсерінен басқа, жергілікті бастырмамен туындаған уланудың айқын белгілерінің іртүрлі дәрежесінде көрінеді.

Зақымдалудың жоғары уыттылығы нәтижесінде УЗ-дың аз мөлшерімен қысқа уыттық түйіспе кезінде ақ пайда болады. Уланудың жасырын кезеңінен кейін пайда болады, оның ұзақтығы улы заттың ағзаға түсу жолына және уланудың ауыртпалық дәрежесіне байланысты болады. ФОЗ-дың ингаляциялық әсері кезіндегі жасырын кезеңі өте қысқа – бірнеше минут болуы мүмкін, УЗ-дың зақымдалмаған тері арқылы әсері кезінде ол 3 сағатқа және оданда аса уақытқа жетуі мүмкін. Улану белгілері қарқынды үдей түседі және зақымданған адамның күйінің нашарлауына тез алып келеді. Тырыспалар пайда болады,тіршілікке маңызды қызметтер (тыныс алу және қан айналым) бұзылады, көрудің, ас қорыту жүйесінің қызметтерінің бұзылуы басталады. Ұлпалардың оттегілік ашығуы, гомеастаздың терең бұзылыстары дамиды. Ауыр улану байыпты болжаммен сипатталады, ал медициналық жәрдемнің болмауы немесе уақытылы болмауы кезінде ол өліммен аяқталуы мүмкін.

Тәжірибелік клиникадағы зақымдануды тек 3 түрге бөлу толығымен ақталады:

 • Көру мүшелерінің зақымдануы(миотикалық);
 • Негізінде бронхоспазм (бронхоспастикалық) нәтижесінде сыртқы тыныс алу қызметтерінің үдемелі бұзылуы;
 • Тыныс алу және қан айналым (шашыраңқы немесе тырыспалы) қызметтерінің үдемелі бұзылыстарымен жайылған тырыспа синдромы бар аса ауыр түрі. Олар негізінде , зақымданудың жеңіл , орташа және ауыр дәрежелеріне сәйкес.

Зақымдануларды жеңіл, орташа ауыр дәрежелеріне бөледі, ал кейбір авторлар аса ауыр дәрежелеріне де бөледі.

Жеңіл дәрежедегі зақымданулар кезінде жасырын кезеңі 1-1,5 сағатқа дейін созылады.

Уланудың клиникалық көрінуі негізінде көру мен тыныс алудың бұзылуымен сипатталады. Жәбірленушілер әлсіз жарақтандыру кезінде және алысқа қарау кезінде анағұрлым білінетін көз өткірлігінің төмендеуін, кеңсірік бөлігінде жағымсыз сезінуді, әсіпесе жақын орналасқан заттарға көз тігу фиксациясы кезінде байқайды. Бір уақытта мол сұйық бөліндісі бар мұрынның бітелуі, сілекейдің ағуы пайдв болады. Кеудесінде сығылу, қысылу сезімдері , дем алуға қанағаттанбаушылық, жиі жөтелмен үйлесетін тыныстың қиындауы(көкірек әсері) түріндегі тыныс алудың бұзылыстары осы бұзылыстарға алып келеді немесе олармен 1 уақытта пайда болады.

Жәбірленушілердің бір бөлігінде сондай ақ жүрек бөлігінде ауыру сезімі, диспепсиялық бұзылыстар, тершеңдік пайда болуы мүмкін, кейбір жағдайларда , орташа дәрежеде улануға жақын тұрған және тұрақсыз сипаттағы жүйке жүйесі бар адамдарда невротикалық (жүйке тозулық) тұрпаттағы бұзылыстар пайда болады: қобалжулық, мазасыздық , эмоциональдық құбылмалылық, ұйқысыздық жан түршіктіретін түс көру, бастың айналуы, жалпы әлсіздік, зейіннің бұзылуы, арттикуляция, сирек-жабырқаңқылық, ұйқышылдық бейжайлық.

Қарау кезінде жәбірленушілердің эмоцияналдық құбылмалылығы, көз қарашығының кеңет тарылуы( иненің жасуындай мөлшерге дейін), көз қарашығының жарыққа реакциясының жойылуы, аккомадацияның түйілуі, көздің шырышты қабығының гиперэмиясы байқалады. Аккомадацияның миозы мен түйілуіның себебі УЗ-ның көздің холинореактивті жүйесіне әсері болып табылады. Бұл ретте цилиярлық бұлшық еттің жиырылуы, цинналық байламдардың босаңсуы, жақыннан көріну нүктесіне белгіленетін көз бұршағының енінің үлкеюі жүреді. Қараңғыға бейімделу қабілеті ФОЗ-дың көру анализаторы бөлігіне орталық әсері нәтижесінде төмендейді.

Жеңіл уланудың басқа белгісін мұрыннан ұйыма сұйықтықтың мол бөлінуіне және солливацияға, өкпеде бірлі-жарым құрғақ сырылдардың пайда болуына алып келетін демікпе болуы мүмкін. Сыртқа тыныс алу қызметін зерттеу кезінде өкпенің тіршілік сиымдылығының төмендеуі өкпенің ең жоғары желдетілуі, дем шығарудың күштілігінің төмендеуі байқалады. Сипатталған өзгерістер әскери қабілеттілікті уақытша жоғалту себебі болып табылады.

Тамыр соғуы, әдетте, жиілеген (100 соққы/мин дейін) , ал бірқатар жағдайларда- артериялық қысым аз жоғарылайды; қабақтың, созылған қолдың саусақтарының жеңіл дірілі , қызғылт тұрақсыз дермографизм байқалады.

 

2-кесте. ФОЗ- мен жіті зақымданудың жіктелуі.

Заттың атауыУлы заттың түсуіЗақымдану дәрежесіЖетекші синдром бойыншаклиниклық түрлеріУлану кезеңдеріАсқынулар
Ерте(1-2-ші тәулік)Кеш(2-ші күннен кейін)
ЗаринИнгаляциялықЖеңілМиотикалықжасырынтыныс алудың салдануы(орталық басым)тыныс алудың салдануы (шеткері)
Зомантері арқылы диспноэтикалықөткірколлапсастениялық(астеновегетативтік)

синдром

Вигаздаржарақат арқылы невротикалықасқанулар мен салдармиокардиодистрофияуытты энцефалопатия
 көздің шырышты қабығы арқылы кардиалдық қайталанатын бронхоспазмуытты полиневрит
 ауыз арқылы асқазан-ішектік жіті пневмония 
  орташапсихоневротикалық нефропатия 
   бронхоспастикалық улану психозы 
  ауыр, аса ауыртырыспалық-салдандырғыш   

 

Обьективті тексеру кезінде құрсақ қуысы мүшелері қызметтерінің біршама едәуір бұзылуларын анықтау, айқын болады. Зертханалық зерттеу көрсеткіштері не өзгермеген ,не шамалы ғана өзгерген: қанның клиниклық анализінде әдетте салыстырмалы лимфапения мен шамалы лейкоцитоз анықталады, зәр анализі- өзгеріссіз. Антихолинэстеразалық улы заттармен улану үшін анағұрлым маңызды және айтарлықтай өзіне тән- плазма мен эритроциттердің холинэстеразасының белсенділігінң төмендеуі, оның көрсеткіштері жеңіл улануларда 30-50 % төмендейді.

Негізгі клиникалық синдром бойынша жеңіл уланудың барысын бірнеше нұсқаларына бөледі:

 • Миотикалық түрі(көру мүшесінің бұзылыстары басым);
 • Диспноэтиклық түрі, оның негізгі белгісі тыныс алудың бұзылуы болып табылады;
 • Зақымданған адамдарда шамалы астениялық немесе астениялық-депрессиялық күйімен көрінетін невротикалық түрі; ол жоғарыда көрсетілген екуіне қарағанда сирегірек кездеседі;
 • Негізгі белгілері шамалы диспепсиялық бұзылыстар болып табылатын- гастриттік түрі;
 • Кардиалдық түрі сирек, жүрек бөлігінде ауруға шағым басым.

Уланудың жоғарыда көрсетілген белгілері 1-2 тәулік бойы сақталуы мүмкін,ал олардың кейбіреулері одан да ұзақ уақыт сақталынады.

Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан

Версия для печати PDF

Глава 1. Общие положения

 1. Настоящие Правила определяют порядок ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан (далее – Правила).
 2. Право ношения военной формы одежды имеют граждане, состоящие на воинской службе в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, воспитанники Кадетского корпуса, Республиканской школы «Жас улан», а также граждане, прошедшие воинскую службу по контракту, состоящие в запасе или в отставке и уволенные с воинской службы с правом ношения военной формы одежды, военнообязанные и студенты учебных заведений, призванные на воинские сборы.
 3. Категории военнослужащих, имеющих право ношения гражданской одежды, устанавливаются первыми руководителями Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.
 4. Военная форма одежды высшим офицерским составом, офицерским составом, проходящим воинскую службу по контракту и призыву, солдатами (матросами), сержантами (старшинами), проходящими воинскую службу по контракту носится:
 5. особо парадная – при выполнении церемониальных ритуалов (для Республиканской гвардии) и для военнослужащих-женщин при проведении военных парадов, проводимых на основании постановления Правительства Республики Казахстан, торжественных мероприятий, международных переговоров и встреч иностранных делегаций по указанию Министра обороны Республики Казахстан);
 6. парадная:

для строя – при участии в парадах, вручении воинским частям (кораблям) Боевых Знамен, вручении военнослужащим государственных наград и присвоении высшего офицерского звания, принятии Военной присяги, назначении в состав почетного караула, а также в дни годовых праздников воинских частей (кораблей), на торжественных построениях в День защитника отечества и в дни профессиональных праздников других войск и воинских формирований, и при спуске кораблей на воду, подъеме Военно-морского флага на корабле, вступающем в строй;

вне строя – присутствующими на парадах вне парадного расчета, при получении ведомственных наград, представлении непосредственным начальникам при назначении на должность и присвоении воинского звания, на торжественных заседаниях, официальных приемах, при возложении венков к памятникам и могилам воинов, во время несения службы подразделениями пограничного контроля;

 1. повседневная:

для строя и вне строя – на занятиях по боевой подготовке (кроме полевых занятий) и при несении службы в составе суточных нарядов, при работе в штабах, в управлениях и учреждениях, а также во внеслужебное время (кроме Военно-морских сил и частей морской пехоты Вооруженных Сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности);

в Военно-морских силах и частях морской пехоты Вооруженных Сил, морских частях Пограничной службы Комитета национальной безопасности – на занятиях по боевой подготовке и при несении службы в составе суточных (корабельных) нарядов, на боевых дежурствах, при выходах кораблей в море (на учениях), при работе в штабах, в управлениях и учреждениях, на занятиях по указанию командира корабля (воинской части), а также во внеслужебное время.

Разрешается ношение повседневной формы одежды вне строя при исполнении обязанностей в подразделениях воинских частей (кораблей), не связанных с пребыванием в строю, на классных занятиях внутри расположения части, в аудиториях, лабораториях и мастерских военных учебных заведений (военных факультетов), на служебных совещаниях и собраниях;

 1. полевая – на учениях, полевых выходах, боевых дежурствах, при несении службы в составе караулов, выполнении задач по защите (охране) Государственной границы, занятиях в учебных центрах, полигонах, нахождении на гауптвахте;
 2. специальная (кому положено по нормам снабжения) – на учениях, при выполнении специальных задач, боевых дежурствах (боевой службы), несении пограничной службы, проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнении задач по защите (охране) Государственной границы, занятиях в учебных центрах, занятиях с боевой техникой и обслуживании техники и вооружения, выполнении работ в гаражах, парках, доках, мастерских, на аэродромах, в лабораториях, на складах, кораблях, в воинских частях и учреждениях, на территории береговых баз, при проведении спортивных занятий и соревнований (спортивная форма одежды);
 3. при проведении боевых, специальных и антитеррористических операций военнослужащие обязаны носить защитные средства (шлем стальной или кевларовый, бронежилет и другие).
 4. Военная форма одежды солдатами (матросами), сержантами (старшинами), проходящими воинскую службу по призыву, курсантами военных учебных заведений (военных факультетов), воспитанниками Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан» носится:
 5. парадная – при участии в парадах, вручении воинским частям (кораблям) Боевых Знамен, получении государственных и ведомственных наград, принятии военной присяги, назначении в состав почетного караула, в дни годовых праздников воинской части (корабля), на торжественных построениях в День защитника отечества и в дни профессиональных праздников других войск и воинских формирований, при спуске кораблей на воду, подъеме Военно-морского флага на корабле, вступающем в строй, часовыми по охране Боевого Знамени, при увольнении из расположения части, во время пребывания в отпуске и в других случаях по указанию командира воинской части (корабля);
 6. повседневная (для военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных Сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности) – при выходах кораблей в море на учения, маневры, на боевых дежурствах, несении службы в составе корабельных (суточных) нарядов и на занятиях по указанию командира корабля (воинской части);
 7. полевая – при повседневной жизнедеятельности, на учениях, полевых выходах, боевых дежурствах, при несении службы в составе караулов, выполнении задач по защите (охране) Государственной границы, суточных нарядов, занятиях в учебных центрах, а также в других случаях по указанию командира (начальника) воинской части (учреждения);
 8. рабочая – при выполнении хозяйственных работ, нахождении на гауптвахте. Разрешается ношение рабочей формы одежды при обслуживании техники и вооружения по указанию командира (начальника) воинской части (учреждения);
 9. специальная (кому положено по нормам снабжения) – на учениях, при выполнении специальных задач, боевых дежурствах (боевой службы), выполнении задач по защите (охране) Государственной границы, занятиях в учебных центрах, проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, занятиях с боевой техникой и обслуживании техники и вооружения, выполнении работ в гаражах, парках, доках, мастерских, на аэродромах, в лабораториях, на складах, кораблях, в воинских частях и учреждениях, на территории береговых баз, при проведении спортивных занятий и соревнований (спортивная форма одежды).
 10. Военнообязанными и студентами учебных заведений, призванными на воинские сборы, носится полевая форма одежды на время прохождения сборов в воинских частях (учреждениях).
 11. Форма одежды для строевых смотров, построений и служебных совещаний и собраний объявляется лицами, проводящими эти мероприятия.

Форма одежды для несения патрульной службы, дежурств на
контрольно-пропускных пунктах, а также для военнослужащих, осуществляющих контрольно-пропускную службу в зданиях штабов управлений, воинских частей и учреждений, объявляется командирами (начальниками) воинских частей (учреждений).

 1. Командиры воинских частей (кораблей), начальники учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан:
 2. организовывают тщательную подгонку предметов военной формы одежды при выдаче их в носку военнослужащим. Имущество, закрепленое за сержантами (старшинами) и солдатами (матросами), проходящими воинскую службу по призыву, курсантами военных учебных заведений (военных факультетов), воспитанниками Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан», военнообязанными, призванными на воинские сборы, клеймится в порядке, установленном первыми руководителями Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан;
 3. принимают меры по оборудованию во всех подразделениях комнат бытового обслуживания, комнат для просушки обмундирования и обуви, кладовых для хранения имущества роты и личных вещей сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по призыву, курсантов военных учебных заведений (военных факультетов), воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан», обеспечивают своевременную стирку и ремонт предметов обмундирования и обуви;
 4. периодически проводят строевые смотры. При проведении утренних осмотров, строевых смотров, а также при переходе на летнюю (зимнюю) форму одежды, на всех построениях и перед началом занятий проверяют установленную форму одежды, внешний вид, состояние предметов обмундирования и обуви, принимают все меры к устранению выявленных недостатков;

Разрешается хранение парадной, повседневной, полевой формы одежды высшего, старшего и младшего офицерского состава, солдат (матросов), сержантов (старшин), проходящих воинскую службу по контракту и по призыву, курсантов военных учебных заведений (военных факультетов), воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан» в шкафах подразделений и служебных помещений.

 1. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды, начало носки в весеннее время и прекращение носки в осеннее время предметов вещевого имущества устанавливаются приказами начальников гарнизонов.
 2. При временном пребывании военнослужащего в другом гарнизоне, ему необходимо носить установленную в данном гарнизоне форму одежды по сезону.
 3. Военнослужащие, являющиеся военными атташе, обучающиеся в военных учебных заведениях за границей, а также находящиеся в служебных командировках за границей или участвующих в мероприятиях по организации встреч и сопровождению иностранных военных делегаций носят форму одежды по видам Вооруженных Сил и родам войск.
 4. Офицеры, проходящие воинскую службу по контракту и призыву, сержанты и солдаты, проходящие воинскую службу по контракту, переведенные для прохождения службы в другие органы управления, воинские части (учреждения), носят военную форму одежды, которую они носили на день перевода, до окончания сроков носки. После чего им выдается установленная для данного органа управления, воинской части (учреждения) форма одежды.
 5. Офицеры, проходящие воинскую службу по контракту и призыву, сержанты и солдаты, проходящие воинскую службу по контракту Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, переведенные для прохождения службы в Военно-морские силы и части морской пехоты Вооруженных Сил, морские части Пограничной службы Комитета национальной безопасности носят форму одежды военнослужащих Военно-морских сил и частей морской пехоты Вооруженных Сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности.
 6. Офицеры, проходящие воинскую службу по контракту и призыву Военно-морских сил Вооруженных Сил и морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности, имеющие корабельные воинские звания, переведенные для прохождения службы в другие органы управления, воинские части (учреждения) носят военную форму одежды военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных Сил и морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности.
 7. Офицеры, проходящие воинскую службу по контракту и призыву, сержанты и солдаты, проходящие воинскую службу по контракту и призыву Военно-морских сил Вооруженных Сил и морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности (кроме, имеющих корабельные воинские звания), военной полиции, переведенные в другие органы управления, воинские части (учреждения), носят военную форму одежды, которую они носили на день перевода, до окончания сроков носки. После чего им выдается установленная для данного органа управления, воинской части (учреждения) форма одежды.
 8. В военных учебных заведениях (военных факультетах) постоянный состав (офицеры, проходящие воинскую службу по контракту и призыву, сержанты и солдаты, проходящие воинскую службу по контракту), а также сержанты и солдаты, проходящие воинскую службу по призыву носят военную форму одежды того вида Вооруженных Сил, рода войск, воинского формирования (службы), к которому причислено это военное учебное заведение, а в остальных военных учебных заведениях – форму одежды установленную для сухопутных войск.
 9. В военных учебных заведениях (военных факультетах), а также при прохождении курсовой подготовки переменный состав (офицеры, проходящие воинскую службу по контракту и призыву) носят форму одежды того вида Вооруженных Сил, рода войск, воинского формирования (службы), из которого они прибыли.
 10. При прохождении курсовой подготовки переменный состав (сержанты и солдаты, проходящие воинскую службу по контракту и по призыву) носят форму одежды того вида Вооруженных Сил, рода войск, воинского формирования (службы), из которого они прибыли.
 11. Офицеры, проходящие воинскую службу по контракту и призыву Военно-морских сил и частей морской пехоты Вооруженных Сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности, обучающиеся во всех военных учебных заведениях, носят форму одежды военнослужащих Военно-морских сил и частей морской пехоты Вооруженных Сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности.
 12. Курсанты военных учебных заведений (военных факультетов) видов Вооруженных Сил, родов войск, других войск и воинских формирований носят форму одежды, установленную для сухопутных войск. Курсанты военных учебных заведений (военных факультетов) Военно-морских сил Вооруженных Сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности носят форму одежды, установленную для Военно-морских сил Вооруженных Сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности.
 13. Порядок ношения военной формы одежды при несении караульной службы определяется Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.
 14. Офицерам, проходящим воинскую службу по контракту и призыву, сержантам и солдатам, проходящим воинскую службу по контракту, разрешается носить гражданскую одежду во внеслужебное время и в служебное время по указанию командира (начальника) воинской части (учреждения).
 15. Теплые вещи (полушубки, валенки, рукавицы меховые и другие предметы вещевого имущества) носятся в зимнее время при низкой температуре по указанию командира (начальника) воинской части (учреждения).
 16. Порядок и время ношения специальной одежды определяется командиром (начальником) воинской части (учреждения). Специальная одежда хранится вне спальных помещений роты (батареи) в специальных шкафах, кладовых, на отдельных стеллажах или вешалках.

Военнослужащим запрещается появляться в специальной и рабочей одежде на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, кроме случаев, вызванных служебной необходимостью.

 1. Запрещается:
 2. ношение предметов военной формы одежды, амуниции и знаков различия, измененных или неустановленных образцов;
 3. ношение на военной форме одежды нагрудных знаков, не предусмотренных настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
 4. смешение предметов различных видов военной формы одежды, а также военной формы одежды с гражданской;
 5. ношение гражданской одежды сержантами (старшинами) и солдатами (матросами), проходящими воинскую службу по призыву, курсантами военных учебных заведений (военных факультетов), воспитанниками Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан», за исключением случаев нахождения их в отпуске, увольнении из расположения воинской части (учреждения), а также по указанию командиров (начальников) воинских частей (учреждений).

Глава 2. Ношение отдельных предметов военной формы одежды военнослужащими Вооруженных Сил, других войск
и воинских формирований Республики Казахстан

 1. Головные уборы
 2. Берет, пилотка и фуражка-бескозырка надеваются с небольшим наклоном в правую сторону, берет крапового цвета надевается с небольшим наклоном в левую сторону, а шапка с козырьком, шапка-ушанка, шапка-маска, фуражка, кепи, шляпка женская, панама, фуражка полевая (рабочая) и бандана – прямо, без наклона, так, чтобы козырек шапки, фуражки, кепи, шляпки женской, фуражки полевой (рабочей) находились на уровне бровей, а нижний край шапки-ушанки, шапки-маски, панамы, банданы, фуражки-бескозырки, берета и пилотки – на ширине двух пальцев, горизонтально приложенных над бровями. Центр кокарды (звезды, эмблемы) должен находиться над переносицей.
 3. Расцветки фуражки полевой, панамы, шапки-маски и банданы определяются первыми руководителями Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан в зависимости от региона выполнения задач и прохождения службы.
 4. Военнослужащим комендатур военных сообщений международных аэропортов городов Астана и Алматы разрешается носить шапку – ушанку из каракуля, фуражку и пилотку темно-синего цвета. Военнослужащие военной полиции носят берет черного цвета.

Военнослужащим отделов и отделений пограничного контроля воинских частей и подразделений Пограничной службы Комитета национальной безопасности, служебными обязанностями которых предусмотрено участие в оформлении документов в пунктах пропуска, разрешается ношение шапки-ушанки из каракуля.

 1. Ношение шапки с козырьком с опущенным околышем и шапки-ушанки с опущенными наушниками разрешается при температуре наружного воздуха – 10 оС и ниже. В строю околыш и наушники опускаются по указанию командира (начальника). При опущенных наушниках концы тесьмы шапки-ушанки должны быть связаны под подбородком, при поднятых наушниках связанные концы тесьмы заправляются под наушники. Разрешается концы наушников шапки-ушанки завязывать сзади при обслуживании вооружения и военной техники, на хозяйственных работах и в других случаях по указанию командира подразделения.
 2. Снятый головной убор в строю и при выполнении строевых приемов держится так, как указано в Строевом уставе Вооруженных Сил Республики Казахстан, в левой согнутой в локте руке кокардой (нашивкой) вперед.
 3. Разрешается носить (по указанию старшего начальника):
 4. при зимней парадной форме одежды для строя в теплую погоду вместо шапки с козырьком и шапки ушанки – фуражку (для военнослужащих-женщин – шляпку женскую);
 5. при зимней повседневной форме одежды для строя и вне строя в теплую погоду вместо шапки с козырьком и шапки ушанки – фуражку или берет;
 6. при летней повседневной форме одежды для строя и вне строя в жаркую погоду вместо берета – кепи;
 7. при зимней полевой форме одежды вместо шапки с козырьком и шапки-ушанки – шапку шерстяную;
 8. при зимней полевой форме одежды в теплую погоду вместо шапки с козырьком и шапки-ушанки, при летней полевой форме одежды (только для военнослужащих Аэромобильных войск, частей и подразделений морской пехоты и специального назначения, а также воинских частей других войск и воинских формирований) вместо фуражки полевой камуфляжной расцветки – берет;
 9. при повседневной форме одежды – фуражку белого цвета (только для военнослужащих Военно-морских сил, частей морской пехоты и морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности);
 10. военнослужащие-женщины носят при парадной и повседневной форме одежды шляпку женскую;
 11. фуражка установленного цвета носится только с парадной формой одежды (кроме высшего офицерского состава и полковников).
 12. Верхняя одежда
 13. Пальто утепленное с меховым воротником (у высшего офицерского состава, полковников и капитанов 1 ранга – воротник из каракуля) для высшего офицерского состава, старшего и младшего офицерского состава, сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по контракту (кроме военнослужащих-женщин), застегивается спереди на все пуговицы на правую сторону. Расстояние от пола до низа пальто – 38 – 40 см.

Пальто утепленное с меховым воротником (у полковников и капитанов
1 ранга – воротник из каракуля) для военнослужащих-женщин застегивается спереди на все пуговицы на левую сторону. Расстояние от пола до низа пальто – 42 – 45 см.

Пальто утепленное при парадной форме одежды для строя носится с парадным поясом и аксельбантом, а вне строя – без парадного пояса и аксельбанта.

Пальто утепленное, аккуратно сложенное лицевой стороной наружу, разрешается носить на левой руке.

 1. Пальто утепленное для курсантов военных учебных заведений (военных факультетов), воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан» застегивается спереди на все пуговицы на правую сторону, для старшин и матросов, проходящих воинскую службу по призыву, курсантов военных учебных заведений Военно-морских сил, пальто носится с галстуком шерстяным (суконным) черного цвета, к воротнику которого подшивается подворотничок белого цвета.

Пальто при парадной форме одежды для строя носится с ремнем поясным белого цвета с латунной пряжкой и аксельбантом, а вне строя – без ремня и аксельбанта.

На подзоре внутреннего кармана пальто указывается воинское звание, фамилия и инициалы курсантов военных учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан».

Расстояние от пола до низа пальто:

 1. для курсантов военных учебных заведений, старшин и матросов, проходящих воинскую службу по призыву (кроме воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан») – 29-32 см, в зависимости от роста;
 2. для воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан» – 35-40 см, в зависимости от роста.

Пальто утепленное, аккуратно сложенное лицевой стороной наружу, разрешается носить на левой руке.

 1. Куртка зимняя с меховым воротником (у высшего офицерского состава, полковников и капитанов 1 ранга – воротник из каракуля) для высшего офицерского состава, старшего и младшего офицерского состава, сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по контракту (кроме военнослужащих-женщин) застегивается на застежку «молния», с ветрозащитным клапаном. Клапан застегивается потайной застежкой на пуговицы на правую сторону.

Куртка зимняя с меховым воротником (у полковников и капитанов
1 ранга – воротник из каракуля) для военнослужащих-женщин застегивается на застежку «молния», с ветрозащитным клапаном. Клапан застегивается потайной застежкой на пуговицы на левую сторону.

При повседневной форме одежды для строя куртка зимняя застегивается на все пуговицы, при повседневной форме одежды вне строя верхнюю пуговицу куртки зимней разрешается не застегивать.

Куртку зимнюю, аккуратно сложенную лицевой стороной наружу, разрешается носить на левой руке.

 1. Плащ демисезонный для высшего офицерского состава, старшего и младшего офицерского состава, сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по контракту (кроме военнослужащих-женщин) застегивается потайной застежкой спереди на все пуговицы на правую сторону. Расстояние от пола до низа плаща – 42-45 см.

Плащ демисезонный для военнослужащих-женщин застегивается потайной застежкой спереди на все пуговицы на левую сторону. Расстояние от пола до низа плаща – 42-45 см.

Пояс плаща должен быть застегнут на пряжку.

Плащ демисезонный, аккуратно сложенный лицевой стороной наружу, разрешается носить на левой руке.

 1. Плащ-накидка застегивается на все пуговицы и носится (с капюшоном или без капюшона) при ненастной погоде поверх предметов летней и зимней верхней одежды.

Разрешается носить плащ-накидку, укороченную и в скатке на плечевом ремне или вне строя – аккуратно сложенной лицевой стороной наружу на левой руке.

 1. Бушлат курсантов военных учебных заведений и военнослужащих по призыву Военно-морских сил и морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности застегивается на крючок и все пуговицы и носится с галстуком шерстяным (суконным) черного цвета, к воротнику которого подшивается подворотничок белого цвета.
 2. Мундир открытый (тужурка) застегивается на все пуговицы на правую (у военнослужащих-женщин – на левую) сторону. Мундир (тужурка) при парадной форме одежды для строя носится с парадным поясом                             и аксельбантом, а вне строя – без парадного пояса и аксельбанта.

Военнослужащим Аэромобильных войск, частей и подразделений морской пехоты и специального назначения, а также воинских частей других войск и воинских формирований при парадной форме одежды для строя мундир (тужурку) разрешается носить с тельняшкой вместо рубашки с галстуком.

 1. Китель повседневный (тужурка) застегивается на все пуговицы на правую (у военнослужащих-женщин – на левую) сторону.
 2. Форменная верхняя рубаха и форменная фланелевая блуза заправляются в брюки без напуска спереди, со складками по бокам, носятся с тельняшкой и форменным воротником. В летнее время разрешается носить без тельняшки.
 3. Рубаха флотского рабочего платья в брюки не заправляется и носится с тельняшкой и форменным воротником.
 4. Полевая куртка летняя камуфляжной расцветки (десантная летняя) застегивается на все пуговицы на правую сторону и носится с подворотничком белого цвета, верхний край которого должен выступать на 1-2 мм над воротником. Куртка носится с футболкой. В Аэромобильных войсках, частях и подразделениях морской пехоты и специального назначения куртка заправляется в брюки без напуска спереди, со складками по бокам и носится с тельняшкой.

В летнее время верхняя пуговица куртки носится расстегнутой, при этом, верхние углы бортов куртки отворачиваются в виде лацканов и рукава куртки закатываются на 2-4 см выше локтевого сгиба.

Куртка камуфляжной расцветки носится с амуницией только при полевых занятиях, а вне занятий – без нее (кроме сержантов и солдат, проходящих воинскую службу по призыву, курсантов военных учебных заведений (военных факультетов), воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан»).

Брюки прямого покроя камуфляжной расцветки заправляются в ботинки с высокими берцами. Разрешается носить брюки поверх ботинок с высокими берцами с напуском, при этом низки брюк должны быть затянуты.

 1. Полевая утепленная куртка камуфляжной расцветки (полевая утепленная куртка десантная камуфляжной расцветки) застегивается на застежку «молния», с ветрозащитным клапаном. Клапан застегивается потайной застежкой на все пуговицы на правую сторону. В зависимости от погодных условий куртка носится с полевыми утепленными или летними брюками камуфляжной расцветки (брюками десантными), заправленными в ботинки с высокими берцами. При ненастной погоде куртка носится с капюшоном.

Разрешается носить брюки поверх ботинок с высокими берцами с напуском, при этом низки брюк должны быть затянуты.

Куртка носится с амуницией только при полевых занятиях, а вне
занятий – без нее (кроме сержантов и солдат, проходящих воинскую службу по призыву, курсантов военных учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса и республиканской школы «Жас улан»).

 1. Фасон и расцветка полевой формы одежды определяется первыми руководителями Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.
 2. Куртка защитного цвета (рабочая форма одежды) застегивается на все пуговицы и носится с подворотничком белого цвета, верхний край которого должен выступать на 1-2 мм над воротником.

В летнее время куртка носится с расстегнутой верхней пуговицей и без ремня поясного, при этом, верхние углы бортов куртки отворачиваются в виде лацканов и рукава куртки закатываются на 2-4 см выше локтевого сгиба.

 1. Военнослужащим комендатур военных сообщений международных аэропортов городов Астана и Алматы разрешается носить пальто и куртку зимнюю (воротник из каракуля), плащ демисезонный, мундир, китель, свитер и брюки темно-синего цвета.

Военнослужащим отделов и отделений пограничного контроля воинских частей и подразделений Пограничной службы Комитета национальной безопасности, служебными обязанностями которых предусмотрено участие в оформлении документов в пунктах пропуска, разрешается ношение пальто и куртки зимней с воротником из каракуля.

 1. Пальто утепленные, куртки зимние, плащи демисезонные, мундиры, тужурки, кители, свитера, форменная верхняя рубаха, форменная фланелевая блуза, рабочее платье и брюки должны быть установленных образцов, чистыми и отутюженными. Брюки должны иметь продольные заглаженные складки. На остальных предметах заглаживать складки не разрешается.

Юбка должна быть установленного образца, чистой и отутюженной, без складок. Расстояние вниз от нижней части колена до низа юбки – 2-4 см.

Клапаны карманов пальто, мундира, тужурки и кителя должны быть выпущены наружу.

Знаки различия должны быть правильно и опрятно пришиты (прикреплены).

 1. На занятиях в полевых условиях и на учениях полевая форма одежды носится с личным оружием и необходимыми принадлежностями для работы (полевая сумка, бинокль и др.).
 2. Разрешается носить повседневный китель или тужурку и брюки (юбку) из облегченной шерстяной ткани при летней повседневной форме одежды.
 3. Разрешается носить (по указанию старшего начальника):
 4. при зимней повседневной форме одежды в теплую погоду и летней повседневной форме одежды в холодную погоду вместо куртки зимней – плащ демисезонный;
 5. при зимней и летней повседневной форме одежды вместо кителя – свитер;
 6. при зимней повседневной форме одежды – пальто утепленное черного цвета (только для военнослужащих Военно-морских сил, частей морской пехоты и морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности).
 7. Рубашки, галстуки, футболки, майки (тельняшки),

кашне и перчатки

 1. Рубашки застегиваются на все пуговицы на правую (для военнослужащих-женщин – на левую) сторону и носятся с погонами и галстуком (галстуком женским). При надетых открытых мундире, кителе, тужурке, воротник рубашки должен быть сзади на одном уровне с верхним краем воротника мундира (кителя, тужурки) или выступать над ним не выше чем на 0,5 см.
 2. Разрешается носить рубашки:
 3. белого цвета с погонами и галстуком (галстуком женским) без мундира (тужурки) при летней парадной форме одежды, а в служебных помещениях – в любое время года. Военнослужащим отделов и отделений пограничного контроля воинских частей и подразделений Пограничной службы Комитета национальной безопасности, служебными обязанностями которых предусмотрено участие в оформлении документов в пунктах пропуска, при несении службы в летнее время – без галстука, с короткими рукавами;
 4. цвета светлой полыни, светло-синего и кремового цвета с погонами и галстуком (галстуком женским) без кителя (тужурки, свитера) при летней повседневной форме одежды, а в служебных помещениях, на занятиях в аудиториях (мастерских) – в любое время года;
 5. цвета светлой полыни, светло-синего и кремового цвета (с отложным воротником) с короткими рукавами, с погонами, с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя (тужурки, свитера) при летней повседневной форме одежды при дневной температуре воздуха +20 оС и выше.

Рубашки должны быть установленного образца и цвета, чистыми, тщательно подогнанными и отутюженными, с правильно подобранными погонами.

Носить выцветшие и не отутюженные рубашки, рубашки с деформированными и загрязненными погонами, а также заглаживать складки на рукавах и спинке рубашках запрещается.

 1. Галстук носится с рубашкой и прикрепляется к ней закрепкой золотистого цвета установленного образца, между третьей и четвертой пуговицами сверху (кроме галстука женского). При парадной и повседневной форме одежды на галстуке (галстуке женском) носится эмблема с символикой Вооруженных Сил, на расстоянии 80 мм (у военнослужащих-женщин по центру узла галстука) от верхнего края галстука до центра эмблемы. Галстук должен быть всегда свежим и чистым. Носить выцветшие и неопрятные галстуки запрещается.
 2. Футболка (тельняшка) носятся при полевой форме одежды. В летнее время разрешается носить футболку без куртки полевой летней камуфляжной расцветки.
 3. Майка белого цвета носится при повседневной форме одежды с рубашкой (с отложным воротником) с короткими рукавами.
 4. Кашне (при парадной форме одежды – белого цвета, при повседневной – цвета темной полыни, темно-синего и черного цветов) носится аккуратно заправленным под воротник пальто утепленного, куртки зимней, плаща демисезонного. Верхний край кашне должен равномерно выступать над воротником на 1-2 см. Носить выцветшие, неустановленного цвета и образца кашне запрещается.
 5. Перчатки шерстяные (трикотажные) белого цвета носятся на парадах при парадной форме одежды для строя. Разрешается носить при парадной форме одежды перчатки кожаные белого цвета. Перчатки черного цвета на парадах при парадной форме одежде носятся по особому указанию.

Перчатки шерстяные черного цвета носятся при зимней повседневной, полевой и рабочей форме одежды, а также разрешается ношение в холодную погоду при летней форме одежды. Разрешается носить вместо перчаток шерстяных черного цвета – перчатки кожаные утепленные черного цвета.

При выполнении воинского приветствия перчатки не снимаются.

 1. Военнослужащим комендатур военных сообщений международных аэропортов городов Астана и Алматы разрешается носить рубашку светло-синего цвета, кашне и галстук – темно-синего цвета.
 2. Обувь, носки, чулки и колготки
 3. При ношении военной формы одежды обувь должна быть установленного образца черного (белого) цвета, в исправном состоянии и всегда вычищена. Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы, ушки сапог заправлены в голенища. Носить обувь с поврежденным верхом или изношенными каблуками, сапоги с опущенными или завернутыми голенищами запрещается. В летнее время на кораблях разрешается носить сандалеты или спортивные туфли вне строя и во время, свободное от несения обязанностей по службе корабельных нарядов. Воспитанникам Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан» разрешается носить туфли спортивные во время проведения спортивно-массовых мероприятий и на занятиях по физической культуре, а также в свободное от занятий время.
 4. Разрешается носить (по указанию старшего начальника):
 5. при летней полевой форме одежды вместо ботинок кожаных с высокими берцами черного цвета – ботинки кожаные с высокими берцами песочного цвета или полуботинки кожаные черного цвета;
 6. при зимней полевой форме одежды вместо ботинок кожаных с высокими берцами утепленных черного цвета – полусапожки кожаные утепленные черного цвета.

Военнослужащим-женщинам при парадной и повседневной форме одежды вне строя разрешается носить гражданскую обувь черного цвета одинакового фасона с установленной обувью.

 1. Носки должны быть: при обуви черного цвета – черного или темно-синего цвета, при обуви белого цвета – белого цвета. Носить выцветшие, неустановленного цвета носки запрещается.
 2. Чулки и колготки для военнослужащих-женщин должны быть при зимней форме одежды черного цвета, при летней форме одежды – телесного цвета. Носить выцветшие, неустановленного цвета чулки и колготки запрещается.
 3. Амуниция и оружие
 4. Пояс парадный на мундирах (тужурках) высшего офицерского состава, старших и младших офицеров, проходящих воинскую службу по контракту и призыву, старшин и матросов, проходящих воинскую службу по контракту Военно-морских сил должен опираться спереди на третью пуговицу сверху, на мундирах старших и младших офицеров, проходящих воинскую службу по контракту и призыву, сержантов и солдат, проходящих воинскую службу по контракту Вооруженных Сил – спереди на третью пуговицу сверху.

При ношении пояса парадного на пальто утепленном, он должен опираться на третью пуговицу сверху.

Пряжка пояса должна находиться спереди по середине.

 1. Ремень полевой носится на куртке полевой летней камуфляжной расцветки (десантной), куртке полевой утепленной (десантной), куртке зимней для военнослужащих отрядов военной полиции, в случаях указанных в пунктах 42-43 настоящих Правил.

Пряжка полевого ремня (снаряжения) должна находиться посередине.

 1. Сержантам (старшинам) и солдатам (матросам), проходящих воинскую службу по призыву, курсантам военных учебных заведений (военных факультетов), воспитанникам Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан» вместо ремня полевого разрешается ношение ремня поясного коричневого цвета с латунной пряжкой. Он носится поверх пальто утепленного, кителя, куртки полевой летней и утепленной камуфляжной расцветки (десантной), полушубка, телогрейки, в Военно-морских силах при ношении форменной верхней рубахи, форменной фланелевой блузы – поверх брюк.

Ремень поясной на открытом кителе (куртке камуфляжной расцветки) сержантов и солдат, проходящих воинскую службу по призыву, курсантов военных учебных заведений (военных факультетов), воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан» должен накрывать третью сверху пуговицу, а на пальто утепленном (куртке утепленной камуфляжной расцветки) находиться между второй и третьей пуговицами.

 1. Пистолет носится в кобуре на ремне полевом (снаряжении) на правом бедре:
 2. в Вооруженных Силах (кроме Военно-морских сил) поверх пальто утепленного, куртки зимней, кителя и полевой куртки, под рубашкой
  (на поясном ремне);
 3. в Военно-морских силах – поверх пальто утепленного, бушлата, куртки зимней, под тужуркой и рубашкой поверх брюк при ношении форменной верхней рубахи, форменной фланелевой блузы и поверх полевой куртки.
 4. Кортик носится в Военно-морских силах на левом бедре с парадным поясом, надеваемом:
 5. при парадной для строя форме одежды – поверх тужурки, пальто утепленного;
 6. при парадной вне строя форме одежды – под тужурку.
 7. Полевая сумка носится на левом бедре, на ремне, надеваемом на правое плечо поверх обмундирования, при полевой и повседневной летней и зимней форме одежды.
 8. Аксельбант носится при парадной форме одежды для строя.
 9. высшим офицерским составом, военнослужащими в звании полковник, военными дирижерами и военнослужащими духовых оркестров – золотистого цвета с двумя наконечниками;
 10. старшим и младшим офицерским составами, сержантами (старшинами) и солдатами (матросами), проходящими воинскую службу по контракту, военнослужащими-женщинами, военнослужащими почетного караула – золотистого цвета с одним наконечником (в Республиканской гвардии с двумя наконечниками);
 11. курсантами военных учебных заведений (военных факультетов), сержантами (старшинами) и солдатами (матросами), проходящими воинскую службу по призыву, воспитанниками Кадетского корпуса и Республиканской школы «Жас улан» – серебристого цвета (в Республиканской гвардии – золотистого цвета) с одним наконечником.
 12. Амуниция для военнослужащих указана в приложении 1.

Глава 3. Знаки различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан

 1. Погоны и погончики
 2. Нашивные погоны носятся на пальто утепленных.

Съемные погоны носятся на мундирах, кителях, тужурках и полушубках.

Погоны съемные на муфтах носятся на куртках зимних, плащах демисезонных, рубашках, куртках на меху и свитерах.

Нагрудные нашивки по воинскому званию прямоугольной формы носятся на утепленных куртках камуфляжной расцветки (десантных) по верхнему краю клапана правого нагрудного кармана.

На специальной форме одежды для военнослужащих ВВС и ПВО Сил воздушной обороны Вооруженных Сил нагрудные нашивки по воинскому званию квадратной формы носятся – на левой стороне груди на уровне угла воротника.

Петлицы по воинскому званию носятся на воротниках курток летних камуфляжной расцветки (десантных).

Нарукавные нашивки по воинскому званию, нашиваемые на левом рукаве летнего и зимнего полевого обмундирования, носятся на расстоянии 1 см от верхней точки рукава.

Нагрудные нашивки с указанием группы крови носятся на утепленных и летних куртках камуфляжной расцветки (десантных) по верхнему краю клапана левого нагрудного кармана.

Нагрудные нашивки «Казахстан» носятся на летних куртках камуфляжной расцветки (десантных) по верхнему краю клапана правого нагрудного кармана.

Военнослужащие береговых подразделений морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности, имеющие войсковые звания, носят погоны с полем установленного цвета и светло-зеленым кантом.

Военнослужащие береговых подразделений Военно-морских сил, штатные военно-учетные специальности, которые не являются корабельными (имеющие войсковые звания), носят погоны с красным кантом.

Погончики носятся нашивные на форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе и рабочей рубахе.

 1. Размещение звезд (звездочек) на погонах указано в приложении 2.
 2. Размещение нашивок на погонах указано в приложении 3.

 

 1. Нарукавные и нагрудные знаки различия

 

 1. Шевроны, указывающие на принадлежность военнослужащих к Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям, нашиваются на левом рукаве обмундирования (кроме рубашки и свитера) на расстоянии 12 см от верхней точки рукава. Для воспитанников Республиканской школы «Жас улан» шевроны на расстоянии 8 см от верхней точки рукава. Военнослужащие, выполняющие международные обязательства за пределами территории Республики Казахстан носят шевроны и нашивки с надписями на английском языке.
 2. Шевроны, указывающие на принадлежность военнослужащих к Видам Вооруженных Сил, родам войск, региональным командованиям, нашиваются на правом рукаве обмундирования (кроме рубашки и свитера) нашиваются на расстоянии 12 см от верхней точки рукава, представляют собой форму круга диаметром 81 мм (кроме шевронов для сержантов и старшин 1,2,3 класса, мастер и штаб сержанта или старшины, проходящих воинскую службу по контракту). Для воспитанников Республиканской школы «Жас улан» шевроны нашиваются на расстоянии 8 см от верхней точки рукава. Для военнослужащих военной полиции шевроны нашиваются на расстоянии 2 см от верхней точки рукава.
 3. Шевроны, носимые на правом рукаве обмундирования (кроме рубашки и свитера) нашиваются на расстоянии 12 см от верхней точки рукава для сержантов и старшин 1,2,3 класса, мастер и штаб сержанта или старшины, проходящих воинскую службу по контракту, представляют собой форму щита. Размеры шеврона: по высоте – 90 мм, по ширине – 75 мм. Цвет канта шеврона, надписи и изображения на нем – золотистый.
 4. Нарукавные знаки различия по воинским званиям адмиралов и офицеров корабельного состава Военно-морских сил (имеющих корабельные воинские звания) носятся на тужурке – на внешней стороне, на обоих рукавах, на расстоянии 10 см от нижнего края рукава.

Военнослужащие береговых подразделений Военно-морских сил, имеющие не корабельные военно-учетные специальности (имеющие войсковые воинские звания), нарукавные знаки различия по воинским званиям не носят.

 1. Нарукавный знак по курсам обучения курсантов военно-учебных заведений (военных факультетов) (кроме Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности) – угольники из галуна золотистого цвета, расположенные углом вниз на клапане из сукна по цвету вида, рода войск нашиваются на внешней стороне левого рукава кителя и пальто утепленного параллельно их нижнему краю на 1 см ниже нарукавного знака, указывающего на принадлежность к Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям.

В соответствии с курсом обучения на нарукавных знаках размещаются угольники: один, два, три, четыре, пять – для курсантов соответственно 1, 2, 3, 4, 5 курса.

Ширина галуна – 10 мм, длина – 75 мм. Расстояние между угольниками
– 2 мм.

 1. Нарукавный знак по курсам обучения курсантов военных учебных заведений (военных факультетов) Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности – угольники из галуна золотистого цвета, расположенные углом вниз нашиваются на внешней стороне левого рукава из сукна черного (на форменной верхней рубахе – белого) цвета. Над угольниками размещается звезда золотистого цвета диаметром 20 мм, которая нашивается параллельно их нижнему краю на 1 см ниже нарукавного знака, указывающего на принадлежность к Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям.

В соответствии с курсом обучения на нарукавных знаках размещаются угольники: один, два, три, четыре, пять, – для курсантов соответственно 1, 2, 3, 4, 5 курса.

Ширина галуна – 10 мм, длина – 75 мм. Расстояние между угольниками – 2 мм. Расстояние по вертикали от линии, соединяющей вершины верхних углов угольника, до центра звезды эмблемы – 25 мм.

 1. Кокарды, эмблемы, шитье и нашивки на головных уборах
 2. Кокарды, эмблемы, шитье и нашивки на головных уборах носятся в соответствии с описаниями и рисунками образцов военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 25 августа 2011 года № 144.
 3. Нашивка на берете носится на левой стороне, на расстоянии 50 мм от центра.
 4. Эмблемы, пряжки, бляхи, пуговицы, орнамент и шитье
  на обмундировании
 5. На воротниках мундиров и кителей у военнослужащих (кроме высшего офицерского состава) Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований (кроме Военно-морских сил, частей морской пехоты, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Республиканской гвардии) крепятся эмблемы «KZ» золотистого цвета, параллельно нижнему краю воротника. Расстояние от нижнего края воротника до нижнего края букв – 15 мм.
 6. На воротниках мундиров и кителей у военнослужащих Республиканской гвардии крепятся буквы «РҰ». Расстояние от угла воротника до центра буквы – 30 мм.

Глава 4. Ношение орденов, медалей, орденских лент и лент медалей
на планках и других знаков отличия на военной форме одежды военнослужащих Вооруженных Сил, других войск
и воинских формирований Республики Казахстан

 1. Ношение орденов и медалей или орденских лент и лент медалей на планках и военных нагрудных знаков на военной форме одежды (на мундирах, тужурках, кителях, форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе) является обязательным.
 2. Знаки высшей степени отличия: орден «Алтын Қыран» (Золотой Орел), медаль Золотая звезда «Халық қаhарманы» (Народный герой), орден «Отан» (Отечество), а также нагрудные знаки к почетным званиям носятся при всех формах одежды, кроме летней парадной (в рубашке), летней повседневной (в свитере или в рубашке), полевой и рабочей формы одежды.
 3. При парадной форме одежды для строя носятся:
 4. знаки высшей степени отличия – орден «Алтын Қыран» (Золотой Орел), медаль Золотая звезда «Халық қаhарманы» (Народный герой), орден «Отан» (Отечество);
 5. ордена и медали;
 6. нагрудные знаки к почетным званиям;
 7. нагрудные знаки депутатов;
 8. нагрудный знак «Летчик-космонавт Казахстана»;
 9. нагрудный знак «Летчик-снайпер»;
 10. нагрудный знак «Штурман-снайпер»;
 11. нагрудный знак «Командир корабля»;
 12. нагрудный знак «За дальний поход»;
 13. нагрудные знаки отличников и классных специалистов;
 14. нагрудный знак об окончании сержантского курса.
 15. Разрешается носить при всех формах одежды, кроме летней парадной (в рубашке), летней повседневной (в свитере или в рубашке), полевой формы одежды:
 16. нагрудный знак об окончании военных учебных заведений;
 17. нагрудный знак об окончании высших гражданских учебных заведений;
 18. нагрудные знаки отличников и классных специалистов;
 19. нагрудный знак «Инструктор-парашютист»;
 20. нагрудный знак «Парашютист-отличник»;
 21. нагрудный знак «Парашютист»;
 22. спортивные значки и медали;
 23. другие отличительные знаки, установленные законодательством Республики Казахстан.
 24. При парадной форме одежды вне строя на мундире и повседневной форме одежды для строя и вне строя на кителе вместо орденов и медалей носятся орденские ленты и ленты медалей на планках, а также знаки отличия, в том числе и нагрудные знаки, указанные в пункте 85 настоящих Правил.
 25. При парадной (в рубашке), повседневной (в свитере или в рубашке), полевой и рабочей форме одежды ордена и медали, орденские ленты, ленты медалей на планках и нагрудные знаки не носятся.
 26. Знаки числа ранений носятся при всех формах одежды, кроме летней парадной (в рубашке), летней повседневной (в свитере или в рубашке), полевой и рабочей формы одежды, на правой стороне груди на 10 мм выше орденов и медалей, а при отсутствии орденов и медалей – на их месте.
 27. Знаки высшей степени отличия: орден «Алтын Қыран» (Золотой Орел), медаль Золотая звезда «Халық қаhарманы» (Народный герой), орден «Отан» (Отечество), носятся на левой стороне груди над орденами и медалями или над орденскими лентами и лентами медалей на планках.

При ношении двух и более знаков высшей степени отличия они прикрепляются к одежде раздельно в один ряд, располагаясь, справа налево с промежутками в 10 мм, между боковыми концами звезд в следующей последовательности: орден «Алтын Қыран» (Золотой Орел), медаль Золотая звезда «Халық қаhарманы» (Народный герой), орден «Отан» (Отечество).

Орден «Алтын Қыран» (Золотой Орел), медаль Золотая звезда «Халық қаhарманы» (Народный герой), орден «Отан» (Отечество) размещаются:

 1. на открытых двубортных мундире, тужурке и кителе – левее лацкана так, чтобы верхний край колодочки медали был на уровне угла лацкана;
 2. на открытых однобортных мундире, кителе и куртке – левее лацкана так, чтобы верхний край колодочки медали был на уровне уступа лацкана;
 3. на форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе так, чтобы нижние концы звезд орденов и медали находились на 80 мм выше угла выреза воротника.
 4. Ордена бывшего СССР и иных иностранных государств, носимые на колодочках, размещаются на левой стороне груди, а ордена, носимые без колодочек – на правой стороне груди. Все медали носятся на левой стороне груди.
 5. Ордена, медали, почетные звания, а также награды для многодетных матерей Республики Казахстан, носимые на левой стороне груди, размещаются справа на лево, по степени значимости, в следующем порядке:
 6. ордена:

«Отан» (Отечество);

I, II, III дәрежелі «Барыс» (Барс I, II, III степени);

I, II дәрежелі «Данқ» (Слава I, II степени);

I, II, III дәрежелі «Айбын» (Доблесть I, II, III степени);

«Парасат» (Благородства);

«Достық» (Дружба) I, II степени;

«Құрмет» (Почет).

При ношении знаков орденов «Барыс» (Барс) I степени, «Данқ» (Слава)
I степени, «Достық» (Дружба) I степени на плечевых лентах, которые проходят через правое плечо, звезды этих орденов располагаются на левой стороне груди слева от орденов. Орден «Барыс» (Барс) III степени носится на шейней ленте.

 1. медали:

«Ерлігі үшін» (За мужество);

«Жауынгерлік ерлігі үшін» (За воинскую доблесть);

«Ерен еңбегі үшін» (За трудовое отличие);

«Шапағат» (Милосердие);

 1. почетные звания:

«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Казахстана);

«Қазақстанның ұшқыш – ғарышкері» (Летчик-космонавт Казахстана);

 1. награды для многодетных матерей:

«Алтын алқа» (Золотая подвеска);

«Күміс алқа» (Серебряная подвеска).

 1. ведомственные медали, утвержденные Указом Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 155 «О ведомственных наградах некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований».
 2. Медали Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, носимые на левой стороне груди, размещаются в следующем порядке:
  1. «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 10 жыл» (10 лет Вооруженным Силам Республики Казахстан);
  2. «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл» (20 лет Вооруженным Силам Республики Казахстан);

3)   «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ардагері» (Ветеран Вооруженных Сил Республики Казахстан);

4)   I, II, III дәрежелі «Mінcіз қызметі үшін» (За безупречную службу I, II, III степени);

5)   «Бiтiмгершiлiк операцияларына қатысқаны үшiн» (За участие в миротворческих операциях);

6)   «Халықаралық әскери ынтымақтастықты дамытқаны үшiн»
(За развитие международного военного сотрудничества);

7) ведомственные медали, утвержденные Указом Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 155 «О ведомственных наградах некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований», в порядке степени значимости, по перечню данного Указа Президента Республики Казахстан.

При награждении военнослужащего медалями различных ведомств, они носятся справа налево, в порядке степени значимости, после медалей ведомства в котором проходит воинскую службу военнослужащий.

Вместо орденов и медалей награжденные лица могут носить символы наград установленного образца.

 1. При ношении на левой стороне груди двух и более орденов, а также при ношении медалей вместе с указанными орденами их колодочки соединяются в ряд справа налево в порядке, установленном пунктами 92, 93 настоящих Правил. Ордена и медали одного наименования размещаются рядом в порядке времени награждения. Ордена и медали, не умещающиеся в один ряд (не более 5), переносятся во второй и последующие ряды, располагаемые ниже первого, и размещаются в них также справа налево в установленной очередности.
 2. Размещение орденов и медалей на левой стороне груди производится так, чтобы верхний край общей планки (колодочки) первого ряда располагался:
 3. на открытых двубортных мундире, кителе и тужурке – ниже уровня лацкана на 70 мм;
 4. на форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе – выше уровня угла выреза воротника на 70 мм.

Общая планка колодочки орденов и медалей второго ряда должна заходить под ордена и медали первого ряда, третий и последующие ряды размещаются в аналогичном порядке.

 1. При ношении двух и более орденов на правой стороне груди они располагаются горизонтально в ряд слева направо с промежутками по 5 мм между их боковыми концами. Ордена одного наименования имеющие степени размещаются рядом в порядке времени награждения.

Ордена, не умещающиеся в один ряд, переносятся во второй и последующие ряды, располагаемые ниже первого, и размещаются в них слева направо в указанной очередности. Расстояние между рядами орденов 10 мм.

Верхние концы орденов (колодочек медалей) первого ряда размещаются на уровне, установленном для общей планки (колодочки) первого ряда орденов и медалей, размещаемых на левой стороне груди.

 1. Знаки высшей степени отличия, ордена и медали бывшего СССР (СНГ) и иностранных государств носятся после наград Республики Казахстан в последовательности соответствующей их статусу.
 2. Орденские ленты и ленты медалей на планках носятся на левой стороне груди:
 3. на открытых мундире, кителе, тужурке – ниже уровня угла лацкана на 70 мм;
 4. на форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе – выше уровня угла выреза воротника на 70 мм.
 5. Орденские ленты и ленты медалей на планках размещаются справа налево в порядке указанном в пункте 92, 93 настоящих Правил.

Ленты, не умещающиеся на одной планке (в одном ряду не более 5-ти), переносятся на вторую и последующие планки, высота готовой планки с лентой 10 мм.

 1. Ленты орденов и медалей бывшего СССР и иностранных государств носятся на планках после планок орденских лент и лент медалей Республики Казахстан в последовательности, соответствующей их статусу. Ленты орденов и медалей носятся не более 5-ти в одном ряду.
 2. Нагрудные знаки к почетным званиям носятся на правой стороне груди и располагаются выше орденов и медалей:
 3. на открытых двубортных и однобортных мундире, тужурке и кителе – правее лацкана так, чтобы верхний край колодочки знака был на уровне угла лацкана;
 4. на форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе так, чтобы нижний край знака находился на 80 мм выше угла выреза воротника.
 5. Нагрудные знаки депутатов носятся на левой стороне груди и размещаются:
 6. на открытых двубортных мундире и тужурке – посередине лацкана на уровне петли;
 7. на открытых однобортных мундире и кителе – посередине лацкана на уровне его угла;
 8. на форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе – выше на 10 мм орденов и медалей или планок с лентами орденов и медалей.
 9. Нагрудный знак классной квалификации специалиста размещается на правой стороне груди ниже уровня лацкана на 70 мм.

Нагрудный знак об окончании высшего учебного заведения размещается ниже на 10 мм нагрудного знака классной квалификации специалиста.

Нагрудный знак «За дальний поход» носится на правой стороне груди, справа от нагрудного знака об окончании учебного заведения на одном уровне.

Нагрудный знак «Почетный пограничник» носится на правой стороне груди, слева от нагрудного знака об окончании высшего военного учебного заведения, на одном уровне.

Нагрудные знаки «Отличник пограничной службы» I, II степеней носятся на правой стороне груди, в один ряд, ниже уровня лацкана на 10 мм и размещаются слева направо, в порядке очередности степеней.

 1. При наличии у военнослужащих нагрудных знаков об окончании двух и более гражданских высших военных учебных заведений, носятся все нагрудные знаки.

Нагрудный знак об окончании гражданского высшего учебного заведения (университета, института) разрешается носить и при наличии нагрудного знака об окончании высшего военно-учебного заведения правее его, на одном уровне с ним.

При наличии знака об окончании высшего военного учебного заведения знак об окончании военного учебного заведения не носится.

Нагрудные знаки об окончании Кадетского корпуса, Республиканской школы «Жас улан» и специальных школ-интернатов, носятся на правой стороне груди и размещаются на одном уровне со знаками об окончании высшего или среднего военных учебных заведений, правее их, а при отсутствии этих знаков на их месте.

 1. Нагрудные знаки отличия бывшего СССР (СНГ) и иностранных государств носятся после нагрудных знаков Республики Казахстан.
 2. Размещение орденов, медалей и знаков отличия на парадном и повседневном обмундированиях военнослужащих указано в приложениях 4, 5.

Приложение 1
к п.70 Правил ношения военной формы
одежды и знаков различия военнослужащими
Вооруженных  Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан

Амуниция для военнослужащих

 1. В состав комплекта амуниции входят следующие предметы:
№ п/пНаименование предметовКоличество предметовПримечание
1Шлем кевларовый1Разрешается выдавать шлем стальной
2Бронежилет (бронежилет плавучий)1 
3Жилет разгрузочный1Разрешается выдавать лямки плечевые или ременно-плечевую систему
4Ремень полевой1Разрешается выдавать снаряжение
5Плащ-палатка (плащ-накидка)1 
6Спальный мешок с вкладышем и ковриком теплоизоляционным (каримат)1 
7Рюкзак (мешок вещевой)1 
8Подсумок для магазина1 
9Подсумок для магазина к ручному пулемету с плечевым ремнем1Выдается для пулеметчика
10Сумка для ручных гранат2 
11Чехол для фляги  
12Чехол для котелка комбинированного1 
13Чехол для противогаза и средств индивидуальной защиты1 

 

Примечание: В комплекты амуниции для военнослужащих других военных специальностей входят перечисленные выше предметы с изменениями соответственно положенному оружию.

 1. Сборка и надевание амуниции:

1) на полевой ремень или снаряжение надевают лямки плечевые или ременно-плечевую систему и предметы амуниции;

2) подгоняют по росту и размерам лямки плечевые или ременно-плечевую систему так, чтобы петля наспинного ремня располагался посередине талии, а фигурная рамка лямки – в углублении между лопатками;

3) прикрепляют установленным порядком необходимые подсумки и чехлы к ремню и лямкам плечевым или ременно-плечевым системам, и укладывают в них боеприпасы, гранаты, флягу, котелок комбинированный, противогаз и средства индивидуальной защиты и т.д.;

4) надевают амуницию.

По указанию командира (начальника) некоторые предметы амуниции могут содержаться (укладываться) в сумку (рюкзак) для личных вещей или мешок вещевой.

 

 1. Складывание плащ-палатки производят в следующем порядке:

1) складывают плащ-палатку вчетверо (перегибая вдоль и поперек) лицевой стороной наружу так, чтобы петли, пришитые на нижнем ее углу, были с внешней стороны полотна;

2) сложенное полотно перегибают дважды и затем скатывают так, чтобы петли были с внешней стороны скатки.

 

 1. В сумку (рюкзак) для личных вещей

или мешок вещевой укладывается:

 1. плащ-палатка (плащ накидка с ремнем для ношения), в тех случаях, когда она не используется;
 2. спальный мешок (на мешок вещевой спальный мешок прикрепляется сбоку на лямках);
 3. головной убор (при зимней полевой форме одежды – летний головной убор, при летней полевой форме одежды – зимний);
 4. запасные носки (портянки), нательное белье и подворотнички (мерный материал белого цвета) (укладывается в несессер);
 5. котелок с кружкой и ложкой;
 6. индивидуальный рацион питания (сухой паек);
 7. шлем, в тех случаях, когда он не используется;
 8. туалетные принадлежности (мыло туалетное в футляре, зубная паста, зубная щетка в футляре, принадлежности для бритья) и полотенце (лицевое и ножное) (укладывается в несессер);
 9. предметы хозяйственного обихода (набор ниток и иголок, щетки одежная и обувная, набор фурнитуры, крем обувной) (укладывается в несессер);
 10. индивидуальный перевязочный пакет (укладывается в несессер);
 11. фонарик (укладывается в несессер);
 12. спички, свечки (укладывается в несессер);
 13. нож перочинный (укладывается в несессер);
 14. набор письменных принадлежностей (укладывается в несессер).

 

 1. В сумку полевую офицерскую укладывается:
  1. рабочая и справочная тетради;
  2. офицерская линейка;
  3. цветные карандаши (красного цвета – 2 шт, синего цвета – 2 шт, черного цвета – 1 шт, коричневого цвета – 1 шт, зеленного цвета – 1 шт, желтого цвета – 1 шт.);
  4. набор фломастеров;
  5. ластик (резинка), точилка для карандашей или нож перочинный, ножницы, канцелярский нож;
  6. компас;
  7. курвиметр или циркуль-измеритель.

Приложение 2
к п.72 Правил ношения военной формы
одежды и знаков различия военнослужащими
Вооруженных  Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан

Размещение звезд (звездочек) на погонах

Воинское званиеКоличество  звезд (звездочек)Расстояние от нижнего края погона до центра первой звезды (звездочки), ммРасстояние между центрами звезд (звездочек) вдоль погона, мм
генерал армии43025
генерал-полковник, адмирал33025
генерал-лейтенант,
вице-адмирал
23025
генерал-майор,
контр-адмирал
155
полковник,
капитан 1 ранга
33525
подполковник,
капитан 2 ранга
235
майор,
капитан 3 ранга
155
капитан,
капитан-лейтенант
43020
старший лейтенант33025
лейтенант230

Приложение 3
к п. 73 Правил ношения военной формы
одежды и знаков различия военнослужащими
Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан

Размещение нашивок на погонах.

Воинское званиеКоличество нашивок в виде угольникаШирина нашивок, мм
Мастер-сержант
(мастер-старшина)
две широкие и одна узкая нашивки в виде угольникаширина широкой нашивки 15 мм, ширина узкой нашивки – 7 мм
Штаб-сержант
(штаб-старшина)
две широкие поперечные нашивки в виде угольникаширина широкой нашивки 15 мм
Сержант первого класс
(старшина первого класса)
одна широкая и три узкие поперечные нашивки в виде угольникаширина широкой нашивки 15 мм, ширина узкой нашивки 7 мм
Сержант второго класса
(старшина второго класса)
одна широкая и две узкие поперечные нашивки в виде угольникаширина широкой нашивки 15 мм, ширина узкой нашивки 7 мм
Сержант третьего класса
(старшина третьего класса)
одна широкая и одна узкая поперечная нашивка в виде угольникаширина широкой нашивки 15 мм, ширина узкой нашивки 7 мм
Старший сержант
(главный старшина)
одна широкая поперечная нашивка в виде угольникаширина широкой нашивки 15 мм
Сержант
(старшина первой статьи)
три узкие поперечные нашивки в виде угольникаширина узкой нашивки 7 мм
Младший сержант
(старшина второй статьи)
две узкие поперечные нашивки в виде угольникаширина узкой нашивки 7 мм
Ефрейтор
(старший матрос)
одна узкая поперечная нашивка в виде угольникаширина узкой нашивки 7 мм

Утверждены
приказом Министра обороны
Республики Казахстан
от 10 января 2007 года N 9

  Правила
ношения военной формы одежды и знаков различия
военнослужащими Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан

  Глава 1. Общие положения

 1. Настоящие Правила определяют общий порядок ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан (далее – Правила).
  2. Право ношения военной формы одежды имеют военнослужащие, состоящие на действительной воинской службе в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, воспитанники Кадетского корпуса, республиканской школы “Жас улан” и военные строители (далее – Вооруженные Силы), а также высший офицерский состав, старший и младший офицерский составы, прошедшие воинскую службу по контракту и по призыву, сержанты (старшины) и солдаты (матросы), прошедшие воинскую службу по контракту, состоящие в запасе или в отставке, военнообязанные, призванные на сборы и граждане, прибывающие в запасе или находящиеся в отставке и уволенные с воинской службы с правом ношения военной формы одежды.
  3. Право ношения гражданской одежды отдельными категориями военнослужащих при исполнении специальных служебных обязанностей устанавливается ведомственными правовыми актами первых руководителей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.
  4. Военная форма одежды носится строго в соответствии с настоящими Правилами. Все предметы военной формы одежды и знаки различия должны быть установленных цветов (расцветок), отвечать установленным описаниям, техническим условиям и Государственным стандартам Республики Казахстан, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном состоянии.
  5. Военная форма одежды устанавливается:
  1) особо парадная (для Республиканской гвардии при выполнении церемониальных ритуалов);
  2) парадная для строя и вне строя;
  3) повседневная для строя и вне строя;
  4) полевая;
  5) рабочая;
  6) специальная.
  Каждая из этих форм подразделяется на летнюю, зимнюю, а в Военно-морских силах, морских частях Пограничной службы Комитета национальной безопасности имеет нумерацию. Кроме того, в Военно-морских силах, частях береговой обороны, морских частях Пограничной службы Комитета национальной безопасности военнослужащими носится летняя облегченная форма одежды.
  6. Военная форма одежды носится:
  высшим офицерским составом, старшим и младшим офицерским составом, проходящим воинскую службу по контракту и призыву, сержантами (старшинами) и солдатами (матросами), проходящими воинскую службу по контракту и военнослужащими-женщинами:
  1) парадная:
  для строя – при участии в парадах, вручении воинским частям, кораблям и соединениям орденов, орденских военно-морских флагов, знамен, вручении военнослужащим государственных наград и присвоении высшего офицерского звания, принятии Военной присяги, назначении в состав почетного караула, а также в дни годовых праздников воинских частей, кораблей и при спуске кораблей на воду, подъеме Военно-морского флага на корабле, вступающем в строй;
  вне строя – присутствующими на парадах вне парадного расчета, получении правительственных наград, представлении непосредственным начальникам при назначении на должность и присвоении воинского звания, в дни праздников, на торжественных заседаниях, официальных приемах и при возложении венков к памятникам и могилам воинов, во внеслужебное время;
  2) повседневная:
  для строя:
  в Вооруженных Силах (кроме Военно-морских сил, частей береговой обороны, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности) – на занятиях по боевой подготовке и при несении службы в составе суточных нарядов, на боевых дежурствах, при работе в штабах, в управлениях и учреждениях, а также во внеслужебное время;
  в Военно-морских силах, частях береговой обороны, морских частях Пограничной службы Комитета национальной безопасности (далее – Военно-морские силы) – при выходах кораблей в море на учения, маневры, на боевых дежурствах, несении службы в составе корабельных (суточных) нарядов и на занятиях по указанию командира корабля (воинской части);
  вне строя – при работе в штабах, от штаба соединения и выше, в управлениях и учреждениях, а также во внеслужебное время.
  Разрешается ношение повседневной формы одежды вне строя при исполнении служебных обязанностей в подразделениях частей (кораблей), не связанных с пребыванием в строю, на классных занятиях внутри расположения части, в аудиториях, лабораториях и мастерских военных учебных заведений, на служебных совещаниях и собраниях;
  3) полевая – на учениях, маневрах, боевых дежурствах, при несении службы в составе суточных нарядов, пограничной службы и занятиях в учебных центрах, а также в других случаях по указанию командира воинской части.
  Разрешается носить полевую форму одежды при повседневной жизнедеятельности до соединения и им приравненным воинским частям включительно;
  4) специальная (кому положено по нормам снабжения) – на учениях, маневрах, при выполнении специальных задач, боевых дежурствах (боевой службы), несении пограничной службы, занятиях в учебных центрах, занятиях с боевой техникой и обслуживании техники и вооружения, выполнении работ в гаражах, парках, доках, мастерских, на аэродромах, в лабораториях, на складах, кораблях, в воинских частях и на территории береговых баз. Во всех других случаях ношение специальной одежды запрещается.
  7. Военная форма одежды сержантами (старшинами) и солдатами (матросами), проходящими воинскую службу по призыву, курсантами средних и высших военных учебных заведений, воспитанниками Кадетского корпуса, республиканской школы “Жас улан” и военными строителями носится:
  1) парадная – при участии в парадах, вручении воинским частям, кораблям и соединениям орденов, орденских военно-морских флагов, знамен, получении правительственных наград, принятии военной присяги, назначении в состав почетного караула, в дни годовых праздников воинской части, корабля, при спуске кораблей на воду, подъеме Военно-морского флага на корабле вступающем в строй, часовыми по охране Боевого Знамени, в праздничные и выходные дни, при увольнении из расположения части, во время пребывания в отпуске и в других случаях по указанию командира воинской части (корабля);
  2) повседневная – (для военнослужащих Военно-морских сил, частей береговой обороны, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности) – при выходах кораблей в море на учения, маневры, на боевых дежурствах, несении службы в составе корабельных (суточных) нарядов и на занятиях по указанию командира корабля (воинской части);
  3) полевая – на учениях, маневрах, боевых дежурствах, при несении службы в составе суточных нарядов, пограничной службы и занятиях в учебных центрах, а также в других случаях по указанию командира воинской части;
  4) рабочая – при выполнении хозяйственных и строительных работ, нахождении на гауптвахте, а также при обслуживании техники и вооружения;
  5) специальная (кому положено по нормам снабжения) – на учениях, маневрах, при выполнении специальных задач, боевых дежурствах (боевой службы), занятиях в учебных центрах, занятиях с боевой техникой и обслуживании техники и вооружения, выполнении работ в гаражах, парках, доках, мастерских, на аэродромах, в лабораториях, на складах, кораблях, в воинских частях и на территории береговых баз. Во всех других случаях ношение специальной одежды запрещается.
  8. Форма одежды для строевых смотров, построений и служебных совещаний объявляется лицами, проводящими эти мероприятия.
  Форма одежды для несения патрульной службы, дежурств на контрольно-пропускных пунктах, а также для военнослужащих, осуществляющих контрольно-пропускную службу в зданиях штабов соединений и частей, в учреждениях и военных учебных заведениях, объявляется командирами воинских частей и начальниками учреждений.
  В Службе охраны Президента Республики Казахстан при несении различных видов службы форма одежды устанавливается руководством Службы охраны Президента Республики Казахстан, либо начальником структурного подразделения охраны объектов.
  9. Командиры воинских частей и кораблей, начальники учреждений, военных учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан обязаны:
  1) устанавливать и осуществлять постоянный контроль за соблюдением Правил ношения военной формы одежды, знаков различия и внешним видом военнослужащих, а также ежедневно объявлять форму одежды с учетом характера выполняемых задач и проводимых занятий;
  2) добиваться, чтобы офицерский состав, сержанты (старшины) и солдаты (матросы), проходящие воинскую службу по контракту, были примером для сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по призыву, курсантов средних и высших военных учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса и республиканской школы “Жас улан” в соблюдении установленной формы одежды, знаков различия и поддержании образцового внешнего вида;
  3) организовывать тщательную подгонку предметов военной формы одежды при выдаче их в носку военнослужащим. Имущество, закрепленное за сержантами (старшинами) и солдатами (матросами), проходящими воинскую службу по призыву, курсантами средних и высших военных учебных заведений, воспитанниками Кадетского корпуса и республиканской школы “Жас улан”, должно быть обязательно проклеймлено;
  4) принимать меры по оборудованию во всех подразделениях комнат бытового обслуживания, сушилок для просушивания обмундирования и обуви, кладовых для хранения имущества подразделения и личных вещей сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по призыву, курсантов военных учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса и республиканской школы “Жас улан”. Обеспечивать своевременную химическую чистку, стирку и ремонт предметов одежды;
  5) разрешается хранение повседневной, полевой и специальной одежды офицерского состава, сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по контракту, сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по призыву, курсантов средних и высших военных учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса и республиканской школы “Жас улан” в шкафах подразделений, канцеляриях и служебных кабинетах в платяных шкафах.
  Периодически, но не реже одного раза в квартал, проводить строевые смотры. При проведении утренних осмотров, строевых смотров, а также при переходе на летнюю (зимнюю) форму одежды, на всех построениях и перед началом занятий проверять установленную форму одежды, заправку и внешний вид военнослужащих, состояние предметов обмундирования и обуви, принимать все меры к устранению выявленных недостатков на месте.
  Занятия и работы, связанные с обслуживанием вооружения и военной техники, а также хозяйственные и строительные работы проводить только в специальной и рабочей формах одежды.
  10. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды, начало носки в весеннее время и прекращение носки в осеннее время куртки демисезонной и плаща демисезонного устанавливаются приказами начальников гарнизонов (старших морских начальников).
  11. Форма одежды в Военно-морских силах по установленным номерам объявляется на каждые сутки:
  1) штабом Военно-морских сил;
  2) старшими морскими начальниками (начальниками гарнизонов);
  3) старшими на рейдах;
  4) командирами кораблей, находящихся в (походе), отдельном плавании.
  В зависимости от температуры наружного воздуха флотская форма одежды по установленным номерам носится:
  N 1 – от +25 о С и выше;
  N 2 – от +20 до+25 о С;
  N 3 – от +15 до+20 о С;
  N 4 – от 0 до +15 о С;
  N 5 – от 0 до -10 о С;
  N 6 – от -10 о С и ниже.
  12. При временном пребывании военнослужащего в другом виде и родах войск, Военно-морских силах, региональном командовании или гарнизоне надлежит руководствоваться установленной в данном виде и родах войск, Военно-морских силах, региональном командовании или гарнизоне формой одежды по сезону.
  13. Военнослужащие Вооруженных Сил носят форму одежды и знаки различия по роду войск (службы) и воинскому званию.
  14. Военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту и по призыву подразделений родов войск (служб) Вооруженных Сил, входящих в состав воинской части (военного учебного заведения), носят форму одежды, установленную для данной воинской части (военного учебного заведения), но с эмблемой своего рода войск (службы) на воротнике мундира и кителя (съемных погонах).
  15. Военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту и призыву войск противовоздушной обороны носят форму одежды военнослужащих авиации.
  16. Военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту и призыву медицинской службы и юстиции Вооруженных Сил, проходящие службу в воинской части (соединении, военном учебном заведении), носят форму одежды по роду войск части (соединения, военного учебного заведения), но с эмблемой своей службы на воротнике мундира и кителя (съемных погонах).
  17. Военнослужащие, являющиеся военными атташе, проходящие воинскую службу в Службе охраны Президента Республики Казахстан, военных представительствах, обучающиеся в военных учебных заведениях за границей, а также находящиеся в служебных командировках за границей или участвующих в мероприятиях по организации встреч и сопровождению иностранных военных делегаций носят форму одежды по роду войск, но с эмблемой “KZ” на воротнике мундира и кителя (съемных погонах).
  18. Офицеры, проходящие воинскую службу по контракту и призыву Вооруженных Сил, переведенные для прохождения службы в центральный аппарат Министерства обороны, Комитет начальников штабов, штабы и управления других войск и воинских формирований, вида и родов войск, региональных командований, региональных управлений, а также в военные учебные заведения, учреждения, на военные факультеты (отделения, кафедры) при гражданских высших учебных заведениях и центральные курсы усовершенствования офицерского состава, носят форму одежды того рода войск (службы), которую они носили на день перевода.
  19. Офицеры, проходящие воинскую службу по контракту и призыву в Вооруженных Силах, переведенные для прохождения службы в штабы и управления авиации, Аэромобильных войск, войсковой части 26322 носят форму одежды, установленную для авиации и Аэромобильных войск.
  20. Офицеры, проходящие воинскую службу по контракту и призыву в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, переведенные для прохождения службы в управления, штабы и учреждения Военно-морских сил, Морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности носят форму одежды военнослужащих Военно-морских сил.
  21. Офицеры, проходящие воинскую службу по контракту и призыву корабельного состава Военно-морских сил, переведенные для прохождения службы в центральный аппарат Министерства обороны, Комитет начальников штабов, штабы и управления других войск и воинских формирований, вида и родов войск, военные учебные заведения Вооруженных Сил, имеющие военно-морские факультеты (отделения), на военные факультеты (отделения, кафедры) при гражданских высших учебных заведениях сохраняют в этих случаях право ношения и носят военную форму одежды военнослужащих Военно-морских сил.
  Военнослужащие по контракту и призыву Военно-морских сил (кроме корабельного состава), военной полиции, переведенные в штабы и управления вида и родов войск, региональных командований Вооруженных Сил, региональных управлений, штабов и управлений других войск и воинских формирований, а также в воинские части, военные учебные заведения, учреждения, на военные факультеты (отделения, кафедры) при гражданских высших учебных заведениях, носят форму одежды военнослужащих Вооруженных Сил.
  22. В военных учебных заведениях постоянный офицерский состав носит форму одежды того рода войск, воинского формирования (службы), к которому причислено это военное учебное заведение.
  23. В военных учебных заведениях, а также на центральных курсах усовершенствования и других краткосрочных курсах лица переменного офицерского состава носят форму одежды того рода войск, воинского формирования (службы), из которого они прибыли.
  24. Офицеры, проходящие воинскую службу по контракту и призыву Военно-морских сил, обучающиеся во всех военных учебных заведениях, носят форму одежды военнослужащих Военно-морских сил.
  25. Курсанты военных учебных заведений родов войск Вооруженных Сил носят форму одежды по роду войск, к которому относится данное военное учебное заведение, а в остальных средних и высших военных учебных заведениях – форму одежды, установленную для мотострелковых войск.
  26. Курсанты (слушатели) военных учебных заведений и военных факультетов при гражданских высших учебных заведениях, не имеющие офицерских званий, носят форму одежды, установленную для курсантов военных учебных заведений по роду войск.
  27. Курсанты (слушатели) военных учебных заведений (факультетов) из числа сержантов (старшин) и солдат (матросов) по контракту сохраняют право ношения офицерского обмундирования, установленного для этих категорий военнослужащих, при этом сержанты (старшины) и солдаты (матросы) по контракту носят погоны курсантов военных учебных заведений.
  28. Сержанты (старшины) и солдаты (матросы) по контракту и призыву, переменного состава краткосрочных курсов (школ) и учебных сборов носят ту форму одежды, в которой они прибыли на эти курсы (школы), сборы.
  29. Военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту и призыву штатных частей, подразделений охраны и обеспечения военных учебных заведений родов войск Вооруженных Сил носят форму одежды по роду войск, к которому относится данное военное учебное заведение, а в остальных военных учебных заведениях – форму одежды установленную для мотострелковых войск.
  30. Военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту и призыву военных оркестров носят форму одежды по роду войск части, но с эмблемой, установленной для военных дирижеров и музыкантов.
  31. Военнослужащие воинских частей и учреждений Военно-морских сил, в которых установлена форма одежды военнослужащих Вооруженных Сил, носят ее в соответствии с пунктами 13-14 настоящих Правил.
  32. Порядок ношения военной формы одежды при несении караульной службы определяется Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил.
  33. Офицерам, проходящим воинскую службу по контракту и призыву, сержантам и солдатам, проходящим воинскую службу по контракту и военнослужащим-женщинам разрешается носить гражданскую одежду во внеслужебное время и по особому указанию в служебное время.
  34. Военнослужащим-женщинам, проходящим воинскую службу в центральных аппаратах, штабах, управлениях, госпиталях и лазаретах, а также в воинских частях, военных учебных заведениях и учреждениях, в которых ношение военной формы одежды не вызывается служебной необходимостью, по указанию старшего начальника (командира воинской части) разрешается носить на службе гражданскую одежду.
  35. Теплые вещи (полушубки, валенки, меховые рукавицы, жилеты меховые) носятся по указанию командира воинской части в зимнее время при низкой температуре на занятиях, учениях и на работах, а в районах с холодным климатом – при низкой температуре и сильном ветре повседневно.
  36. Специальная одежда и летно-техническое обмундирование военнослужащими (кому положено по нормам снабжения) носятся на учениях, маневрах, при выполнении специальных задач, боевых дежурствах (боевой службы, несения патрульно-постовой службы во внутренних войсках Министерства внутренних дел), занятиях в учебных центрах, занятиях с боевой техникой и при обслуживании техники и вооружения, выполнении работ в гаражах, парках, доках, мастерских, на аэродромах, в лабораториях, на складах, кораблях, в воинских частях и на территории береговых баз. Во всех других случаях ношение специальной одежды запрещается.
  Порядок и время ношения специальной одежды определяется командиром воинской части (корабля), начальником военного учебного заведения, учреждения. Специальная одежда хранится вне спальных помещений роты (батареи) в специальных шкафах, кладовых, на отдельных стеллажах или вешалках.
  Военнослужащим запрещается появляться в специальной и рабочей одежде на улицах населенных пунктов и в других общественных местах, кроме случаев, вызванных служебной необходимостью.
  37. Спортивную одежду и обувь разрешается носить во время проведения спортивных занятий и соревнований.
  38. Запрещается:
  1) ношение предметов военной формы одежды, амуниции и военных знаков различия, измененных или неустановленных образцов;
  2) ношение подворотничков других цветов, кроме белого цвета;
  3) ношение на военной форме одежды нагрудных знаков, не предусмотренных настоящими Правилами;
  4) смешение предметов различных видов военной формы одежды, а также военной формы одежды с гражданской;
  5) ношение сержантами (старшинами) и солдатами (матросами), проходящими воинскую службу по призыву, курсантами средних и высших военных учебных заведений, воспитанниками Кадетского корпуса и республиканской школы “Жас улан” гражданской одежды, за исключением случаев нахождения их в отпуске;
  6) при нахождении в военной форме одежды, ношение сетчатых сумок, сумок (пакетов) ярких расцветок и других предметов, по форме, размерам или цвету нарушающих образцовый внешний вид военнослужащего, кроме случаев, вызванных служебной необходимостью.

  Глава 2. Ношение отдельных предметов военной формы одежды
военнослужащими Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан

  1. Головные уборы

 1. Берет, пилотка и фуражка-бескозырка надеваются с небольшим наклоном в правую сторону, берет крапового цвета надевается с небольшим наклоном в левую сторону, а шапка меховая с козырьком, шапка-ушанка, шапка-маска, фуражка, панама, фуражка полевая и бандана – прямо, без наклона, так, чтобы козырек шапки меховой и фуражки находились на уровне бровей, а нижний край шапки-ушанки, шапки-маски, панамы, банданы, фуражки-бескозырки, берета и пилотки – на ширине двух пальцев, горизонтально приложенных над бровями. Центр кокарды (звезды, эмблемы) должен находиться над переносицей.
  40. Расцветки полевой фуражки и панамы определяются первыми руководителями Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан в зависимости от региона выполнения задач и прохождения службы.
  Военнослужащим комендатур военных сообщений международных аэропортов городов Астана и Алматы разрешается носить шапку-ушанку из каракуля, фуражку, берет и пилотку синего цвета.
  Ношение шапки с козырьком с опущенным околышем и шапки-ушанки с опущенными наушниками разрешается при температуре наружного воздуха минус 10  о С и ниже. В строю околыш и наушники опускаются по указанию командира. При опущенных наушниках концы тесьмы шапки-ушанки должны быть связаны под подбородком, при поднятых наушниках связанные концы тесьмы заправляются под наушники. Разрешается концы наушников шапки-ушанки завязывать сзади при обслуживании вооружения и военной техники, на хозяйственных работах и в других случаях по указанию командира подразделения.
  41. Снятый головной убор в строю и при выполнении строевых приемов держится так, как указано в Строевом уставе Вооруженных Сил Республики Казахстан, в левой свободно опущенной руке. При этом шапка с козырьком, шапка-ушанка, фуражка, фуражка-бескозырка, пилотка, панама, фуражка полевая и берет должны быть обращены кокардой и эмблемой (звездой) вперед, нижний край пилотки должен быть обращен вниз, а фуражки, фуражки-бескозырки, шапки с козырьком, шапки-ушанки и берета – вправо.
  42. Разрешается ношение фуражки при зимней парадной форме одежды для строя по указанию старшего начальника.
  43. Военнослужащим Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы охраны Президента Республики Казахстан и Республиканской гвардии вместо берета разрешается носить фуражку установленного цвета. В Службе охраны Президента Республики Казахстан сержантами и солдатами, проходящими воинскую службу по контракту и призыву вместо лакированного ремешка черного цвета носится плетеный шнур золотистого цвета.

  2. Верхняя одежда

 1. Пальто утепленное двубортное с меховым воротником (у высшего офицерского состава, капитанов 1 ранга, полковников – воротник из каракуля) для высшего офицерского состава, старшего и младшего офицерского состава, сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по контракту (кроме военнослужащих-женщин), застегивается спереди на все три пуговицы на правую сторону.
  Пальто при парадной форме одежды для строя носится с парадным поясом и аксельбантом, а вне строя – без парадного пояса и аксельбанта.
  Расстояние от пола до низа пальто – 38 – 40 см.
  45. Для сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по призыву, курсантов средних и высших военных учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса и республиканской школы “Жас улан” – пальто утепленное однобортное с меховым воротником, застегивается спереди на все четыре пуговицы на правую сторону (кроме военнослужащих-женщин).
  Кроме того, для старшин и матросов, проходящих воинскую службу по призыву, курсантов средних и высших учебных заведений Военно-морских сил, пальто носится с галстуком шерстяным (суконным) черного цвета, к воротнику которого подшивается подворотничок белого цвета.
  На подзоре внутреннего кармана пальто указывается фамилия и инициалы сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по призыву, курсантов средних и высших учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса и республиканской школы “Жас улан”.
  Расстояние от пола до низа пальто:
  1) для курсантов средних и высших военных учебных заведений, сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по контракту и призыву (кроме воспитанников Кадетского корпуса и республиканской школы “Жас улан”) – 29-32 см, в зависимости от роста;
  2) для воспитанников Кадетского корпуса и республиканской школы “Жас улан” – 35-40 см, в зависимости от роста.
  Пальто утепленное, аккуратно сложенное лицевой стороной наружу, разрешается носить на левой руке.
  46. Пальто утепленное однобортное с меховым воротником (капитанов 1 ранга, полковников воротник из каракуля) военнослужащих-женщин застегивается потайной застежкой спереди на все четыре пуговицы на левую сторону.
  Расстояние от пола до низа пальто – 38-40 см.
  Пальто утепленное, аккуратно сложенное лицевой стороной наружу, разрешается носить на левой руке.
  47. Плащ военнослужащих-женщин застегивается потайной застежкой спереди на все четыре пуговицы на левую сторону.
  Пояс плаща должен быть застегнут на пряжку.
  Расстояние от пола до низа плаща – 42-45 см.
  Плащ, аккуратно сложенный лицевой стороной наружу, разрешается носить на левой руке.
  48. Куртка демисезонная со съемным утеплителем и меховым воротником (для высшего офицерского состава, полковников и капитанов 1 ранга – воротник из каракуля) застегивается на застежку “молния”, с ветрозащитным клапаном. Клапан застегивается потайной застежкой на пуговицы на правую сторону. В теплую погоду и в летнее время куртка демисезонная носится без воротника и утеплителя. При ненастной погоде куртку демисезонную разрешается носить с капюшоном.
  Куртку демисезонную, аккуратно сложенную лицевой стороной наружу, разрешается носить на левой руке.
  49. Плащ демисезонный для высшего офицерского состава застегивается на правую сторону. Пояс плаща должен быть застегнут на пряжку. При ненастной погоде плащ разрешается носить с капюшоном.
  Расстояние от пола до низа плаща 40-42 см.
  Плащ, аккуратно сложенный лицевой стороной наружу, разрешается носить на левой руке.
  50. Плащ-накидка застегивается на все пуговицы и носится (с капюшоном или без капюшона) при ненастной погоде поверх предметов летней и зимней верхней одежды.
  Разрешается носить плащ-накидку, укороченную и в скатке на плечевом ремне или вне строя – аккуратно сложенной лицевой стороной наружу на левой руке.
  51. Бушлат застегивается на крючок и все пуговицы и носится с галстуком шерстяным (суконным) черного цвета, к воротнику которого подшивается подворотничок белого цвета.
  Старшему и младшему офицерскому составу, сержантам (старшинам) и солдатам (матросам), проходящим воинскую службу по контракту и призыву, разрешается ношение бушлата, застегнутого на четыре нижние пуговицы, с отвернутыми в виде лацканов бортами.
  52. Мундир открытый (тужурка) застегивается на все пуговицы на правую (у военнослужащих-женщин – на левую) сторону. Мундир (тужурка) при парадной форме одежды для строя носится с парадным поясом (кроме военнослужащих-женщин) и аксельбантом, а вне строя – без парадного пояса и аксельбанта.
  Военнослужащим Аэромобильных войск, частей береговой обороны, частей и подразделений специального назначения при парадной форме одежды для строя мундир (тужурку) разрешается носить с тельняшкой вместо рубашки с галстуком.
  53. Китель повседневный открытый (тужурка) застегивается на все пуговицы на правую (у военнослужащих-женщин – на левую) сторону.
  54. Куртка шерстяная застегивается на застежку “молния” на уровне кокетки.
  55. Свитер шерстяной (полушерстяной) прямого силуэта. Горловина имеет V-образный вырез. Разрешается носить свитер на застежку “молния” только высшему офицерскому составу.
  56. Форменная верхняя рубаха и форменная фланелевая блуза заправляются в брюки без напуска спереди, со складками по бокам, носятся с тельняшкой и форменным воротником. В летнее время разрешается носить без тельняшки.
  57. Рубаха флотского рабочего платья в брюки не заправляется и носится с тельняшкой и форменным воротником.
  58. Полевая куртка летняя камуфляжной расцветки (десантная летняя) застегивается на шесть пуговиц и носится с подворотничком белого цвета (кроме высшего офицерского состава), верхний край которого должен выступать на 1-2 мм над воротником. Куртка носится с майкой или футболкой. В Аэромобильных войсках, частях береговой обороны, частях и подразделениях специального назначения куртка заправляется в брюки без напуска спереди, со складками по бокам и носится с тельняшкой.
  В летнее время верхняя пуговица куртки носится расстегнутой, при этом, верхние углы бортов куртки отворачиваются в виде лацканов и рукава куртки закатываются на 2-4 см выше локтевого сгиба.
  Куртка носится с амуницией только при полевых занятиях, а вне занятия – без нее (кроме сержантов (старшин) и солдатов (матросов), проходящих воинскую службу по призыву, курсантов средних и высших военных учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса, республиканской школы “Жас улан” и военных строителей).
  Брюки прямого покроя камуфляжной расцветки заправляются в ботинки с высокими берцами. Разрешается носить брюки поверх ботинок с высокими берцами с напуском, при этом низки брюк должны быть затянуты и находиться на расстоянии 15-20 см от пола.
  Куртка хлопчатобумажная полевая летняя для высшего офицерского состава застегивается на застежку “молния” на уровне кокетки.
  Разрешается носить куртку с короткими рукавами.
  59. Полевая утепленная куртка камуфляжной расцветки (куртка десантная зимняя) застегивается на все пуговицы (кроме высшего офицерского состава) и носится с полевыми утепленными брюками камуфляжной расцветки (брюками десантными зимними), заправленными в ботинки с высокими берцами. При ненастной погоде куртка носится с капюшоном и поднятым воротником.
  Разрешается носить брюки поверх ботинок с высокими берцами с напуском, при этом низки брюк должны быть затянуты и находиться на расстоянии 15-20 см от пола.
  Куртка носится с амуницией только при полевых занятиях, а вне занятия – без нее (кроме сержантов (старшин) и солдатов (матросов), проходящих воинскую службу по призыву, курсантов средних и высших военных учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса, республиканской школы “Жас улан” и военных строителей).
  60. Куртка хлопчатобумажная полевая утепленная для высшего офицерского состава застегивается на застежку “молния”, с ветрозащитным клапаном. Клапан застегивается потайной застежкой на пуговицы на правую сторону.
  В теплую погоду и в летнее время куртка носится без воротника и утеплителя.
  61. Куртка полевая демисезонная для высшего офицерского состава застегивается на застежку “молния”, с ветрозащитным клапаном. Клапан застегивается потайной застежкой на пуговицы на правую сторону.
  62. Расцветки полевой формы определяются первыми руководителями Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан в зависимости от региона выполнения задач и прохождения службы.
  63. Куртка защитного цвета (рабочая форма одежды) застегивается на все пуговицы и носится с подворотничком белого цвета, верхний край которого должен выступать на 1-2 мм над воротником.
  В летнее время куртка носится с расстегнутой верхней пуговицей и без ремня поясного, при этом, верхние углы бортов куртки отворачиваются в виде лацканов и рукава куртки закатываются на 2-4 см выше локтевого сгиба.
  64. Военнослужащим комендатур военных сообщений международных аэропортов городов Астана и Алматы разрешается носить пальто и куртку демисезонную (воротник из каракуля), мундир, китель, куртку, свитер и брюки синего цвета.
  65. Пальто утепленные, куртки демисезонные, плащи, мундиры, тужурки, кители, куртки шерстяные, свитера, форменная верхняя рубаха, форменная фланелевая блуза, рабочее платье и брюки должны быть установленных образцов, чистыми и отутюженными. Брюки должны иметь продольные заглаженные складки. На остальных предметах заглаживать складки не разрешается.
  Юбка должна быть установленного образца, чистой и отутюженной, без складок. Расстояние от нижней части колена до низа юбки – 2-4 см.
  Клапаны карманов пальто, мундира, тужурки, кителя и куртки должны быть выпущены наружу.
  Знаки различия должны быть правильно и опрятно пришиты (прикреплены).
  66. На занятиях в поле и на учениях полевая форма одежды носится с личным оружием и необходимыми принадлежностями для работы (полевая сумка, бинокль и др.).
  67. Разрешается носить повседневный китель или тужурку (куртку шерстяную) и брюки (юбку) из облегченной шерстяной ткани темно-защитного (черного) цвета при летней повседневной форме одежды вне строя.

  3. Рубашки, галстуки, футболки, майки (тельняшки), кашне и перчатки

 1. Рубашки застегиваются на все пуговицы на правую (для военнослужащих-женщин – на левую) сторону и носятся с погонами и галстуком при надетых открытых мундире, кителе, тужурке, свитере и куртке шерстяной. Воротник рубашки должен быть сзади на одном уровне с верхним краем воротника мундира (кителя, тужурки, куртки шерстяной) или выступать над ним не выше чем на 0,5 см.
  69. Разрешается носить рубашки:
  1) белого цвета с погонами и галстуком черного цвета без мундира (кителя, тужурки) при летней парадной форме одежды, а в служебных помещениях – в любое время года;
  2) белого цвета с погонами и галстуком черного цвета без кителя (куртки) во внеслужебное время при летней повседневной форме одежды вне строя;
  3) бежевого и кремового цвета с погонами и галстуком черного цвета без кителя (тужурки, куртки или свитера) при летней повседневной форме одежды, а в служебных помещениях, на занятиях в аудиториях (мастерских) – в любое время года;
  4) бежевого и кремового цвета (с отложным воротником) с короткими рукавами, с погонами, с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя (тужурки, куртки или свитера) при летней повседневной форме одежды при дневной температуре воздуха 20  о С и выше.
  Рубашки должны быть установленного образца и цвета, чистыми, тщательно подогнанными и отутюженными, с правильно подобранными погонами.
  Носить выцветшие и не отутюженные рубашки, рубашки с деформированными и загрязненными погонами, а также заглаживать на рубашках складки запрещается.
  70. Галстук носится с рубашкой и прикрепляется к ней закрепкой золотистого цвета установленного образца, между третьей и четвертой пуговицами сверху. Галстук должен быть всегда свежим и чистым. Носить выцветшие и заношенные галстуки запрещается.
  71. Футболка, майка (тельняшка) носятся при полевой форме одежды.
  В летнее время разрешается носить футболку без куртки полевой летней.
  Военнослужащим Аэромобильных войск, частей береговой обороны, частей и подразделений специального назначения разрешается носить тельняшку вместо рубашки с галстуком.
  72. Кашне (при парадной форме одежды – белого цвета, при повседневной и полевой – защитного или черного цветов) носится аккуратно заправленным под воротник пальто утепленного, плаща, куртки демисезонной, куртки меховой, куртки полевой утепленной и куртки десантной зимней. Верхний край кашне должен равномерно выступать над воротником на 1-2 см. Носить выцветшие, неустановленного цвета и образца кашне запрещается.
  73. Перчатки шерстяные (трикотажные) белого цвета носятся на парадах при парадной форме одежды для строя. Разрешается носить при парадной форме одежды перчатки кожаные белого цвета. Перчатки черного цвета на парадах при парадной форме одежде носятся по особому указанию.
  В холодную погоду и при зимней парадной, повседневной, полевой и рабочей форме одежды носятся перчатки шерстяные черного цвета. Разрешается носить при парадной, повседневной, полевой и рабочей форме одежды перчатки кожаные черного цвета и перчатки шерстяные коричневого цвета.
  При выражении воинского приветствия перчатки не снимаются.
  74. Военнослужащим комендатур военных сообщений международных аэропортов городов Астана и Алматы разрешается носить рубашку голубого цвета, кашне и галстук синего цвета.

  4. Обувь, носки, чулки и колготки

 1. При ношении военной формы одежды обувь должна быть установленного образца черного (в Военно-морских силах при форме одежды N 1 летняя, полуботинки хромовые – белого) цвета, в исправном состоянии и всегда вычищена, ботинки и полуботинки должны быть аккуратно зашнурованы, ушки сапог заправлены в голенища. Носить обувь с поврежденным верхом или изношенными каблуками, сапоги с опущенными или завернутыми голенищами запрещается. В летнее время на кораблях разрешается носить сандалеты или спортивные туфли вне строя и во время, свободное от несения обязанностей по службе корабельных нарядов.
  76. Военнослужащим-женщинам при парадной и повседневной форме одежды вне строя разрешается носить гражданскую обувь черного цвета.
  77. Носки должны быть: при черной обуви – черного или защитного цвета, при белой обуви – белого цвета. Носить выцветшие, неустановленного цвета носки запрещается.
  78. Чулки и колготки для военнослужащих-женщин должны быть телесного цвета. Носить выцветшие, неустановленного цвета чулки и колготки запрещается.

  5. Амуниция и оружие

 1. Пояс парадный на мундирах и тужурках высшего офицерского состава, на тужурках старших и младших офицеров, проходящих воинскую службу по контракту и призыву, старшин и матросов, проходящих воинскую службу по контракту Военно-морских сил должен опираться спереди на третий ряд сверху пуговицу, на мундирах старших и младших офицеров, проходящих воинскую службу по контракту и призыву, сержантов и солдат, проходящих воинскую службу по контракту Вооруженных Сил – спереди на третью сверху пуговицу.
  При ношении парадного пояса на пальто утепленном он должен опираться на третий сверху ряд пуговиц (третью сверху пуговицу).
  Пряжка пояса должна находиться спереди по середине.
  80. Ремень полевой носится на куртке полевой летней, куртке полевой утепленной, куртке десантной летней и зимней, куртке утепленной для отряда военной полиции, в случаях указанных в пунктах 58-59 настоящих Правил.
  Пряжка полевого ремня (снаряжения) должна находиться посередине, а плечевой ремень – проходить под правым погоном на расстоянии 6 см от его нижнего края.
  81. Ремень поясной носится сержантами (старшинами) и солдатами (матросами), проходящих воинскую службу по призыву, курсантами средних и высших военных учебных заведений, воспитанниками Кадетского корпуса и республиканской школы “Жас улан” поверх пальто утепленного, кителя, куртки полевой летней и утепленной, куртки десантной летней и зимней, полушубка, телогрейки, в Военно-морских силах при ношении форменной верхней рубахи, форменной фланелевой блузы – поверх брюк.
  Ремень поясной на открытом кителе сержантов и солдат, проходящих воинскую службу по призыву, курсантов средних и высших военных учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса и республиканской школы “Жас улан” должен накрывать третью сверху пуговицу, а на пальто утепленном находиться между второй и третьей пуговицами сверху.
  82. Пистолет носится в кобуре на ремне полевом (снаряжении) на правом бедре:
  1) в Вооруженных Силах (кроме Военно-морских сил) поверх пальто утепленного, кителя и полевой куртки, под курткой демисезонной, курткой шерстяной и рубашкой (на поясном ремне без плечевого ремня);
  2) в Военно-морских силах – поверх пальто утепленного, бушлата, куртки демисезонной, под тужуркой, курткой шерстяной и рубашкой поверх брюк при ношении форменной верхней рубахи, форменной фланелевой блузы и поверх полевой куртки.
  83. Кортик носится в Военно-морских силах на левом бедре с парадным поясом, надеваемом:
  1) при парадной для строя форме одежды – поверх тужурки, пальто утепленного;
  2) при парадной вне строя форме одежды – под тужурку.
  84. Полевая сумка носится на ремне, надеваемом на правое плечо поверх обмундирования, при полевой и повседневной для строя летней и зимней форме одежды.
  85. Аксельбант носится при парадной форме одежды для строя.
  Аксельбант высшего офицерского состава, старших и младших офицеров, проходящих воинскую службу по контракту и призыву, сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по контракту, военнослужащих-женщин, военнослужащих почетного караула, военных дирижеров и военнослужащих духового оркестра – золотистого цвета с двумя наконечниками; у курсантов средних и высших военных учебных заведений, сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по призыву, воспитанников Кадетского корпуса и республиканской школы “Жас улан” – серебристого цвета (в Республиканской гвардии – золотистого цвета) с одним наконечником.

  Глава 3. Знаки различия военнослужащих Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований Республики Казахстан

  1. Погоны и погончики

 1. Нашивные погоны носятся на пальто утепленных, плащах, мундирах, кителях, тужурках.
  Съемные погоны носятся на плащах демисезонных, куртках шерстяных, рубашках, полушубках.
  Погоны съемные на муфтах носятся на куртках демисезонных, куртках на меху, куртках полевых, куртках десантных и свитерах, а также могут носится на плащах демисезонных, куртках шерстяных, рубашках, полушубках.
  Погоны вшивные носятся на куртках десантных, куртках специальной одежды для специалистов и куртках рабочих костюмов.
  Военнослужащие береговых подразделений морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности, имеющие общевойсковые звания, носят погоны с полем установленного цвета и светло-зеленым кантом.
  Военнослужащие береговых подразделений Военно-морских сил, штатные военно-учетные специальности, которые не являются корабельными, носят погоны с красным кантом.
  Погончики носятся нашивные на форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе и рабочей рубахе.
  87. Размещение звезд (звездочек) на погонах указано в  приложении 1 .
  88. Размещение нашивок на погонах указано в  приложении 2 .

  2. Нарукавные и нагрудные знаки различия

 1. Шевроны, указывающие на принадлежность военнослужащих к Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям, нашиваются на левом рукаве обмундирования (кроме рубашки и свитера) на расстоянии 12 см от верхней точки рукава. Военнослужащие Службы охраны Президента Республики Казахстан при нахождении в зарубежной командировке, а также военнослужащие, проходящие воинскую службу (находящиеся в командировках) с миротворческими миссиями носят шевроны и нашивки с надписями на английском языке.
  90. Шевроны, носимые на правом рукаве обмундирования (кроме рубашки и свитера) нашиваются на расстоянии 12 см от верхней точки рукава, представляют собой форму круга диаметром 82 мм (кроме шевронов для сержантов и старшин 1, 2, 3 класса, мастер и штаб сержанта или старшины, проходящих воинскую службу по контракту).
  91. Шевроны, носимые на правом рукаве обмундирования (кроме рубашки и свитера) нашиваются на расстоянии 12 см от верхней точки рукава для сержантов и старшин 1, 2, 3 класса, мастер и штаб сержанта или старшины, проходящих воинскую службу по контракту, представляют собой форму щита. Размеры шеврона: по высоте – 90 мм, по ширине – 75 мм. Цвет канта шеврона, надписи и изображения на нем – золотистый.
  92. Нарукавные знаки различия по воинским званиям адмиралов и офицеров корабельного состава Военно-морских сил, по годам службы сержантов, старшин, солдат и матросов, проходящих воинскую службу по контракту, по курсам обучения курсантов авиационных учебных заведений летчиков (штурманов) носятся на мундире (тужурке) и кителе курсантов военно-морских учебных заведений – на форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе, пальто, бушлатах, – на внешней стороне левого рукава (адмиралов, офицеров Военно-морских сил – на обоих рукавах) на расстоянии 10 см от нижнего края рукава.
  Военнослужащие береговых подразделений Военно-морских сил, имеющие не корабельные военно-учетные специальности по образованию, нарукавные знаки различия по воинским званиям не носят.
  Нарукавные знаки по курсам обучения курсантов других военно-учебных заведений нашиваются на внешней стороне левого рукава мундира и пальто утепленного параллельно их нижнему краю на 1 см ниже нарукавного знака.
  93. Нарукавные знаки различия по специальностям в Военно-морских силах носятся старшинами, сержантами, матросами и солдатами, проходящими воинскую службу по контракту и призыву в Военно-морских силах на пальто, бушлатах, тужурках (кроме белой) и форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе на внешней стороне левого рукава на 30 мм выше локтевого сгиба.
  94. Нагрудные знаки, указывающие фамилию и инициалы военнослужащего носятся на левой стороне:
  1) мундира, тужурки, а также кителя и мундира для военнослужащих-женщин – ниже уровня угла лацкана на 70 мм;
  2) кителя, куртки, свитера, рубашки – знак располагается так, чтобы ее нижний край находился на уровне верхнего шва накладного нагрудного кармана;
  3) форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе – выше уровня угла выреза воротника на 70 мм.
  При ношении планок орденских лент и лент медалей – знак располагается на 5 мм ниже.
  Размер знака: длина – 80 мм, ширина – 15 мм. Шрифт “Times Каzаh” или “Times New Roman” белого цвета на голубом фоне, размер шрифта 20.

  3. Кокарды, эмблемы, шитье и нашивки на головных уборах

 1. Кокарды, эмблемы, шитье и нашивки на головных уборах носятся в соответствии с описаниями и рисунками образцов военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан утвержденных  Указом Президента Республики Казахстан от 8 июля 2006 года N 146.
  96. Нашивка на берете носится на левой стороне, на расстоянии 80 мм от центра кокарды и 20 мм от низа берета.
  Нашивка на пилотку носится на левой стороне так, чтобы левый край нашивки находился на расстоянии 30 мм от переднего края и 5 мм от верха стенок.
  97. Описание и размеры нашивок и эмблем на береты и пилотки военнослужащих проходящих воинскую службу в Службе охраны Президента Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан устанавливаются первыми руководителями данных ведомств.

  4. Эмблемы, пряжки, бляхи, пуговицы, орнамент и шитье на обмундировании

 1. На воротниках мундиров и кителей у военнослужащих (кроме высшего офицерского состава) Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований (кроме Военно-морских сил, частей береговой обороны, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Республиканской гвардии) крепятся эмблемы по роду войск золотистого цвета. Расстояние от угла воротника до центра эмблемы 30 мм.
  99. Эмблемы на съемных погонах размещаются на продольной осевой линии на расстоянии 35 мм от верхнего края погона до центра эмблемы.
  100. На воротниках мундиров и кителей, на съемных погонах у военнослужащих, проходящих воинскую службу военными атташе, в Службе охраны Президента Республики Казахстан, военных представительствах и обучающихся в военных учебных заведениях за границей, а также находящихся в служебных командировках за границей или участвующих в мероприятиях по организации встреч и сопровождению иностранных военных делегаций, крепятся буквы “KZ”. Расстояние от угла воротника до центра буквы – 30 мм.
  101. На воротниках мундиров и кителей, на съемных погонах у военнослужащих Республиканской гвардии крепятся буквы “РҰ”. Расстояние от угла воротника до центра буквы – 30 мм.
  102. На воротниках полевой формы одежды эмблемы защитного цвета разрешается не носить.

  Глава 4. Ношение орденов, медалей, орденских лент и лент
медалей на планках и других знаков отличия на военной форме одежды
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан

 1. Ношение орденов и медалей или орденских лент и лент медалей на планках и военных нагрудных знаков на военной форме одежды (на мундирах, тужурках, кителях, форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе) является обязательным.
  104. Знаки высшей степени отличия: орден “Алтын Қыран” (Золотой Орел), медаль Золотая звезда “Халық Қаhарманы” (Народный герой), орден “Отан” (Отечество), а также нагрудные знаки к почетным званиям носятся при всех формах одежды, кроме летней парадной (в рубашке), летней повседневной (в куртке шерстяной, свитере или в рубашке), полевой и рабочей формы одежды.
  105. При парадной форме одежды для строя носятся:
  1) знаки высшей степени отличия – орден “Алтын Қыран” (Золотой Орел), медаль Золотая звезда “Халық Қаhарманы” (Народный герой), орден “Отан” (Отечество);
  2) ордена и медали;
  3) нагрудные знаки к почетным званиям;
  4) нагрудные знаки депутатов;
  5) нагрудный знак “Летчик-космонавт Казахстана”;
  6) нагрудные знаки для классных специалистов (кроме летного состава);
  7) нагрудный знак “Летчик-снайпер”;
  8) нагрудный знак “Штурман-снайпер”;
  9) нагрудные знаки для классных специалистов летного состава авиации;
  10) нагрудный знак “Командир корабля”;
  11) нагрудные знаки отличников и классных специалистов;
  12) нагрудный знак об окончании сержантского курса.
  106. Разрешается носить при всех формах одежды, кроме летней парадной (в рубашке), летней повседневной (в куртке шерстяной, свитере или в рубашке), полевой формы одежды:
  1) нагрудный знак “Гвардия”;
  2) нагрудный знак об окончании военных учебных заведений;
  3) нагрудный знак об окончании высших гражданских учебных заведений;
  4) нагрудный знак “Инструктор-парашютист”;
  5) нагрудный знак “Парашютист-отличник”;
  6) нагрудный знак “Парашютист”;
  7) спортивные значки и медали;
  8) другие отличительные знаки, учрежденные Президентом Республики Казахстан, Правительством.
  107. При парадной форме одежды вне строя на мундире и повседневной форме одежды для строя и вне строя на кителе вместо орденов и медалей носятся орденские ленты и ленты медалей на планках, а также знаки отличия, в том числе и нагрудные знаки, указанные в пункте 105 настоящих Правил.
  108. При парадной (в рубашке), повседневной (в куртке шерстяной, свитере или в рубашке), полевой и рабочей форме одежды ордена и медали, орденские ленты, ленты медалей на планках и нагрудные знаки не носятся.
  109. Знаки числа ранений носятся при всех формах одежды, кроме летней парадной (в рубашке), летней повседневной (в куртке шерстяной, свитере или в рубашке), полевой и рабочей формы одежды, на правой стороне груди на 10 мм выше орденов и медалей, а при отсутствии орденов и медалей – на их месте.
  110. Знаки высшей степени отличия: орден “Алтын Қыран” (Золотой Орел), медаль Золотая звезда “Халық Қаhарманы” (Народный герой), орден “Отан” (Отечество), носятся на левой стороне груди над орденами и медалями или над орденскими лентами и лентами медалей на планках.
  При ношении двух и более знаков высшей степени отличия они прикрепляются к одежде раздельно в один ряд, располагаясь, справа налево с промежутками в 10 мм, между боковыми концами звезд в следующей последовательности: орден “Алтын Қыран” (Золотой Орел), медаль Золотая звезда “Халық Қаhарманы” (Народный герой), орден “Отан” (Отечество).
  Орден “Алтын Қыран” (Золотой Орел), медаль Золотая звезда “Халық Қаhарманы” (Народный герой), орден “Отан” (Отечество) размещаются:
  1) на открытых двубортных мундире, тужурке и кителе – левее лацкана так, чтобы верхний край колодочки медали был на уровне угла лацкана;
  2) на открытых однобортных мундире, кителе и куртке – левее лацкана так, чтобы верхний край колодочки медали был на уровне уступа лацкана;
  3) на форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе так, чтобы нижние концы звезд орденов и медали находились на 80 мм выше угла выреза воротника.
  111. Ордена бывшего СССР и иных иностранных государств, носимые на колодочках, размещаются на левой стороне груди, а ордена, носимые без колодочек – на правой стороне груди. Все медали носятся на левой стороне груди.
  112. Ордена, медали, почетные звания, а также награды для многодетных матерей Республики Казахстан, носимые на левой стороне груди, размещаются в следующем порядке:
  1) ордена:
  “Отан” (Отечество);
  I, II, III дәрежелі “Барыс” (Барс I, II, III степени);
  I, II дәрежелі “Данқ” (Слава I, II степени);
  I, II, III дәрежелі “Айбын” (Доблесть I, II, III степени);
  “Парасат” (Благородства);
  “Достық” (Дружба) I, II степени.
  При ношении знаков орденов “Барыс” (Барс) I степени, “Данқ” (Слава) степени, “Достық” (Дружба) I степени на плечевых лентах, которые проходят через правое плечо, звезды этих орденов располагаются на левой стороне груди слева от орденов. Орден “Барыс” (Барс) III степени носится на шейней ленте.
  2) медали:
  “Ерлігі үшін” (За мужество);
  “Жауынгерлік ерлігі үшін” (За воинскую доблесть);
  “Ерен еңбегі үшін” (За трудовое отличие);
  “Шапағат” (Милосердие);
  3) почетные звания:
  “Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері” (Заслуженный деятель Казахстана);
  “Қазақстанның ұшқыш-ғарышкері” (Летчик-космонавт Казахстана);
  4) награды для многодетных матерей:
  “Алтын алқа” (Золотая подвеска);
  “Күміс алқа” (Серебряная подвеска).
  113. Медали Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, носимые на левой стороне груди, размещаются в следующем порядке:
  1) “Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 10 жыл” (10 лет Вооруженным Силам Республики Казахстан);
  2) “Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ардагері” (Ветеран Вооруженных Сил Республики Казахстан);
  3) I, II, III дәрежелі “Mінcіз қызметі үшін” (За безупречную службу I, II, III степени);
  4) “Бiтiмгершiлiк операцияларына қатысқаны үшiн” (За участие в миротворческих операциях);
  5) “Халықаралық әскери ынтымақтастықты дамытқаны үшiн” (За развитие международного военного сотрудничества).
  Вместо орденов и медалей награжденные лица могут носить символы наград установленного образца.
  114. При ношении на левой стороне груди двух и более орденов, а также при ношении медалей вместе с указанными орденами их колодочки соединяются в ряд справа налево в установленном порядке. Ордена и медали одного наименования размещаются рядом в порядке времени награждения. Ордена и медали, не умещающиеся в один ряд (не более 5), переносятся во второй и последующие ряды, располагаемые ниже первого, и размещаются в них также справа налево в установленной очередности.
  115. Размещение орденов и медалей на левой стороне груди производится так, чтобы верхний край общей планки (колодочки) первого ряда располагался:
  1) на открытых двубортных мундире, кителе и тужурке – ниже уровня лацкана на 70 мм;
  2) на форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе – выше уровня угла выреза воротника на 70 мм.
  Общая планка колодочки орденов и медалей второго ряда должна заходить под ордена и медали первого ряда, третий и последующие ряды размещаются в аналогичном порядке.
  116. При ношении двух и более орденов на правой стороне груди они располагаются горизонтально в ряд слева направо с промежутками по 5 мм между их боковыми концами. Ордена одного наименования имеющие степени размещаются рядом в порядке времени награждения.
  Ордена, не умещающиеся в один ряд, переносятся во второй и последующие ряды, располагаемые ниже первого, и размещаются в них слева направо в указанной очередности. Расстояние между рядами орденов 10 мм.
  Верхние концы орденов (колодочек медалей) первого ряда размещаются на уровне, установленном для общей планки (колодочки) первого ряда орденов и медалей, размещаемых на левой стороне груди.
  117. Знаки высшей степени отличия, ордена и медали бывшего СССР (СНГ) и иностранных государств носятся после наград Республики Казахстан в последовательности соответствующей их статусу.
  118. Орденские ленты и ленты медалей на планках носятся на левой стороне груди:
  1) на открытых двубортных мундире и тужурке – ниже уровня угла лацкана на 70 мм;
  2) на открытых однобортных мундире и кителе планка располагается так, чтобы ее нижний край находился на уровне верхнего шва накладного нагрудного кармана;
  3) на форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе – выше уровня угла выреза воротника на 70 мм.
  119. Орденские ленты и ленты медалей на планках размещаются справа налево в порядке указанном в пункте 112 настоящих Правил.
  Ленты, не умещающиеся на одной планке (в одном ряду не более 5-ти), переносятся на вторую и последующие планки, прикрепляемые к одежде ниже первой, но так чтобы нижний край последующей планки находился на уровне верхнего шва накладного нагрудного кармана, высота готовой планки с лентой 10 мм.
  120. Ленты орденов и медалей бывшего СССР и иностранных государств носятся на планках после планок орденских лент и лент медалей Республики Казахстан в последовательности, соответствующей их статусу. Ленты орденов и медалей носятся не более 5-ти в одном ряду.
  121. Нагрудные знаки к почетным званиям носятся на правой стороне груди и располагаются выше орденов и медалей:
  1) на открытых двубортных и однобортных мундире, тужурке, кителе и куртке – правее лацкана так, чтобы верхний край колодочки знака был на уровне угла лацкана;
  2) на форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе так, чтобы нижний край знака находился на 80 мм выше угла выреза воротника.
  122. Нагрудные знаки депутатов носятся на левой стороне груди и размещаются:
  1) на открытых двубортных мундире и тужурке – посередине лацкана на уровне петли;
  2) на открытых однобортных мундире и кителе – посередине лацкана на уровне его угла;
  3) на форменной верхней рубахе, форменной фланелевой блузе – выше на 10 мм орденов и медалей или планок с лентами орденов и медалей.
  123. Нагрудные знаки размещаются на правой стороне груди слева направо горизонтально в ряд на 10 мм ниже угла клапана накладного кармана, а при ношении орденов и медалей на 10 мм ниже их.
  Нагрудные знаки, не умещающиеся в один ряд, переносятся во второй и последующие ряды, располагаемые ниже первого.
  124. При наличии у военнослужащих нагрудных знаков об окончании двух и более высших военных учебных заведений носится только один нагрудный знак.
  Нагрудный знак об окончании гражданского высшего учебного заведения (университета, института) разрешается носить и при наличии нагрудного знака об окончании высшего военно-учебного заведения правее его, на одном уровне с ним.
  При наличии знака об окончании высшего военного учебного заведения знак об окончании среднего военного учебного заведения не носится.
  Нагрудные знаки об окончании республиканской школы “Жас улан”, Кадетского корпуса носятся на правой стороне груди и размещаются на одном уровне со знаками об окончании высшего или среднего военно-учебного заведения, правее их, а при отсутствии этих знаков на их месте.
  125. Нагрудные знаки бывшего СССР (СНГ) и иностранных государств носятся после нагрудных знаков Республики Казахстан.

Приложение 1
к Правилам ношения военной формы
одежды и знаков различия военнослужащими
Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан

              Размещение звезд (звездочек) на погонах

Воинское званиеКоличество
звезд
(звездочек)
Расстояние
от нижнего
края погона
до центра
первой звезды
(звездочки),
мм
Расстояние
между центрами
звезд
(звездочек)
вдоль погона,
мм
генерал армии43025
генерал-полковник,
адмирал
33025
генерал-лейтенант,
вице-адмирал
23025
генерал-майор,
контр-адмирал
155
полковник,
капитан 1 ранга
33525
подполковник,
капитан 2 ранга
235
майор,
капитан 3 ранга
155
капитан,
капитан-лейтенант
43020
старший лейтенант33025
лейтенант230

Приложение 2
к Правилам ношения военной формы
одежды и знаков различия военнослужащими
Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан

                     Размещение нашивок на погонах

Воинское званиеКоличество
нашивок
в виде угольника
Ширина нашивок,
мм
мастер-сержант
(мастер-старшина)
две широкие и
одна узкая
нашивки в виде
угольника
ширина широкой
нашивки 15 мм,
ширина узкой
нашивки – 7 мм
штаб-сержант
(штаб-старшина)
две широкие
поперечные
нашивки в виде
угольника
ширина широкой
нашивки 15 мм
сержант первого класс
(старшина первого класса)
одна широкая
и три узкие
поперечные нашивки в виде
угольника
ширина широкой
нашивки 15 мм,
ширина узкой
нашивки 7 мм
сержант второго класса
(старшина второго класса)
одна широкая и
две узкие поперечные
нашивки в виде
угольника
ширина широкой
нашивки 15 мм,
ширина узкой
нашивки 7 мм
сержант третьего класса
(старшина третьего
класса)
одна широкая и
одна узкая
поперечная
нашивка в виде
угольника
ширина широкой
нашивки 15 мм,
ширина узкой
нашивки 7 мм
старший сержант
(главный старшина)
одна широкая
поперечная
нашивка в виде
угольника
ширина широкой
нашивки 15 мм
сержант
(старшина первой статьи)
три узкие
поперечные
нашивки в виде
угольника
ширина узкой
нашивки 7 мм
младший сержант
(старшина второй статьи)
две узкие
поперечные
нашивки в виде угольника
ширина узкой
нашивки 7 мм
ефрейтор
(старший матрос)
одна узкая
поперечная
нашивка в виде
угольника
ширина узкой
нашивки 7 мм

 

 

 

Парадная форма одежды:

1)     летняя (рисунок 1):

фуражка цвета морской волны с кантом;

мундир серого цвета;

брюки цвета морской волны с лампасами и кантами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полуботинки кожаные лакированные черного цвета;

аксельбант золотистого цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

перчатки кожаные белого цвета;

2)     зимняя (рисунок 2):

шапка из каракуля серого цвета с козырьком;

пальто утепленное стального цвета с воротником из каракуля серого цвета;

мундир серого цвета;

брюки цвета морской волны с лампасами и кантами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки кожаные утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

 

Повседневная форма одежды:

1)    летняя (рисунок 3):

фуражка цвета темной полыни;

китель и брюки навыпуск цвета темной полыни;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук цвета темной полыни;

полуботинки кожаные лакированные черного цвета;

2)    зимняя (рисунок 4):

шапка из каракуля серого цвета с козырьком;

куртка зимняя цвета темной полыни с воротником из каракуля серого цвета;

китель и брюки навыпуск цвета темной полыни;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук цвета темной полыни;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

перчатки кожаные утепленные черного цвета;

кашне цвета темной полыни.

Вместо куртки зимней цвета темной полыни с воротником из каракуля  разрешается носить плащ утепленный кожаный на меху с воротником из каракуля или плащ демисезонный цвета темной полыни (рисунки 5, 6).

При повседневной форме одежды вместо кителя разрешается носить свитер цвета темной полыни (рисунок 7).

 

 

Полевая форма одежды:

1) летняя (рисунок 8):

фуражка полевая камуфляжной расцветки;

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

2) зимняя (рисунок 9):

шапка из каракуля серого цвета с козырьком;

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

полевые утепленные куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

перчатки кожаные утепленные черного цвета.

При парадной форме одежды на мундире носятся знаки отличия, при повседневной форме одежды на кителе – орденские ленты и ленты медалей на планках, нагрудные знаки.

 

Погоны носятся:

1) на мундирах и на пальто утепленном при парадной форме одежды – золотистого цвета;

2) на куртке зимней, плаще демисезонном, кителе, свитере – цвета темной полыни;

3) на плаще утепленном кожаном – черного цвета;

4) на рубашке белого цвета – белого цвета;

5) на рубашке цвета светлой полыни – цвета светлой полыни.

 

Петлицы камуфляжной расцветки носятся на летних куртках полевых.

Нашивки камуфляжной расцветки по воинскому званию нашиваются на зимних куртках полевых.

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 25 августа 2011 года № 144

Описание и рисунки образцов военной формы одежды
и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований Республики Казахстан
I. Понятия, используемые при описании военной
формы одежды и знаков различия

 1. В данном Указе используются следующие основные понятия:

1) амуниция – предметы военной формы одежды (ремни, подсумки, разгрузочные жилеты), облегчающие ношение оружия, боеприпасов и другого военного снаряжения;

2) военная форма одежды – форменная одежда с погонами (обмундирование), установленная законодательством Республики Казахстан, и снаряжение, определяющие принадлежность военнослужащих к Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям;

3) знаки отличия – государственные и ведомственные награды, нагрудные знаки, которыми награждается военнослужащий;

4) знаки различия – элементы снаряжения военной формы одежды, обозначающие персональные воинские звания военнослужащих, принадлежность к видам Вооруженных Сил, родам войск, другим войскам и воинским формированиям.

 1. К знакам различия относятся наплечные знаки (погоны, погончики), нарукавные знаки (нашивки, шевроны, шитье), знаки на воротниках (петлицы), головных уборах (кокарды, шитье), погонах (эмблемы, звезды, нашивки), эмблемы и шитье на воротниках, канты, лампасы, а также персонифицированные знаки, нагрудные знаки и иные военно-геральдические знаки.
 2. На военной форме одежды носятся знаки отличия и знаки различия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
 3. Виды военной формы одежды: особо парадная, парадная, повседневная, полевая, рабочая.
 4. Виды военной формы одежды подразделяются на летнюю, зимнюю, а также для строя и вне строя и могут иметь нумерацию. Кроме того, в Военно-морских силах, морских частях Пограничной службы Комитета национальной безопасности у военнослужащих имеется летняя облегченная форма одежды.
 5. При проведении военных парадов в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан для военнослужащих-женщин Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан предусмотрена особо парадная форма одежды.
 6. При выполнении церемониальных ритуалов в Службе обороны объектов Службы государственной охраны Республики Казахстан (далее – Служба обороны объектов) носится особо парадная форма одежды.

Сноска. Пункт 7 в редакции Указа Президента РК от 06.10.2014 № 922.

 1. В Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан фасон и расцветкаполевой формы одежды, специальная одежда (при выполнении специальных мероприятий, обслуживании техники, вооружения и т.д.), знаки различия, обозначающие принадлежность к органам военного управления, объединениям, соединениям, частям, военно-учебным заведениям и военно-научным учреждениям, знаки об окончании военно-учебных заведений, для классных специалистов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан утверждаются первыми руководителями государственных органов.

II. Описание и рисунки образцов военной формы одежды
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан*
Глава 1. Описание и рисунки образцов военной формы одежды
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами
Республики Казахстан

 1. Парадная форма одежды:

1) летняя (рисунок 1):

фуражка цвета морской волны с кантом;

мундир серого цвета;

брюки цвета морской волны с лампасами и кантами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полуботинки кожаные лакированные черного цвета;

аксельбант золотистого цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

перчатки кожаные белого цвета;

2) зимняя (рисунок 2):

шапка из каракуля серого цвета с козырьком;

пальто утепленное стального цвета с воротником из каракуля серого цвета;

мундир серого цвета;

брюки цвета морской волны с лампасами и кантами;

рубашка белого цвета;

__________________________

* Расцветка околышей и кантов на фуражках, кантов на пилотках, полосок на тельняшках, кантов и лампасов на брюках, кантов на мундирах и кителях, цвет беретов военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан приведены в приложении 1.

галстук черного цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки кожаные утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

 1. Повседневная форма одежды:

1) летняя (рисунок 3):

фуражка цвета темной полыни;

китель и брюки навыпуск цвета темной полыни;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук цвета темной полыни;

полуботинки кожаные лакированные черного цвета;

2) зимняя (рисунок 4):

шапка из каракуля серого цвета с козырьком;

куртка зимняя цвета темной полыни с воротником из каракуля серого цвета;

китель и брюки навыпуск цвета темной полыни;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук цвета темной полыни;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

перчатки кожаные утепленные черного цвета;

кашне цвета темной полыни.

Вместо куртки зимней цвета темной полыни с воротником из каракуля разрешается носить плащ утепленный кожаный на меху с воротником из каракуля или плащ демисезонный цвета темной полыни (рисунки 56).

При повседневной форме одежды вместо кителя разрешается носить свитер цвета темной полыни (рисунок 7).

 1. Полевая форма одежды:

1) летняя (рисунок 8):

фуражка полевая камуфляжной расцветки;

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

2) зимняя (рисунок 9):

шапка из каракуля серого цвета с козырьком;

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки; полевые утепленные куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

перчатки кожаные утепленные черного цвета.

 1. При парадной форме одежды на мундире носятся знаки отличия, при повседневной форме одежды на кителе – орденские ленты и ленты медалей на планках, нагрудные знаки.
 2. Погоны носятся:

1) на мундирах и на пальто утепленном при парадной форме одежды – золотистого цвета;

2) на куртке зимней, плаще демисезонном, кителе, свитере – цвета темной полыни;

3) на плаще утепленном кожаном – черного цвета;

4) на рубашке белого цвета – белого цвета;

5) на рубашке цвета светлой полыни – цвета светлой полыни.

 1. Петлицы камуфляжной расцветки носятся на летних куртках полевых.
 2. Нашивки камуфляжной расцветки по воинскому званию нашиваются на зимних куртках полевых.

Глава 2. Описание и рисунки образцов военной формы одежды
высшего офицерского состава
§ 1. Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования
Республики Казахстан (кроме Военно-морских сил, морских частей
Пограничной службы Комитета национальной безопасности)

 1. Парадная форма одежды для строя:

1) летняя (рисунок 10):

фуражка цвета морской волны с кантом;

мундир и брюки навыпуск цвета морской волны с кантами и лампасами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полуботинки кожаные лакированные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета.

В Силах воздушной обороны фуражка, мундир и брюки – темно-синего цвета (рисунок 12);

2) зимняя (рисунок 11):

шапка из каракуля серого цвета с козырьком;

пальто утепленное стального цвета с воротником из каракуля серого цвета;

мундир и брюки навыпуск цвета морской волны с кантами и лампасами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки кожаные утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

В Силах воздушной обороны мундир и брюки – темно-синего цвета (рисунок 13).

 1. Парадная форма одежды вне строя:

1) летняя (рисунок 14):

фуражка цвета морской волны с кантом;

мундир светло-серого цвета и брюки навыпуск цвета морской волны с кантами и лампасами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полуботинки кожаные лакированные черного цвета.

В Силах воздушной обороны фуражка и брюки – темно-синего цвета (рисунок 16);

2) зимняя (рисунок 15):

шапка из каракуля серого цвета с козырьком;

пальто утепленное стального цвета с воротником из каракуля серого цвета;

мундир светло-серого цвета и брюки навыпуск цвета морской волны с кантами и лампасами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

перчатки кожаные утепленные черного цвета;

кашне белого цвета.

В Силах воздушной обороны брюки – темно-синего цвета (рисунок 17).

 1. Особо парадная форма одежды:

1) форма № 1 – летняя (рисунок 18):

фуражка белого цвета с кантом и бирюзовым околышем;

мундир белого цвета и брюки в сапоги черного цвета с кантами и лампасами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

сапоги хромовые черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

2) форма № 2 – летняя (рисунок 19):

фуражка белого цвета с кантом и бирюзовым околышем;

мундир белого цвета и брюки навыпуск черного цвета с кантами и лампасами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полуботинки кожаные лакированные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

3) форма № 3 – летняя (рисунок 20):

фуражка черного цвета с кантом и бирюзовым околышем;

мундир и брюки в сапоги черного цвета с кантами и лампасами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

сапоги хромовые черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

4) форма № 4 – летняя (рисунок 21):

фуражка черного цвета с кантом и бирюзовым околышем;

мундир и брюки навыпуск черного цвета с кантами и лампасами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полуботинки кожаные лакированные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

5) форма № 1 – зимняя (рисунок 22):

шапка-ушанка из каракуля серого цвета;

шинель стального цвета с воротником из каракуля серого цвета;

мундир и брюки в сапоги черного цвета с кантами и лампасами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

сапоги хромовые утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета;

6) форма № 2 – зимняя (рисунок 23):

шапка-ушанка из каракуля серого цвета;

шинель стального цвета с воротником из каракуля серого цвета;

мундир и брюки навыпуск черного цвета с кантами и лампасами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

 1. Повседневная форма одежды для строя:

1) летняя (рисунок 24):

фуражка цвета темной полыни с кантом;

китель и брюки навыпуск цвета темной полыни с кантами и лампасами;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук цвета темной полыни;

полуботинки кожаные черного цвета.

В Силах воздушной обороны фуражка, китель и брюки навыпуск, галстук – темно-синего цвета, рубашка – светло-синего цвета (рисунок 26);

2) зимняя (рисунок 25):

шапка из каракуля серого цвета с козырьком;

куртка зимняя цвета темной полыни с воротником из каракуля серого цвета;

китель и брюки навыпуск цвета темной полыни с кантами и лампасами;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук цвета темной полыни;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

перчатки кожаные утепленные черного цвета;

кашне цвета темной полыни.

В Силах воздушной обороны куртка зимняя, китель и брюки навыпуск, галстук и кашне – темно-синего цвета, рубашка – светло-синего цвета (рисунок 27).

 1. Повседневная форма одежды вне строя та же, что и повседневная форма одежды для строя. При повседневной форме одежды вне строя вместо кителя разрешается носить свитер установленного цвета (рисунки 2830).

Разрешается носить:

при повседневной форме одежды вместо фуражки в Аэромобильных войсках Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях – берет установленного цвета;

в жаркую погоду вместо фуражки повседневной – кепи, вместо рубашки с длинными рукавами – рубашку с короткими рукавами (рисунки 3233);

при летней повседневной форме одежды в холодную погоду и при зимней повседневной форме одежды в теплую погоду – плащ демисезонный цвета темной полыни.

В Силах воздушной обороны плащ демисезонный – темно-синего цвета (рисунки 2931).

 1. Полевая форма одежды:

1) летняя (рисунок 34):

фуражка полевая камуфляжной расцветки;

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

2) зимняя (рисунок 35):

шапка из каракуля серого цвета с козырьком;

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

полевые утепленные куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

ремень полевой;

перчатки кожаные утепленные черного цвета.

Разрешается носить:

при зимней полевой форме одежды вместо шапки-ушанки с козырьком – шапку шерстяную (рисунок 36);

в Аэромобильных войсках вместо полевых летних и полевых утепленных курток и брюк камуфляжной расцветки – десантные летние и десантные утепленные куртки и брюки камуфляжной расцветки, вместо футболки – тельняшку с рукавами и без рукавов установленного цвета;

в Аэромобильных войсках Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях при летней полевой форме одежды и в теплую погоду при зимней полевой форме одежды вместо фуражки полевой и шапки из каракуля серого цвета с козырьком – берет установленного цвета (рисунки 37383940).

 1. При особо парадной и парадной форме одежды для строя на мундире носятся знаки отличия и ведомственные нагрудные знаки различия; при парадной форме одежды вне строя на мундире и при повседневной форме одежды на кителе – орденские ленты и ленты медалей на планках, ведомственные нагрудные знаки различия.
 2. Погоны носятся на:

1) особо парадной форме одежды:

шинели стального цвета – стального цвета;

мундире и рубашке белого цвета – белого цвета;

мундире черного цвета – черного цвета;

2) других видах формы одежды:

мундире при парадной форме одежды – золотистого цвета;

мундире светло-серого цвета и на пальто утепленном стального цвета – стального цвета;

куртке зимней, плаще демисезонном, свитере цвета темной полыни (темно-синего цвета) – цвета темной полыни (темно-синего цвета);

рубашке белого цвета – белого цвета;

рубашке цвета светлой полыни (светло-синего цвета) – цвета светлой полыни (светло-синего цвета).

 1. Петлицы камуфляжной расцветки носятся на летних куртках полевых.
 2. Нашивки камуфляжной расцветки по воинскому званию нашиваются на зимних куртках полевых.

§ 2. Военно-морские силы, морские части Пограничной службы
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

 1. Парадная форма одежды:

1) форма № 1 – летняя (рисунок 41):

фуражка белого цвета;

тужурка и брюки навыпуск белого цвета;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полуботинки кожаные лакированные белого цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

кортик;

2) форма № 2 – летняя (рисунок 42):

фуражка белого цвета;

тужурка и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полуботинки кожаные лакированные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

кортик;

3) зимняя (рисунок 43):

шапка из каракуля черного цвета с козырьком;

пальто утепленное черного цвета с воротником из каракуля черного цвета;

тужурка и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки кожаные утепленные белого цвета;

кашне белого цвета;

кортик.

Парадную форму одежды № 1 и 2 разрешается носить при повседневной форме одежды, при этом погоны на тужурке – белого цвета.

 1. Повседневная форма одежда для строя:

1) летняя (рисунок 44):

фуражка черного цвета;

тужурка и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка кремового цвета;

галстук черного цвета;

полуботинки (ботинки) кожаные черного цвета;

2) зимняя (рисунок 45):

шапка из каракуля черного цвета с козырьком;

куртка зимняя черного цвета с воротником из каракуля черного цвета;

тужурка и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка кремового цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

перчатки кожаные утепленные черного цвета;

кашне черного цвета.

 1. Повседневная форма одежды вне строя та же, что и повседневная форма одежды для строя. При повседневной форме одежды вне строя вместо фуражки черного цвета разрешается носить пилотку черного цвета (рисунок 46), вместо кителя – свитер черного цвета (рисунок 47). При летней повседневной форме одежды в холодную погоду и при зимней повседневной форме одежды в теплую погоду разрешается носить плащ демисезонный черного цвета (рисунок 48).

В жаркую погоду вместо фуражки повседневной разрешается носить кепи черного цвета, вместо рубашки с длинными рукавами – рубашку с короткими рукавами и брюки песочного цвета (рисунок 49).

 1. При парадной форме одежды на тужурке носятся знаки отличия и ведомственные нагрудные знаки различия; при повседневной форме одежды на тужурке – орденские ленты и ленты медалей на планках, ведомственные нагрудные знаки различия.
 2. Погоны носятся на:

1) тужурках и пальто утепленном при парадной форме одежды – золотистого цвета;

2) тужурке черного цвета, куртке зимней, плаще демисезонном, свитере при повседневной форме одежды – черного цвета;

3) тужурке белого цвета при повседневной форме одежды – белого цвета;

4) рубашке белого цвета – белого цвета;

5) рубашке кремового цвета – кремового цвета.

Глава 3. Описание и рисунки образцов военной формы одежды
старшего и младшего офицерского составов, сержантов (старшин)
и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по контракту
(кроме военнослужащих-женщин)
§ 1. Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования
Республики Казахстан (кроме Военно-морских сил, частей морской
пехоты, морских частей Пограничной службы Комитета
национальной безопасности, военной полиции)

 1. Парадная форма одежды для строя:

1) летняя (рисунок 50):

фуражка цвета темной полыни с кантом;

мундир и брюки навыпуск цвета темной полыни с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук цвета темной полыни;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

полуботинки кожаные черного цвета;

перчатки белого цвета.

В Пограничной службе Комитета национальной безопасности фуражка светло-зеленого цвета, цвет околыша согласно приложению 1.

В Службе обороны объектов фуражка цвета темной полыни, цвет околыша согласно приложению 1.

В Силах воздушной обороны фуражка, мундир и брюки навыпуск, галстук – темно-синего цвета (рисунок 52);

2) зимняя (рисунок 51):

шапка-ушанка меховая цвета темной полыни (у полковников – шапка из каракуля серого цвета с козырьком);

пальто утепленное цвета темной полыни с меховым воротником цвета темной полыни (у полковников – воротник из каракуля серого цвета);

мундир и брюки навыпуск цвета темной полыни с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук цвета темной полыни;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

В Силах воздушной обороны пальто утепленное мундир и брюки навыпуск, галстук – темно-синего цвета (рисунок 53).

Сноска. Пункт 31 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

 1. Парадная форма одежды вне строя та же, что и парадная форма одежды для строя, но без аксельбанта, пояса парадного, перчаток (утепленных) и кашне белого цвета. Вместо перчаток (утепленных) белого цвета – перчатки (утепленные) черного цвета (рисунки 54555657). У полковников мундир светло-серого цвета (рисунки 58596061).
 2. Особо парадная форма одежды:

1) летняя (рисунок 62):

фуражка цвета морской волны с бирюзовым околышем;

мундир (воротник – стойка) белого цвета;

брюки в сапоги цвета морской волны с кантами;

сапоги хромовые черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

2) зимняя (рисунок 63):

шапка-ушанка из каракуля серого цвета;

шинель стального цвета с воротником из каракуля серого цвета;

свитер шерстяной стального цвета;

брюки в сапоги цвета морской волны с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

сапоги хромовые утепленные черного цвета;

аксельбант золотистого цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

 1. Повседневная форма одежды для строя:

1) летняя (рисунок 64):

берет цвета темной полыни (у полковников – фуражка цвета темной полыни с кантом);

китель и брюки навыпуск цвета темной полыни с кантами;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук цвета темной полыни;

полуботинки кожаные черного цвета.

В Силах воздушной обороны берет (фуражка), китель и брюки навыпуск, галстук – темно-синего цвета, рубашка – светло-синего цвета (рисунок 66);

2) зимняя (рисунок 65):

шапка-ушанка меховая цвета темной полыни (у полковников – шапка из каракуля серого цвета с козырьком);

куртка зимняя цвета темной полыни с меховым воротником цвета темной полыни (у полковников – воротник из каракуля серого цвета);

китель и брюки навыпуск цвета темной полыни с кантами;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук цвета темной полыни;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

перчатки утепленные черного цвета;

кашне цвета темной полыни.

В Силах воздушной обороны куртка зимняя, китель и брюки навыпуск, галстук и кашне – темно-синего цвета, рубашка – светло-синего цвета (рисунок 67).

В Пограничной службе Комитета национальной безопасности фуражка светло-зеленого цвета, цвет околыша согласно приложению 1.

В Службе обороны объектов фуражка цвета темной полыни, цвет околыша согласно приложению 1.

Сноска. Пункт 34 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

 1. Повседневная форма одежды вне строя та же, что и повседневная форма одежды для строя. При повседневной форме одежды вне строя вместо кителя разрешается носить свитер цвета темной полыни (рисунки 6872). В жаркую погоду вместо берета разрешается носить кепи, вместо рубашки с длинными рукавами – рубашку с короткими рукавами (рисунки 7071).

Разрешается носить:

при зимней повседневной форме одежды вне строя в теплую погоду вместо шапки-ушанки меховой цвета темной полыни – берет установленного цвета;

при летней повседневной форме одежды в холодную погоду и при зимней повседневной форме одежды в теплую погоду – плащ демисезонный цвета темной полыни (рисунок 69). В Силах воздушной обороны плащ демисезонный – темно-синего цвета (рисунок 73).

 1. Полевая форма одежды:

1) летняя (рисунок 74):

фуражка полевая камуфляжной расцветки;

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

2) зимняя (рисунок 75):

шапка-ушанка меховая цвета темной полыни (у полковников – шапка из каракуля серого цвета с козырьком);

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

полевые утепленные куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

перчатки утепленные черного цвета.

В Аэромобильных войсках, в частях специального назначения вместо полевых летних и полевых утепленных курток и брюк камуфляжной расцветки – десантные летние и десантные утепленные куртки и брюки камуфляжной расцветки, вместо футболки – тельняшка с рукавами и без рукавов установленного цвета (рисунки 7677).

В Аэромобильных войсках, частях специального назначения Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях при летней полевой форме одежды вместо фуражки полевой и в теплую погоду при зимней полевой форме одежды вместо шапки-ушанки разрешается носить берет установленного цвета (рисунки 7879).

При зимней полевой форме одежды вместо шапки-ушанки разрешается носить шапку шерстяную (рисунок 80).

 1. При парадной форме одежды:

для строя на мундире носятся знаки отличия и ведомственные нагрудные знаки различия;

вне строя на мундире и повседневной форме одежды на кителе носятся орденские ленты и ленты медалей на планках, ведомственные нагрудные знаки различия.

 1. Погоны носятся на:

1) шинели и мундире особо парадной формы одежды – бирюзового цвета;

2) других видах формы одежды:

пальто, утепленном и мундире – золотистого цвета;

куртке зимней, плаще демисезонном, свитере цвета темной полыни (темно-синего цвета) – цвета темной полыни (темно-синего цвета);

рубашке белого цвета – белого цвета;

рубашке цвета светлой полыни (светло-синего цвета) – цвета светлой полыни (светло-синего цвета).

 1. Петлицы камуфляжной расцветки носятся на летних куртках полевых.
 2. Нашивки камуфляжной расцветки по воинскому званию нашиваются на зимних куртках полевых.

§ 2. Военно-морские силы, части морской пехоты, морские
части Пограничной службы Комитета национальной безопасности

 1. Парадная форма одежды:

1) форма № 1 – летняя (рисунок 81):

фуражка белого цвета;

тужурка и брюки на выпуск белого цвета;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полуботинки кожаные белого цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

кортик;

2) форма № 2 – летняя (только для офицеров, старшин и матросов, проходящих воинскую службу по контракту, Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности) (рисунок 82):

фуражка белого цвета;

тужурка и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полуботинки (ботинки) кожаные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

кортик;

3) форма № 2 – летняя (только для офицеров, старшин и матросов, проходящих воинскую службу по контракту, частей морской пехоты) (рисунок 84):

берет черного цвета;

тельняшка установленного цвета;

куртка и брюки прямого покроя черного цвета;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

4) зимняя (только для офицеров, старшин и матросов, проходящих воинскую службу по контракту, Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности) (рисунок 83):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у капитанов 1 ранга и полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

пальто утепленное черного цвета с меховым воротником черного цвета (у капитанов 1 ранга и полковников – воротник из каракуля черного цвета);

тужурка и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета;

кортик;

5) зимняя (только для офицеров, старшин и матросов, проходящих воинскую службу по контракту, частей морской пехоты) (рисунок 85):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

тельняшка установленного цвета;

куртка и брюки прямого покроя черного цвета;

утепленные куртка и брюки прямого покроя черного цвета;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки утепленные белого цвета.

Парадную форму одежды № 1 и 2 разрешается носить при повседневной форме одежды, при этом погоны на тужурке – белого цвета.

 1. Повседневная форма одежда для строя:

1) летняя (рисунок 86):

пилотка черного цвета (у капитанов 1 ранга и полковников – фуражка черного цвета);

тужурка и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка кремового цвета;

галстук черного цвета;

полуботинки (ботинки) кожаные черного цвета;

2) зимняя (рисунок 87):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у капитанов 1 ранга и полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

куртка зимняя черного цвета с меховым воротником черного цвета (у капитанов 1 ранга и полковников – воротник из каракуля черного цвета);

тужурка и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка кремового цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

перчатки утепленные черного цвета;

кашне черного цвета.

 1. Повседневная форма одежды вне строя та же, что и повседневная форма одежды для строя. При повседневной форме одежды вне строя вместо тужурки разрешается носить свитер черного цвета (рисунок 88).

Разрешается носить:

в жаркую погоду вместо пилотки черного цвета – кепи черного цвета, вместо рубашки с длинными рукавами – рубашку с короткими рукавами и брюки песочного цвета (рисунок 89);

в теплую погоду при зимней повседневной форме одежды вне строя вместо шапки-ушанки – фуражку, вместо куртки зимней – плащ демисезонный черного цвета (рисунок 90).

 1. Летняя облегченная форма одежды для ношения в жаркую погоду и при плавании (только для старшин и матросов, проходящих воинскую службу по контракту, и офицеров корабельного состава) (рисунок 91):

кепи черного цвета;

рубашка кремового цвета с короткими рукавами;

тельняшка установленного цвета;

брюки навыпуск или короткие синего цвета;

сандалеты.

Вместо кепи синего цвета разрешается носить фуражку белого цвета.

 1. Полевая форма одежды (только для старшин и матросов, проходящих воинскую службу по контракту, и офицеров частей морской пехоты):

1) летняя (рисунок 76):

фуражка полевая камуфляжной расцветки;

тельняшка установленного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

2) зимняя (рисунок 77):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

тельняшка теплая установленного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

полевые утепленные куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

перчатки утепленные черного цвета.

При летней полевой форме одежды и в теплую погоду при зимней полевой форме одежды вместо фуражки полевой и шапки-ушанки разрешается носить берет черного цвета (рисунки 7879).

При зимней полевой форме одежды вместо шапки-ушанки разрешается носить шапку шерстяную (рисунок 80).

 1. На тужурке носятся:

при парадной форме одежды знаки отличия и ведомственные нагрудные знаки различия;

при повседневной форме одежды – орденские ленты и ленты медалей на планках, ведомственные нагрудные знаки различия.

 1. Погоны носятся на:

1) тужурке и пальто утепленном при парадной форме одежды – золотистого цвета;

2) тужурке черного цвета, плаще демисезонном, куртке зимней и свитере при повседневной форме одежды – черного цвета. В морских частях Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан окантовка погон зеленого цвета;

3) тужурке белого цвета при повседневной форме одежды – белого цвета;

4) рубашке белого цвета – белого цвета;

5) рубашке кремового цвета – кремового цвета.

 1. Петлицы камуфляжной расцветки носятся на летних куртках полевых.
 2. Нашивки камуфляжной расцветки по воинскому званию нашиваются на зимних куртках полевых.

§ 3. Военная полиция Вооруженных Сил Республики Казахстан

 1. Парадная форма одежды для строя:

1) летняя (рисунок 92):

фуражка черного цвета с кантом;

мундир и брюки навыпуск черного цвета с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

полуботинки кожаные черного цвета;

перчатки белого цвета;

2) зимняя (рисунок 93):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

пальто утепленное черного цвета с меховым воротником черного цвета (у полковников – воротник из каракуля черного цвета);

мундир и брюки навыпуск черного цвета с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

 1. Парадная форма одежды вне строя та же, что и парадная форма одежды для строя, но без аксельбанта, пояса парадного, перчаток (утепленных) белого цвета. Вместо перчаток (утепленных) и кашне белого цвета соответственно перчатки (утепленные) и кашне черного цвета (рисунки 9495). У полковников мундир светло-серого цвета (рисунок 58).
 2. Повседневная форма одежды для строя:

1) летняя (рисунок 96):

берет черного цвета (для полковников – фуражка черного цвета с кантом);

китель и брюки навыпуск черного цвета с кантами;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук черного цвета;

полуботинки кожаные черного цвета;

2) зимняя (рисунок 97):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

куртка зимняя черного цвета с меховым воротником черного цвета (у полковников – воротник из каракуля черного цвета);

китель и брюки навыпуск черного цвета с кантами;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук черного цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

перчатки утепленные черного цвета;

кашне черного цвета.

В отряде военной полиции по обеспечению режима и безопасности Министерства обороны Республики Казахстан вместо шапки-ушанки – шапка с козырьком, вместо кителя – куртка (свитер) черного цвета, вместо куртки зимней – куртка укороченная с меховым воротником черного цвета и брюки утепленные черного цвета. Дополнительно – амуниция (рисунки 9899).

 1. Повседневная форма одежды вне строя та же, что и повседневная форма одежды для строя. При повседневной форме одежды вне строя вместо кителя разрешается носить свитер черного цвета (рисунок 100), в жаркую погоду вместо берета – кепи, вместо рубашки с длинными рукавами – рубашку с короткими рукавами (рисунок 101).

При летней повседневной форме одежды в холодную погоду и при зимней повседневной форме одежды в теплую погоду разрешается носить плащ демисезонный черного цвета (рисунок 102).

 1. Полевая форма одежды:

1) летняя (рисунок 74):

фуражка полевая камуфляжной расцветки;

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

2) зимняя (рисунок 75):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

полевые утепленные куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

ремень полевой;

перчатки утепленные черного цвета.

При зимней полевой форме одежды вместо шапки-ушанки разрешается носить шапку шерстяную (рисунок 80).

 1. При парадной форме одежды для строя на мундире носятся знаки отличия и ведомственные нагрудные знаки различия, при парадной форме одежды вне строя на мундире и повседневной форме одежды на кителе – орденские ленты и ленты медалей на планках, ведомственные нагрудные знаки различия.
 2. Погоны носятся на:

1) пальто утепленном и мундире – золотистого цвета;

2)куртке зимней, плаще демисезонном, кителе, свитере – черного цвета;

3) рубашке белого цвета – белого цвета;

4) рубашке цвета светлой полыни – цвета светлой полыни.

 1. Петлицы камуфляжной расцветки носятся на летних куртках полевых.
 2. Нашивки камуфляжной расцветки по воинскому званию нашиваются на зимних куртках полевых.

Глава 4. Описание и рисунки образцов военной формы
одежды военнослужащих-женщин
§ 1. Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования
Республики Казахстан (кроме Военно-морских сил, частей морской
пехоты, морских частей Пограничной службы Комитета
национальной безопасности, военной полиции)

 1. Особо парадная форма одежды:

1) летняя (рисунок 103):

шляпка женская бирюзового цвета;

мундир и юбка бирюзового цвета;

рубашка белого цвета;

галстук женский бирюзового цвета;

сапоги кожаные белого цвета;

парадный пояс золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

2) зимняя (рисунок 104):

шапка из каракуля серого цвета;

пальто утепленное стального цвета с каракулевым воротником серого цвета;

мундир и брюки навыпуск бирюзового цвета с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук женский бирюзового цвета;

сапоги кожаные утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

 1. Парадная форма одежды для строя:

1) летняя (рисунок 105):

шляпка женская цвета темной полыни;

мундир и брюки навыпуск цвета темной полыни с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук женский цвета темной полыни;

туфли кожаные черного цвета;

аксельбант золотистого цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

перчатки белого цвета.

В Силах воздушной обороны шляпка женская, мундир и брюки навыпуск, галстук – темно-синего цвета (рисунок 107);

2) зимняя (рисунок 106):

шапка-ушанка меховая цвета темной полыни (у полковников – шапка из каракуля серого цвета с козырьком);

пальто утепленное цвета темной полыни с меховым воротником цвета темной полыни (у полковников – воротник из каракуля серого цвета);

мундир и брюки навыпуск цвета темной полыни с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук женский цвета темной полыни;

сапоги кожаные утепленные черного цвета;

аксельбант золотистого цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

В Силах воздушной обороны пальто утепленное, мундир и брюки навыпуск, галстук – темно-синего цвета (рисунок 108).

 1. Парадная форма одежды вне строя та же, что и парадная форма одежды для строя, но без аксельбанта, парадного пояса, перчаток (утепленных) белого цвета. Вместо перчаток (утепленных) белого цвета соответственно перчатки (утепленные) черного цвета, вместо брюк – юбка установленного цвета (рисунки 109110111112). У полковников – мундир светло-серого цвета (рисунки 113114115116).
 2. Повседневная форма одежды для строя:

1) летняя (рисунок 117):

берет установленного цвета;

китель и брюки навыпуск цвета темной полыни с кантами;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук женский цвета темной полыни;

туфли кожаные черного цвета.

В Силах воздушной обороны берет, китель и брюки навыпуск, галстук – темно-синего цвета, рубашка – светло-синего цвета (рисунок 119);

2) зимняя (рисунок 118):

шапка-ушанка меховая цвета темной полыни (у полковников – шапка из каракуля серого цвета с козырьком);

куртка зимняя цвета темной полыни с меховым воротником цвета темной полыни (у полковников – воротник из каракуля серого цвета);

китель и брюки навыпуск цвета темной полыни с кантами;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук женский цвета темной полыни;

сапоги кожаные утепленные черного цвета;

перчатки утепленные черного цвета;

кашне цвета темной полыни.

В Силах воздушной обороны куртка зимняя, китель и брюки навыпуск, галстук и кашне – темно-синего цвета, рубашка – светло-синего цвета (рисунок 120).

 1. Повседневная форма одежды вне строя та же, что и повседневная форма одежды для строя. При повседневной форме одежды вне строя вместо брюк разрешается носить юбку цвета темной полыни (рисунок 121).

В жаркую погоду при летней повседневной форме одежды вместо рубашки с длинными рукавами разрешается носить рубашку с короткими рукавами, вместо берета – пилотку.

В Силах воздушной обороны берет, пилотка, китель и юбка, галстук – темно-синего цвета, рубашка – светло-синего цвета (рисунок 123).

При летней повседневной форме одежды в холодную погоду и при зимней повседневной форме одежды в теплую погоду разрешается носить плащ демисезонный установленного цвета (рисунки 122124).

При повседневной форме одежды вне строя вместо кителя разрешается носить свитер установленного цвета (рисунки 125126).

 1. Полевая форма одежды:

1) летняя (рисунок 74):

фуражка полевая камуфляжной расцветки;

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

2) зимняя (рисунок 75):

шапка-ушанка меховая цвета темной полыни;

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

полевые утепленные куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

перчатки утепленные черного цвета.

В Аэромобильных войсках, частях специального назначения вместо полевых летних и полевых утепленных курток и брюк камуфляжной расцветки – десантные летние и десантные утепленные куртки и брюки камуфляжной расцветки, вместо футболки – тельняшка с рукавами и без рукавов установленного цвета (рисунки 7677).

В Аэромобильных войсках, частях специального назначения Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях при летней полевой форме одежды вместо фуражки полевой и в теплую погоду при зимней полевой форме одежды вместо шапки-ушанки разрешается носить берет установленного цвета (рисунки 7879).

При зимней полевой форме одежды вместо шапки-ушанки разрешается носить шапку шерстяную (рисунок 80).

 1. При парадной форме одежды для строя на мундире носятся знаки отличия и ведомственные нагрудные знаки различия, при парадной форме одежды вне строя на мундире и повседневной форме одежды на кителе – орденские ленты и ленты медалей на планках, ведомственные нагрудные знаки различия.
 2. Погоны носятся на:

1) пальто утепленном и мундире – золотистого цвета;

2) куртке зимней, плаще демисезонном, кителе, свитере цвета темной полыни (темно-синего цвета) – цвета темной полыни (темно-синего цвета);

3) рубашке белого цвета – белого цвета;

4) рубашке цвета светлой полыни (светло-синего цвета) – цвета светлой полыни (светло-синего цвета).

 1. Петлицы камуфляжной расцветки носятся на летних куртках полевых.
 2. Нашивки камуфляжной расцветки по воинскому званию нашиваются на зимних куртках полевых.

§ 2. Военно-морские силы, части морской пехоты, морские
части Пограничной службы Комитета национальной безопасности

 1. Парадная форма одежды:

1) форма № 1 – летняя (рисунок 127):

шляпка женская белого цвета;

тужурка и брюки на выпуск белого цвета;

рубашка белого цвета;

галстук женский черного цвета;

туфли кожаные белого цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

2) форма № 2 – летняя (только для военнослужащих-женщин Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности) (рисунок 128):

шляпка женская белого цвета;

тужурка и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка белого цвета;

галстук женский черного цвета;

туфли кожаные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

3) форма № 2 – летняя (только для военнослужащих-женщин частей морской пехоты) (рисунок 129):

берет черного цвета;

тельняшка установленного цвета;

куртка и брюки прямого покроя черного цвета;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

4) зимняя (только для военнослужащих-женщин Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности) (рисунок 130):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у капитанов 1 ранга и полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

пальто утепленное черного цвета с меховым воротником черного цвета (у капитанов 1 ранга и полковников – воротник из каракуля черного цвета);

тужурка и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка белого цвета;

галстук женский черного цвета;

сапоги кожаные утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета;

5) зимняя (только для военнослужащих-женщин частей морской пехоты) (рисунок 131):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

тельняшка установленного цвета;

куртка и брюки прямого покроя черного цвета;

утепленные куртка и брюки прямого покроя черного цвета;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

кашне белого цвета;

перчатки утепленные белого цвета.

 1. Повседневная форма одежды для строя:

1) летняя (рисунок 132):

пилотка черного цвета;

тужурка и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка кремового цвета;

галстук женский черного цвета;

туфли кожаные черного цвета;

2) зимняя (рисунок 133):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у капитанов 1 ранга и полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

куртка зимняя черного цвета с меховым воротником черного цвета (у капитанов 1 ранга и полковников – воротник из каракуля черного цвета);

тужурка и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка кремового цвета;

галстук женский черного цвета;

сапоги кожаные утепленные черного цвета;

перчатки утепленные черного цвета;

кашне черного цвета.

 1. Повседневная форма одежды вне строя та же, что и повседневная форма одежды для строя. При повседневной форме одежды вне строя вместо брюк разрешается носить юбку черного цвета (рисунок 134). В жаркую погоду при летней повседневной форме одежды вместо рубашки с длинными рукавами разрешается носить рубашку с короткими рукавами, вместо берета – пилотку.

Разрешается носить:

при зимней повседневной форме одежды вне строя вместо тужурки – свитер черного цвета (рисунок 135);

при летней повседневной форме одежды в холодную погоду и при зимней повседневной форме одежды в теплую погоду – плащ демисезонный черного цвета (рисунок 136).

 1. Полевая форма одежды (только для военнослужащих-женщин частей морской пехоты):

1) летняя (рисунок 76):

фуражка полевая камуфляжной расцветки;

тельняшка установленного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

2) зимняя (рисунок 77):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

тельняшка теплая установленного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

полевые утепленные куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

перчатки утепленные черного цвета.

При зимней полевой форме одежды вместо шапки-ушанки разрешается носить шапку шерстяную (рисунок 80).

При летней полевой форме одежды вместо фуражки полевой и в теплую погоду при зимней полевой форме одежды вместо шапки-ушанки разрешается носить берет черного цвета.

 1. На тужурке носятся:

при парадной форме одежды – знаки отличия и ведомственные нагрудные знаки различия;

при повседневной форме одежды – орденские ленты и ленты медалей на планках, ведомственные нагрудные знаки различия.

 1. Погоны носятся на:

1) тужурке и пальто утепленном при парадной форме одежды – золотистого цвета;

2) тужурке, куртке зимней, плаще демисезонном и свитере при повседневной форме одежды – черного цвета. В морских частях Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан окантовка погон зеленого цвета;

3) рубашке белого цвета – белого цвета;

4) рубашке кремового цвета – кремового цвета.

 1. Петлицы камуфляжной расцветки носятся на летних куртках полевых.
 2. Нашивки камуфляжной расцветки по воинскому званию нашиваются на зимних куртках полевых.

§ 3. Военная полиция Вооруженных Сил Республики Казахстан

 1. Парадная форма одежды для строя:

1) летняя (рисунок 137):

шляпка женская черного цвета;

мундир и брюки навыпуск черного цвета с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук женский черного цвета;

туфли кожаные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

2) зимняя (рисунок 138):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

пальто утепленное черного цвета с меховым воротником черного цвета (у полковников – воротник из каракуля черного цвета);

мундир и брюки навыпуск черного цвета с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук женский черного цвета;

сапоги кожаные утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

 1. Парадная форма одежды вне строя та же, что и парадная форма одежды для строя, но без аксельбанта, пояса парадного, перчаток (утепленных) белого цвета. Вместо перчаток (утепленных) белого цвета перчатки (утепленные) черного цвета, вместо брюк – юбка черного цвета (рисунки 139140). У полковников – мундир светло-серого цвета (рисунок 113).
 2. Повседневная форма одежды для строя:

1) летняя (рисунок 141):

берет черного цвета;

китель и брюки навыпуск черного цвета с кантами;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук женский черного цвета;

туфли кожаные черного цвета;

2) зимняя (рисунок 142):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

куртка зимняя черного цвета с меховым воротником черного цвета (у полковников – воротник из каракуля черного цвета);

китель и брюки навыпуск черного цвета с кантами;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук женский черного цвета;

сапоги кожаные утепленные черного цвета;

перчатки утепленные черного цвета;

кашне черного цвета.

 1. Повседневная форма одежды вне строя та же, что и повседневная форма одежды для строя. При повседневной форме одежды вне строя вместо брюк разрешается носить юбку черного цвета (рисунок 143).

В жаркую погоду при летней повседневной форме одежды вместо рубашки с длинными рукавами разрешается носить рубашку с короткими рукавами, вместо берета – пилотку.

При повседневной форме одежды вне строя вместо кителя разрешается носить свитер черного цвета, вместо юбки – брюки навыпуск (рисунок 144).

При летней повседневной форме одежды в холодную погоду и при зимней повседневной форме одежды в теплую погоду разрешается носить плащ демисезонный черного цвета (рисунок 145).

 1. Полевая форма одежды:

1) летняя (рисунок 74):

фуражка полевая камуфляжной расцветки;

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

2) зимняя (рисунок 75):

шапка-ушанка меховая черного цвета (у полковников – шапка из каракуля черного цвета с козырьком);

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

полевые утепленные куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ремень полевой;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

перчатки утепленные черного цвета.

При зимней полевой форме одежды вместо шапки-ушанки разрешается носить шапку шерстяную (рисунок 80).

 1. При парадной форме одежды для строя на мундире носятся знаки отличия и ведомственные нагрудные знаки различия, при повседневной форме одежды вне строя на кителе – орденские ленты и ленты медалей на планках, ведомственные нагрудные знаки различия.
 2. Погоны носятся на:

1) мундире и пальто утепленном – золотистого цвета;

2) куртке зимней, плаще демисезонном, кителе, свитере – черного цвета;

3) рубашке белого цвета – белого цвета;

4) рубашке цвета светлой полыни – цвета светлой полыни.

 1. На летних куртках полевых носятся петлицы – камуфляжной расцветки.
 2. На зимних куртках полевых нашивки (по воинскому званию) – камуфляжной расцветки.

Глава 5. Описание и рисунки образцов военной формы одежды
сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую
службу по призыву, курсантов средних и высших военно-учебных
заведений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан, воспитанников Кадетского корпуса
и Республиканской школы “Жас улан”
§ 1. Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования
(кроме Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы
Комитета национальной безопасности)

 1. Парадная форма одежды курсантов средних и высших военно-учебных заведений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы “Жас улан”:

1) летняя (рисунки 146147):

берет установленного цвета;

китель и брюки навыпуск цвета темной полыни;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук цвета темной полыни;

ботинки кожаные черного цвета;

аксельбант серебристого цвета;

ремень поясной белого цвета;

перчатки белого цвета.

В Республиканской школе “Жас улан” берет, китель и брюки цвета морской волны, рубашка белого цвета. Воспитанникам Кадетского корпуса и Республиканской школы “Жас улан” разрешается носить свитер темной полыни, рубашку цвета светлой полыни (рисунки 148149). Цвет лампас на брюках согласно приложению 1.

В Пограничной службе Комитета национальной безопасности берет светло-зеленого цвета, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям берет оранжевого цвета;

2) зимняя (рисунки 150151):

шапка-ушанка с козырьком меховая цвета темной полыни;

пальто утепленное цвета темной полыни с меховым воротником цвета темной полыни;

китель и брюки навыпуск цвета темной полыни;

рубашка цвета светлой полыни;

галстук цвета темной полыни;

ботинки кожаные черного цвета;

аксельбант серебристого цвета;

ремень поясной белого цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне цвета темной полыни.

В Республиканской школе “Жас улан” вместо ботинок кожаных черного цвета – ботинки кожаные утепленные черного цвета, вместо кашне цвета темной полыни – кашне белого цвета.

 1. Парадная форма одежды сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по призыву:

1) летняя (рисунок 152):

фуражка камуфляжной расцветки;

куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

футболка однотонного цвета;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

аксельбант серебристого цвета;

ремень поясной белого цвета;

перчатки белого цвета;

2) зимняя (рисунок 153):

шапка-ушанка меховая цвета темной полыни;

утепленные куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

футболка однотонного цвета;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

аксельбант серебристого цвета;

ремень поясной белого цвета;

перчатки утепленные белого цвета.

В Аэромобильных войсках вместо фуражки камуфляжной расцветки разрешается носить берет голубого цвета, вместо летних и утепленных курток и брюк камуфляжной расцветки – десантные летние и десантные утепленные куртки и брюки камуфляжной расцветки, вместо футболки – тельняшку с рукавами и без рукавов установленного цвета (рисунок 154). В частях морской пехоты – берет, летние и утепленные куртки и брюки черного цвета (рисунки 155156).

 1. Особо парадная форма одежды для рядового состава Службы обороны объектов:

1) летняя (рисунок 157):

фуражка цвета морской волны с бирюзовым околышем;

мундир (воротник-стойка) и брюки в сапоги цвета морской волны с кантами;

сапоги хромовые черного цвета; пояс парадный золотистого цвета; аксельбант золотистого цвета; перчатки белого цвета;

2) зимняя (рисунок 158):

шапка-ушанка из каракуля серого цвета;

шинель стального цвета с воротником из каракуля серого цвета;

свитер шерстяной стального цвета;

брюки в сапоги цвета морской волны с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

сапоги хромовые утепленные черного цвета;

аксельбант золотистого цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

Сноска. Пункт 88 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

 1. Полевая форма одежды сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по призыву, курсантов средних и высших военно-учебных заведений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы “Жас улан”:

1) летняя (рисунок 74):

фуражка полевая камуфляжной расцветки;

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

ремень полевой;

2) зимняя (рисунок 75):

шапка-ушанка меховая цвета темной полыни (у курсантов, воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы “Жас улан” – шапка-ушанка с козырьком);

футболка однотонного цвета;

полевые куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

полевые утепленные куртка и брюки прямого покроя камуфляжной расцветки;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

ремень полевой;

перчатки утепленные черного цвета.

В Аэромобильных войсках, частях морской пехоты вместо полевых летних и полевых утепленных курток и брюк камуфляжной расцветки – десантные летние и десантные утепленные куртки и брюки камуфляжной расцветки, вместо футболки – тельняшка с рукавами и без рукавов установленного цвета (рисунки 7677). В Аэромобильных войсках, частях морской пехоты Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях при летней полевой форме одежды вместо фуражки полевой и в теплую погоду при зимней полевой форме одежды вместо шапки-ушанки разрешается носить берет установленного цвета (рисунки 7879).

При зимней полевой форме одежды вместо шапки-ушанки разрешается носить шапку шерстяную (рисунок 80).

В Пограничной службе Комитета национальной безопасности вместо фуражки полевой разрешается носить фуражку светло-зеленого цвета, цвет околыша согласно приложению 1.

 1. Рабочая форма одежды:

1) летняя (рисунок 159):

фуражка полевая защитного цвета;

куртка и брюки защитного цвета;

футболка однотонного цвета;

ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;

2) зимняя (рисунок 160):

шапка-ушанка меховая цвета темной полыни (у курсантов, воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы “Жас улан” – шапка-ушанка с козырьком);

куртка и брюки защитного цвета;

футболка однотонного цвета;

куртка и брюки утепленные защитного цвета;

ботинки кожаные с высокими берцами утепленные черного цвета;

перчатки или рукавицы утепленные.

При зимней рабочей форме одежды вместо шапки-ушанки меховой разрешается носить шапку шерстяную.

 1. Погоны носятся на:

1) шинели и мундире особо парадной формы одежды – бирюзового цвета;

2) обмундировании курсантов средних и высших военно-учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса:

пальто, кителе, свитере – цвета темной полыни;

рубашке цвета светлой полыни – цвета светлой полыни;

куртке полевой (десантной) – камуфляжной расцветки;

куртке рабочей – защитного цвета;

3) обмундировании воспитанников Республиканской школы “Жас улан”:

пальто и мундире – золотистого цвета;

рубашке белого цвета – белого цвета;

свитере – цвета темной полыни;

рубашке цвета светлой полыни – цвета светлой полыни;

куртке рабочей – защитного цвета;

4) парадном обмундировании сержантов и солдат, проходящих воинскую службу по призыву, – золотистого цвета;

5) куртках парадных камуфляжной расцветки (десантных) – золотистого цвета.

 1. Петлицы камуфляжной расцветки носятся на летних куртках полевых.
 2. Нашивки камуфляжной расцветки по воинскому званию нашиваются на зимних куртках полевых.

§ 2. Военно-морские силы, морские части Пограничной службы
Комитета национальной безопасности

 1. Парадная форма одежды:

летняя (рисунок 161):

фуражка-бескозырка белого цвета;

форменная верхняя рубаха белого цвета;

брюки навыпуск черного цвета;

тельняшка установленного цвета;

аксельбант серебристого цвета;

ботинки кожаные черного цвета;

ремень поясной белого цвета;

перчатки белого цвета;

зимняя (рисунок 162):

шапка-ушанка меховая черного цвета;

пальто утепленное черного цвета;

галстук шерстяной черного цвета;

форменная фланелевая блуза синего цвета;

брюки навыпуск черного цвета;

тельняшка теплая установленного цвета;

аксельбант серебристого цвета;

ботинки кожаные утепленные черного цвета;

ремень поясной белого цвета;

перчатки утепленные белого цвета.

 1. Повседневная форма одежды:

летняя (рисунок 163):

фуражка-бескозырка черного цвета;

форменная верхняя рубаха синего цвета;

брюки навыпуск черного цвета;

тельняшка установленного цвета;

ботинки кожаные черного цвета;

ремень поясной черного цвета;

зимняя (рисунок 164):

шапка-ушанка меховая черного цвета;

бушлат черного цвета;

галстук шерстяной черного цвета;

форменная фланелевая блуза синего цвета;

брюки навыпуск черного цвета;

тельняшка теплая установленного цвета;

ботинки кожаные утепленные черного цвета;

ремень поясной черного цвета;

перчатки утепленные черного цвета.

При повседневной форме одежды вместо бушлата разрешается носить пальто утепленное черного цвета.

 1. Летняя облегченная форма одежды для ношения в жаркую погоду и при плавании (только для старшин и матросов корабельного состава, проходящих воинскую службу по призыву) (рисунок 165):

1) кепи синего цвета;

2) куртка с короткими рукавами синего цвета;

3) тельняшка установленного цвета;

4) брюки короткие синего цвета;

5) сандалеты.

 1. Рабочая форма одежды:

1) летняя (рисунок 166):

пилотка синего цвета;

платье рабочее (рубаха и брюки) синего цвета;

тельняшка установленного цвета;

ботинки кожаные черного цвета;

ремень поясной черного цвета;

2) зимняя (рисунок 167):

шапка-ушанка меховая черного цвета;

куртка и брюки утепленные черного цвета;

галстук шерстяной черного цвета;

платье рабочее (рубаха и брюки) синего цвета;

тельняшка теплая установленного цвета;

ботинки кожаные утепленные черного цвета;

ремень поясной черного цвета;

перчатки или рукавицы утепленные черного цвета.

 1. На форменной верхней рубахе и форменной фланелевой блузе носятся:

при парадной форме одежды для строя – знаки отличия и ведомственные нагрудные знаки различия;

при повседневной форме одежды – орденские ленты и ленты медалей на планках, ведомственные нагрудные знаки различия.

 1. На пальто, бушлате носятся погоны черного цвета.
 2. Погончики носятся на:

1) форменной верхней рубахе белого цвета – белого цвета;

2) форменной верхней рубахе синего цвета – синего цвета;

3) форменной фланелевой блузе – синего цвета;

4) куртке рабочей – синего цвета;

5) куртке с короткими рукавами синего цвета – синего цвета;

6) платье рабочем – синего цвета.

Глава 6. Описание и рисунки образцов военной формы одежды
военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил, других войск
и воинских формирований Республики Казахстан
§ 1. Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования
(кроме Военно-морских сил, частей морской пехоты, морских частей
Пограничной службы Комитета национальной безопасности)

 1. Парадная форма одежды:

1) летняя (рисунок 168):

фуражка цвета темной полыни с кантом;

мундир и брюки в сапоги цвета темной полыни с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук цвета темной полыни;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

сапоги кожаные черного цвета;

перчатки белого цвета.

В Пограничной службе Комитета национальной безопасности фуражка светло-зеленого цвета, цвет околыша согласно приложению 1.

В Силах воздушной обороны Вооруженных Сил фуражка, мундир и брюки, галстук – синего цвета (рисунок 169);

2) зимняя (рисунок 170):

шапка-ушанка из каракуля серого цвета;

пальто утепленное цвета темной полыни с воротником из каракуля серого цвета;

мундир и брюки в сапоги цвета темной полыни с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук цвета темной полыни;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

сапоги кожаные утепленные черного цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

В Силах воздушной обороны Вооруженных Сил пальто, мундир и брюки, галстук – темно-синего цвета (рисунок 171).

 1. Погоны носятся на:

пальто, мундире – золотистого цвета;

рубашке – белого цвета.

§ 2. Военно-морские силы, части морской пехоты, морские части
Пограничной службы Комитета национальной безопасности

 1. Парадная форма одежды для офицерского состава:

1) летняя (рисунок 172):

фуражка белого цвета;

тужурка белого цвета и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полуботинки кожаные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

2) зимняя (рисунок 173):

шапка-ушанка из каракуля черного цвета;

пальто утепленное черного цвета с воротником из каракуля черного цвета;

тужурка белого цвета и брюки навыпуск черного цвета;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

 1. Парадная форма одежды для рядового состава:

1) летняя (рисунок 174):

фуражка-бескозырка белого цвета;

форменная фланелевая рубаха белого цвета и брюки навыпуск черного цвета;

тельняшка установленного цвета;

аксельбант золотистого цвета;

ботинки кожаные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

2) зимняя (рисунок 175):

шапка-ушанка из каракуля черного цвета;

пальто утепленное черного цвета с воротником из каракуля черного цвета;

галстук шерстяной черного цвета;

форменная фланелевая блуза синего цвета и брюки навыпуск черного цвета;

тельняшка теплая установленного цвета;

аксельбант золотистого цвета;

ботинки кожаные утепленные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

 1. Погоны носятся на:

1) пальто, тужурке – золотистого цвета;

2) рубашке белого цвета – белого цвета.

 1. Погончики носятся на:

1) форменной верхней рубахе – белого цвета;

2) форменной фланелевой блузе – синего цвета.

Глава 7. Описание и рисунки образцов военной формы одежды
военных дирижеров и военнослужащих духового оркестра
Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан

 1. Особо парадная форма одежды:

1) форма № 1 – летняя для военных дирижеров (рисунок 176):

фуражка белого цвета с бирюзовым околышем;

мундир (воротник-стойка) и брюки навыпуск белого цвета с кантами;

полуботинки кожаные белого цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

2) форма № 2 – летняя для военных дирижеров и военнослужащих духового оркестра (рисунок 177):

фуражка цвета морской волны с бирюзовым околышем;

мундир (воротник-стойка) и брюки навыпуск цвета морской волны с кантами;

полуботинки кожаные черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

перчатки белого цвета;

3) зимняя для военных дирижеров и военнослужащих духового оркестра (рисунок 178):

шапка-ушанка из каракуля серого цвета;

шинель стального цвета с воротником из каракуля серого цвета;

свитер шерстяной стального цвета;

брюки навыпуск цвета морской волны с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

аксельбант золотистого цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

 1. Парадная форма одежды:

1) форма № 1 – летняя для военных дирижеров (рисунок 179):

фуражка белого цвета с околышем цвета морской волны с кантом;

мундир и брюки навыпуск белого цвета с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

полуботинки кожаные черного цвета;

перчатки белого цвета;

2) форма № 2 – летняя для военных дирижеров и военнослужащих духового оркестра (рисунок 180):

фуражка цвета морской волны с кантом;

мундир и брюки навыпуск цвета морской волны с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

полуботинки кожаные черного цвета;

перчатки белого цвета.

В Пограничной службе Комитета национальной безопасности фуражка светло-зеленого цвета, цвет околыша согласно приложению 1;

3) форма № 1 – зимняя для военных дирижеров (рисунок 181):

шапка-ушанка из каракуля серого цвета;

пальто утепленное стального цвета с воротником из каракуля серого цвета;

мундир и брюки навыпуск цвета морской волны с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета;

4) форма № 2 – зимняя для военных дирижеров и военнослужащих духового оркестра (рисунок 182):

шапка-ушанка из каракуля серого цвета;

пальто утепленное цвета темной полыни с воротником из каракуля серого цвета;

мундир и брюки навыпуск цвета морской волны с кантами;

рубашка белого цвета;

галстук черного цвета;

пояс парадный золотистого цвета;

аксельбант золотистого цвета;

полусапожки кожаные утепленные черного цвета;

перчатки утепленные белого цвета;

кашне белого цвета.

 1. Погоны носятся на:

1) особо парадной форме одежды: на мундире белого цвета, на шинели стального цвета и мундире цвета морской волны – бирюзового цвета;

2) других формах одежды: на мундире белого цвета – белого цвета, на пальто, мундире – золотистого цвета, на рубашке белого цвета – белого цвета.

III. Описание и рисунки образцов знаков различия военнослужащих
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан
Глава 8. Описание и рисунки образцов погон и погончиков
военнослужащих

 1. Погоны, петлицы и погончики подразделяются:

1) по предназначению – для особо парадного, парадного, повседневного, полевого и рабочего обмундирования;

2) по способу крепления – нашивные, съемные (на муфтах).

 1. Размеры погон и погончиков:

1) погон нашивной и съемный – длина 10,0-16,0 см, ширина 5,0 см;

2) погоны съемные (на муфтах) – длина 10,0-13,0 см, ширина по нижнему краю 5,5 см, по верхнему краю – 5,0 см;

3) погончики – длина 5,0 см, ширина 5,0 см.

 1. На поле парадных погон размещен национальный орнамент золотистого цвета, на поле повседневных погон – в золотистой окантовке.
 2. Ширина окантовки погон военнослужащих – 2 мм. Расстояние от края погон до края окантовки – 2 мм.
 3. На погонах в нижней части размещаются у:

1) Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан – вышитый позолоченной мишурой и шелком парящий орел золотистого цвета. Расстояние от нижнего края погона до нижнего края орла 8 мм;

2) высшего офицерского состава – вышитый позолоченной мишурой парящий орел золотистого цвета. Расстояние от нижнего края погона до нижнего края орла 8 мм;

3) старшего офицерского состава – две поперечные полосы шириной 5 мм, расстояние от нижнего края погона до нижнего края полосы – 8 мм, расстояние между полосами – 2 мм, цвет полос по цвету окантовки;

4) младшего офицерского состава – одна поперечная полоса шириной 5 мм, расстояние от нижнего края погона до нижнего края полосы – 8 мм, цвет полосы по цвету окантовки;

5) сержантов (старшин), солдат (матросов), проходящих воинскую службу по контракту и по призыву, курсантов средних и высших военно-учебных заведений соответственно воинскому званию размещаются:

вшитые или металлические поперечные нашивки;

вшитые или металлические поперечные нашивки и буквы (якорь).

Нашивки в форме угольника, расположенные вершиной на продольной осевой линии погона, углом вверх. Ширина широкой нашивки – 15 мм, ширина узкой нашивки – 7 мм, длина нашивок – 30 мм, расстояние между нашивками – 2 мм, расстояние от нижнего края погона (кроме погончиков) до нижнего края нашивок – 8 мм.

Высота букв (якоря) – 20 мм, расстояние от нижнего края погона (кроме погончиков) до нижнего края букв (якоря) – 8 мм. В случае использования букв (якоря) совместно с нашивками расстояние от верхнего края буквы (якоря) до нижнего края нашивок – 2 мм.

Нашивки и якоря на погончиках аналогичны погонам, расстояние от нижнего края погончика до нижнего края нашивок и якоря – 5 мм. В случае использования якоря вместе с нашивками он крепится поверх нашивок.

 1. Расцветка полосок, окантовок, полей и нашивок на погонах военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан согласно приложению 2.
 2. На погонах Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан размещается на продольной осевой линии по центру погона вышитое позолоченной мишурой и шелком золотистого цвета изображение Государственного Герба Республики Казахстан (диаметр – 35 мм). Расстояние от нижнего края погона до центра Герба 60 мм (рисунок 183).
 3. На погонах высшего офицерского состава (кроме адмиралов) соответственно воинскому званию размещаются вышитые позолоченной мишурой на продольной осевой линии погона звезды золотистого цвета, с окантовкой красного цвета (в авиации и Аэромобильных войсках – с окантовкой голубого цвета) или без нее. Расстояние от нижнего края погона до центра звезды 30 мм (у воинского звания “генерал-майор” – 55 мм), между центрами звезд вдоль погон – 25 мм. Диаметр вышитых звезд – 22 мм (рисунок 184).

На погонах адмиралов соответственно воинскому званию размещаются вышитые позолоченной мишурой на продольной осевой линии погона звезды золотистого цвета, наложенные на лучи серого или черного цвета, с якорями золотистого цвета, находящимися на пятиугольниках черного цвета в центре звезд. Погоны с окантовкой желтого или черного цвета. Расстояние от нижнего края погона до центра первой звезды 30 мм (у воинского звания “контр-адмирал” – 55 мм), между центрами звезд вдоль погон – 25 мм.

 1. На погонах старшего офицерского состава размещаются металлические звезды золотистого цвета диаметром 20 мм (рисунки 185186187).

Звезды соответственно воинскому званию размещаются у:

1) полковников (капитанов 1 ранга) – три звезды, из которых две нижние расположены с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона. Расстояние от нижнего края погона до центра звезды – 35 мм. Третья звезда расположена выше первых двух на продольной осевой линии погона. Расстояние между центрами звезд вдоль погона – 25 мм;

2) подполковников (капитанов 2 ранга) – две звезды, расположенные с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона. Расстояние от нижнего края погона до центра звезды – 35 мм.

3) майоров (капитанов 3 ранга) – одна звезда, расположенная на продольной осевой линии погона. Расстояние от нижнего края погона до центра звезды – 55 мм.

 1. На погонах младшего офицерского состава размещаются металлические звездочки золотистого цвета диаметром 13 мм (рисунки 185186187).

Звездочки соответственно воинскому званию размещаются у:

1) капитанов (капитан-лейтенантов) – четыре звезды, из которых две нижние расположены с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона. Расстояние от нижнего края погона до центра звезды – 30 мм. Третья и четвертая звезды расположены выше первых двух на продольной осевой линии погона. Расстояние между центрами звезд вдоль погона – 20 мм;

2) старших лейтенантов – три звезды, из которых две нижние расположены с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона. Расстояние от нижнего края погона до центра звезды – 30 мм. Третья звезда расположена выше первых двух на продольной осевой линии погона. Расстояние между центрами звезд вдоль погона – 25 мм;

3) лейтенантов – две звезды, расположенные с двух сторон посередине между продольной осевой линией и краем погона. Расстояние от нижнего края погона до центра звезды – 30 мм.

 1. На погонах сержантов (старшин), солдат (матросов), проходящих воинскую службу по контракту и по призыву (кроме курсантов средних и высших военно-учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы “Жас улан”), нашивки соответственно воинскому званию (рисунки 188189190) располагаются у:

1) мастер-сержантов (мастер-старшин) – две широкие и одна узкая нашивки;

2) штаб-сержантов (штаб-старшин) – две широкие нашивки;

3) сержантов первого класса (старшин первого класса) – одна широкая и три узкие нашивки;

4) сержантов второго класса (старшин второго класса) – одна широкая и две узкие нашивки;

5) сержантов третьего класса (старшин третьего класса) – одна широкая и одна узкая нашивки;

6) старших сержантов (главных старшин) – одна широкая нашивка;

7) сержантов (старшин первой статьи) – три узкие нашивки;

8) младших сержантов (старшин второй статьи) – две узкие нашивки;

9) ефрейторов (старших матросов) – одна узкая нашивка.

На погонах рядовых (матросов) знаки различия по воинским званиям не указываются.

 1. На погонах курсантов средних и высших военно-учебных заведений (кроме курсантов Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности) буква “К”, нашивки соответственно воинскому званию (рисунок 191) раполагаются у:

1) старших сержантов – одна широкая нашивка;

2) сержантов – три узкие нашивки;

3) младших сержантов – две узкие нашивки;

4) ефрейторов – одна узкая нашивка.

На погонах рядовых и курсантов знаки различия по воинским званиям не указываются.

 1. На погонах (погончиках) курсантов средних и высших военно-учебных заведений Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности якорь, нашивки соответственно воинскому званию (рисунок 192) располагаются у:

1) главных старшин – одна широкая нашивка;

2) старшин первой статьи – три узкие нашивки;

3) старшин второй статьи – две узкие нашивки;

4) старших матросов – одна узкая нашивка.

На погонах матросов и курсантов знаки различия по воинским званиям не указываются.

 1. Погоны (погончики) старшин и матросов, проходящих воинскую службу по призыву, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности без якоря, нашивки располагаются аналогично погонам (рисунок 193).
 2. На погонах воспитанников размещаются буквы (рисунок 194):

Кадетского корпуса – “КК”;

Республиканской школы “Жас улан” – “ЖҰ”.

 1. На нашивных и съемных погонах (кроме погон на муфтах и погончиков) размещается форменная пуговица золотистого цвета диаметром 14 мм на расстоянии 10 мм от верхнего края погона до центра пуговицы.

Глава 9. Описание и рисунки образцов нарукавных и нагрудных
знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск
и воинских формирований Республики Казахстан

 1. Шевроны – стандартизированные нарукавные знаки различия, выполненные из ткани, различающиеся между собой изображениями, надписями, указывающие на отношение к воинской службе, определяющие принадлежность военнослужащего к органам военного управления, объединениям, соединениям, частям, военно-учебным заведениям и военно-научным учреждениям Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.
 2. Шеврон Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан, а также шевроны, указывающие на принадлежность военнослужащих к Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям, нашиваемые на левом рукаве обмундирования (кроме рубашки и свитера), представляют собой форму щита.

Размеры шеврона: по высоте – 90 мм, по ширине – 75 мм. Цвет канта шеврона, надписи и изображения на нем – золотистый. Изображение шевронов у (рисунок 195):

1) Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан – звезда красного цвета, посередине звезды солнце и под ним парящий орел золотистого цвета (символ Вооруженных Сил Республики Казахстан). В верхней части – надпись “ЖОҒАРҒЫ БАС ҚОЛБАСШЫ”;

2) военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан – звезда красного цвета, посередине звезды солнце и под ним парящий орел золотистого цвета (символ Вооруженных Сил Республики Казахстан). В верхней части – надпись “ҚАЗАҚСТАН”, в нижней – “ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІ”, звездочка и стилизованный пшеничный колос;

3) военнослужащих Комитета внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан – звезда изумрудно-голубого цвета, наложенная на символическое – круглого щита крапового цвета и охваченная снизу силуэтным изображением парящего орла изумрудно-голубого цвета. В центре звезды располагается стилизованное изображение шанырака золотисто-желтого цвета. Звезда и щит окаймлены контуром золотисто-желтого цвета, при этом окаймленные канты звезды выступают за очертания щита. В верхней части щита по дугам окружности над плечами звезды располагается надпись “ІШКІ ӘСКЕРЛЕРІ”. Надпись, детали щита и силуэтные очертания орла золотисто-желтого цвета. В верхней части – надпись “ҚАЗАҚСТАН”, в нижней – “ІШКІ ӘСКЕРЛЕРІ”;

4) военнослужащих органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан – земной шар голубого цвета, в центре – “роза ветров” белого цвета с оранжевым кругом посередине, внутри которого – синий треугольник. В верхней части – надпись “ҚАЗАҚСТАН”, в нижней – буквы “ТЖМ”, под ними парящий орел золотистого цвета;

5) военнослужащих Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – круглый щит с центральным полем бирюзового (голубого) цвета и внешней окружностью василькового (синего) цвета, окольцованный золотистым (желтым) кантом.

По внешней окружности щита василькового (синего) цвета надпись на государственном языке: по верху “ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ”, по низу – “ҰЛТТЫҚ ҚАУПСІЗДІК КОМИТЕТІ”. Надписи выполнены серебристым (белым) цветом.

По середине щита на поле бирюзового (голубого) цвета расположена стилизованная семиконечная звезда бордового (темно-красного) цвета на золотом (желтом) основании, имеющем также семь тупоугольных лучей.

По центру рубиновой звезды – малый щит.

По окружности щита василькового (синего) цвета, окольцованного золотистым (желтым) кантом, нанесена надпись на государственном языке: девиз “НАМЫС. АЙБЫН. ОТАН”. Надписи выполнены серебристым (белым) цветом.

По центру щита – стилизованное изображение свода основы юрты – “шанырак” золотистого (желтого) цвета на бирюзовом (голубом) фоне;

6) исключен Указом Президента РК от 28.05.2013 № 573.

7) военнослужащих Службы обороны объектов – звезда с всадником, скачущим на коне. В верхней части – надпись “ПРЕЗИДЕНТТІК ПОЛК”, в нижней части в зависимости от принадлежности к воинской части – надпись “АЙБЫН” или “БАТЫР”, стилизованный пшеничный колос;

8) исключен Указом Президента РК от 28.05.2013 № 573.

9) военнослужащих Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – круг светло-зеленого цвета, в центре – пятиконечная звезда голубого цвета с солнцем, под которым парящий орел. В верхней части – надпись “ШЕКАРА ҚЫЗМЕТІ”, в нижней – надпись “ҚАЗАҚСТАН”;

10) военнослужащих военной прокуратуры Республики Казахстан – восьмиконечная звезда, в центре размещается изображение Государственного Герба Республики Казахстан. В верхней части – надпись “ҚАЗАҚСТАН”, в нижней – надпись “ӘСКЕРИ ПРОКУРАТУРАСЫ”.

Сноска. Пункт 127 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 28.05.2013 № 573; от 06.10.2014 № 922.

 1. Шевроны (рисунок 196), нашиваемые на правом рукаве обмундирования (кроме рубашки и свитера), у:

1) Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан – круг диаметром 81 мм, внутри которого изображена фигура юного вождя эпохи саков с поднятой правой рукой, восседающего на крылатом барсе. На руке всадника браслет, на шее гривна и амулет, на голове остроконечная шапка. Изображения всадника и барса золотистого цвета. Ниже расположено изображения снежных вершин гор. В верхней части – надпись “ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ”. Цвет канта нарукавного знака, надписи и изображений на нем – золотистый;

2) Министра обороны Республики Казахстан – круг диаметром 81 мм, внутри которого изображен золотой воин, летящий на крылатом барсе (символ Министра обороны Республики Казахстан). Круг окантован позолоченной мишурой. Цвет канта нарукавного знака, надписи и изображения на нем – золотистый;

3) начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан – круг диаметром 81 мм, внутри которого изображен крылатый барс (символ начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан). Круг окантован позолоченной мишурой. Цвет канта нарукавного знака, надписей и изображения на нем – золотистый;

4) военнослужащих Службы обороны объектов, выполняющих церемониальные ритуалы на особо парадной форме одежды – шеврон Службы государственной охраны Республики Казахстан, изображение и описание которого утверждены Указом Президента Республики Казахстан от 29 августа 2013 года № 627 “Об утверждении видов и описания специальной формы одежды сотрудников специальных государственных органов Республики Казахстан

Сноска. Пункт 128 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 28.05.2013 № 573; от 06.10.2014 № 922.

 1. Нарукавные знаки (рисунок 186), указывающие на принадлежность военнослужащих к Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям Республики Казахстан (на правый рукав).
 2. Нарукавные знаки различия по воинским званиям адмиралов и офицеров корабельного состава Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности – галуны золотистого цвета (рисунок 197).

Галуны соответственно присвоенному воинскому званию у:

1) адмиралов – один широкий и выше него три средних;

2) вице-адмиралов – один широкий и выше него два средних;

3) контр-адмиралов – один широкий и выше него один средний;

4) капитанов первого ранга – один широкий;

5) капитанов второго ранга – четыре средних;

6) капитанов третьего ранга – три средних;

7) капитан-лейтенантов – два средних и выше него один узкий;

8) старших лейтенантов – два средних;

9) лейтенантов – один средний и выше него один узкий.

Галуны нашиваются на обоих рукавах тужурок (кроме тужурки белого цвета) параллельно их нижним краям: от шва до шва – на парадной тужурке; длиной 80 мм – на повседневной тужурке черного цвета, тужурке белого цвета (для адмиралов).

Расстояние между галунами – 5 мм.

Над галунами нашиваются пятиконечные звезды золотистого цвета: у адмиралов – контур звезды с изображением посередине якоря золотистого цвета, у остальных офицеров – сплошная звезда.

Расстояние от верхнего края галуна до центра звезды 30 мм, у адмиралов – 45 мм.

Размеры нарукавных знаков различия по воинским званиям офицеров корабельного состава составляют:

1) диаметр звезд у высшего офицерского состава – 50 мм;

2) диаметр звезд у старшего и младшего офицерского состава – 30 мм;

3) ширина широкого галуна – 30 мм;

4) ширина среднего галуна – 13 мм;

5) ширина узкого галуна – 6 мм.

 1. Нарукавные знаки по курсам обучения у (рисунки 198199):

1) курсантов средних и высших военно-учебных заведений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований (кроме курсантов средних и высших военно-учебных заведений Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности) – угольники из галуна золотистого цвета, расположенные углом вниз на клапане из сукна по цвету рода войск.

В соответствии с курсом обучения на нарукавных знаках размещаются угольники: один, два, три, четыре, пять – для курсантов соответственно 1, 2, 3, 4, 5 курса.

Ширина галуна – 10 мм, длина – 75 мм.

Расстояние между угольниками – 2 мм;

2) курсантов средних и высших военно-учебных заведений Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности – угольники из галуна золотистого цвета, расположенные углом вниз на клапане из сукна черного (на форменной верхней рубахе – белого) цвета, над угольниками размещаются звезды золотистого цвета диаметром 20 мм.

В соответствии с курсом обучения на нарукавных знаках размещаются угольники: один, два, три, четыре, пять, шесть – для курсантов соответственно 1, 2, 3, 4, 5, 6 курса.

Ширина галуна – 10 мм, длина – 75 мм.

Расстояние между угольниками – 2 мм.

Расстояние по вертикали от линии, соединяющей вершины верхних углов угольника, до центра звезды эмблемы – 25 мм.

 1. Нагрудные знаки – специальные знаки, стандартизированные, различающиеся между собой комбинацией геометрических силуэтов, содержанием нанесенных изображений, текстовыми надписями и цветовыми сочетаниями, изготовленные из ткани (рисунок 200):

1) знаки с указанием группы крови – прямоугольные из тканого полотна защитного цвета. Ширина знаков – 3,5 см, длина – 13 см. Высота букв (цифр) – 17 мм;

2) знаки числа ранений – из галуна золотистого цвета (при тяжелом ранении) и темно-красного цвета (при легком ранении), прямоугольные из тканого полотна такого же цвета, как мундир, тужурка, китель, форменная верхняя рубаха и форменная фланелевая блуза. Ширина галуна – 6 мм, длина – 43 мм.

Глава 10. Описание и рисунки образцов кокард, эмблем, шитья
и нашивок на головных уборах военнослужащих Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований Республики Казахстан

 1. Для Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан, высшего, старшего и младшего офицерского составов, сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по контракту (рисунок 201):

1) кокарда с эмблемой для парадной и повседневной фуражек (кроме Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы обороны объектов, органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям) представляет собой звезду красного цвета, посередине которой солнце, под ним – парящий орел золотистого цвета, в обрамлении, стилизованном лавровыми ветвями, вытянутыми по ширине. Кокарда с эмблемой выполнена вышивкой на основе металлизированной нити золотистого цвета, в тон ткани верха фуражки, звезда и орел – шелковые, лавровые ветви – из позолоченной мишуры (для старшего и младшего офицерского составов, сержантов и солдат, проходящих воинскую службу по контракту, из мишуры золотистого цвета), с обшитым краем нитью в тон ткани верха;

2) кокарда с эмблемой для парадной и повседневной фуражек военнослужащих Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности выполнена вышивкой на основе металлизированной нитью золотистого цвета. В центре расположен якорь, в центре якоря – пятиконечная звезда красного цвета, посередине звезды – солнце, под ним – парящий орел золотистого цвета, лавровые ветви – из позолоченной мишуры (для старшего и младшего офицерского составов, старшин и матросов, проходящих воинскую службу по контракту, из мишуры золотистого цвета), с обшитым краем нитью в тон ткани верха;

3) кокарда с эмблемой для парадной и повседневной фуражек военнослужащих органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям аналогична кокарде с эмблемой, упомянутой в подпункте 1) настоящего пункта, но в центре кокарды – “роза ветров” белого цвета с оранжевым крутом посередине, внутри которого синий треугольник;

4) кокарда с эмблемой для парадной и повседневной фуражек военнослужащих Службы обороны объектов аналогична кокарде с эмблемой, упомянутой в подпункте 1) настоящего пункта, но в центре кокарды – звезда с всадником, скачущим на коне, на бирюзовом фоне;

5) кокарда для шапок с козырьком (кроме Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы обороны объектов, органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям) полуовальной формы. Выполняется из сплавов цветных металлов в виде пятиконечной звезды, под ней – парящий орел золотистого цвета на голубом фоне. Края кокарды выполнены в виде лучей золотистого цвета;

6) кокарда для фуражек полевых (кроме Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы обороны объектов, органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям) аналогична упомянутой в подпункте 1) настоящего пункта, только защитного цвета;

7) кокарда для шапок с козырьком военнослужащих Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета, национальной безопасности полуовальной формы, изготавливается из сплавов цветных металлов. В центре расположен якорь, в центре якоря – пятиконечная звезда красного цвета, посередине звезды – солнце, под ним – парящий орел золотистого цвета. Края кокарды выполнены в виде лучей золотистого цвета;

8) кокарда для шапок с козырьком военнослужащих органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям аналогична кокарде, упомянутой в подпункте 5) настоящего пункта, но в центре кокарды – “роза ветров” белого цвета с оранжевым кругом посередине, внутри которого синий треугольник;

9) кокарда для фуражек полевых военнослужащих органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям аналогична кокарде, упомянутой в подпункте 1) настоящего пункта, только защитного цвета, в центре кокарды – “роза ветров” с кругом посередине, внутри которого треугольник;

10) кокарда для шапок с козырьком военнослужащих Службы обороны объектов аналогична кокарде, упомянутой в подпункте 5) настоящего пункта, но в центре кокарды – звезда с всадником, скачущим на коне;

11) кокарда для фуражек полевых военнослужащих Службы обороны объектов аналогична кокарде, упомянутой в подпункте 1) настоящего пункта, только защитного цвета, в центре кокарды – звезда с всадником, скачущим на коне;

12) эмблема на тулью парадной и повседневной фуражек Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан выполнена вышивкой на основе шелковой и металлизированной нитью золотистого цвета в виде Государственного Герба Республики Казахстан диаметром 48 мм;

13) эмблема на тулью парадной и повседневной фуражек военнослужащих Сил воздушной обороны и Аэромобильных войск выполнена вышивкой на основе шелковой и металлизированной нитью золотистого цвета в виде крыльев. В центре над крыльями расположена пятиконечная звезда;

14) на козырьках парадных фуражек Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан, высшего офицерского состава, почетного караула, военных дирижеров и военнослужащих духового оркестра выполняется шитье в виде национального орнамента из позолоченной мишуры.

Сноска. Пункт 133 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

 1. Для сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по призыву, воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы “Жас улан” (рисунок 202):

1) кокарда с эмблемой для шапок-ушанок (кроме Военно-морских сил, частей морской пехоты, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности) изготавливается из алюминиевого сплава в виде пятиконечной звезды красного цвета, в центре звезды – солнце и парящий под ним орел золотистого цвета. Эмблема обрамлена ветвями золотистого цвета;

2) кокарда с эмблемой для полевой фуражки аналогична упомянутой в подпункте 1) настоящего пункта, выполнена вышивкой защитного цвета и без обрамления (кроме Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности);

3) кокарда с эмблемой для бескозырок, шапок-ушанок военнослужащих Военно-морских сил, частей морской пехоты, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности изготавливается из алюминиевого сплава. В центре расположен якорь, в центре якоря – пятиконечная звезда красного цвета, посередине звезды – солнце и под ним – парящий орел золотистого цвета. Эмблема без обрамления;

4) кокарда с эмблемой для полевой фуражки военнослужащих частей морской пехоты аналогична упомянутой в подпункте 3) настоящего пункта, выполнена вышивкой защитного цвета и без обрамления.

 1. Нашивка на берет голубого цвета с окантовкой золотистого цвета, выполненная из ткани, представляет собой форму щита и нашивается на левой стороне берета военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований (кроме воспитанников Кадетского корпуса). Размер нашивки: высота – 50 мм, ширина – 40 мм.

В середине нашивки размещается изображение (рисунок 203);

1) пятиконечной звезды, в центре звезды – солнце и парящий под ним орел (кроме Аэромобильных войск, Военно-морских сил, частей морской обороны, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы обороны объектов, органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям);

2) золотого воина, летящего на крылатом барсе, самолета и ракеты, взмывающих в небо, позади них – радиолокационная станция (для Сил воздушной обороны);

3) парашюта с двумя пикирующими самолетами по краям. В центре парашюта – пятиконечная звезда, в центре звезды – солнце и парящий под ним орел (для Аэромобильных войск);

4) якоря, в центре которого изображение пятиконечной звезды. В центре звезды – солнце и парящий под ним орел (для Военно-морских сил, частей береговой обороны, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности);

5) звезды изумрудно-голубого цвета, наложенной на символическое изображение круглого щита крапового цвета, охваченной снизу силуэтным изображением парящего орла изумрудно-голубого цвета. В центре звезды располагается стилизованное изображение шанырака золотисто-желтого цвета. Звезда и щит окаймлены контуром золотисто-желтого цвета, при этом вершины звезды выступают за очертания щита;

6) пятиконечной звезды, в центре звезды – всадник, скачущий на коне (для Службы обороны объектов);

7) “розы ветров” с оранжевым кругом посередине, внутри которого синий треугольник (для органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям).

Сноска. Пункт 135 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

 1. Нашивка на берет у воспитанников Кадетского корпуса черного цвета с окантовкой золотистого цвета, выполненная из ткани, представляет собой форму щита и нашивается на левой стороне берета. В середине нашивки размещается изображение головы орла золотистого цвета. Размер нашивки: высота – 50 мм, ширина – 40 мм (рисунок 203).

Глава 11. Описание и рисунки образцов эмблем, пряжек, блях,
пуговиц, орнаментов и шитья на обмундировании военнослужащих
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан

 1. Пряжки к поясам парадным изготавливаются из сплавов цветных металлов и имеют овальную форму. Размеры пряжки: высота – 50 мм, ширина – 43 мм. Пряжка и все символы на ней золотистого цвета.
 2. У Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан и высшего офицерского состава в середине пряжки размещается изображение Государственного герба Республики Казахстан (рисунок 204).
 3. В середине пряжки у старшего и младшего офицерских составов, сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую службу по контракту, размещается изображение (рисунок 205):

1) пятиконечной звезды, в центре звезды – солнце и парящий под ним орел (кроме Военно-морских сил, частей морской пехоты, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы обороны объектов, органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям);

2) якоря (для Военно-морских сил, частей морской пехоты, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности);

3) пятиконечной звезды, в центре звезды – всадник, скачущий на коне (для Службы обороны объектов);

4) “розы ветров” и парящего под этим орла (для органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям).

Сноска. Пункт 139 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

 1. Пряжка для поясного ремня сержантов (старшин), солдат (матросов), проходящих воинскую службу по призыву, курсантов средних и высших военно-учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы “Жас улан” изготавливается из сплава цветных металлов. Размеры пряжки: высота – 53 мм и ширина – 70 мм. Пряжка и все символы на ней золотистого цвета (рисунок 206).

В середине пряжки тиснением выполнены изображения у:

1) военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований (кроме Военно-морских сил, частей морской пехоты, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы обороны объектов, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан) – пятиконечная звезда диаметром 44 мм, в центре звезды – солнце и парящий под ним орел;

2) военнослужащих Военно-морских сил, частей морской пехоты, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности – якорь размером 40 мм на 44 мм, в центре якоря – пятиконечная звезда диаметром 28 мм, в центре звезды – солнце и парящий под ним орел;

3) военнослужащих Службы обороны объектов – пятиконечная звезда диаметром 44 мм, в центре звезды – всадник, скачущий на коне;

4) военнослужащих органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям – “роза ветров” и парящий под этим изображением орел размером 44 мм на 30 мм.

Сноска. Пункт 140 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

 1. Пуговицы на форменное обмундирование военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований изготавливаются диаметрами: для Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан и высшего офицерского состава – 24 мм, для военнослужащих других составов – 22 мм, малые – 14 мм. Пуговица и все символы на ней золотистого цвета.

На пуговицах (рисунок 207) изображены у:

1) Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан и высшего офицерского состава – Государственный Герб Республики Казахстан;

2) старшего и младшего офицерского составов, сержантов и солдат по контракту, курсантов средних и высших военно-учебных заведений, воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской школы “Жас улан” (кроме Военно-морских сил, частей морской пехоты, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы обороны объектов, органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям) – пятиконечная звезда, в центре звезды – солнце и парящий орел под ним;

3) военнослужащих Военно-морских сил, частей морской пехоты, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности – якорь;

4) военнослужащих Службы обороны объектов – пятиконечная звезда, в центре звезды – всадник, скачущий на коне;

5) военнослужащих органов управления и частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям – “роза ветров”.

Сноска. Пункт 141 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

 1. На парадном мундире Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан, на парадных мундирах (тужурках) высшего офицерского состава (на воротнике и рукавах), на повседневном кителе Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан и на повседневных кителях (тужурках) высшего офицерского состава (на воротнике) выполняется шитье позолоченной мишурой (рисунок 208).

На воротниках тужурок высшего офицерского состава Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности выполнено шитье с эмблемой в виде якоря золотистого цвета.

 1. На воротниках тужурок черного цвета военнослужащих (кроме адмиралов) Военно-морских сил, частей морской пехоты, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности прикреплены эмблемы золотистого цвета (рисунок 209):

1) у офицерского состава – орнамент с якорем. Размер якоря 30 мм на 20 мм;

2) у старшин и матросов, проходящих воинскую службу по контракту, – якорь размером 34 мм на 24 мм.

На воротниках мундиров и кителей военнослужащих (кроме Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан, высшего офицерского состава) Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований (кроме Военно-морских сил, частей морской пехоты, морских частей Пограничной службы Комитета национальной безопасности, крепятся буквы “KZ” золотистого цвета.

Сноска. Пункт 143 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

Глава 12. Описание и рисунки образцов нашивок по воинскому званию
к полевому обмундированию военнослужащих Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований Республики Казахстан

 1. Нагрудные нашивки с указанием воинского звания – прямоугольные из тканого полотна камуфляжной расцветки. Ширина нашивки – 3,5 см, длина – 13 см (рисунок 210).

На нагрудных нашивках соответственно воинскому званию размещаются у:

1) Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Республики Казахстан – вышитая шелком черного цвета надпись “Қазақстан Республикасы қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас Қолбасшысы”;

2) Министра обороны Республики Казахстан – вышитая шелком черного цвета надпись “Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі”;

3) высшего офицерского состава – с правого края нашивки черного цвета парящий орел (расстояние от нижнего края нашивки до края орла 10 мм). В центре симметрично вдоль одной линии размещаются звездочки черного цвета (расстояние от нижнего края нашивки до края звезды 10 мм) диаметром 17 мм;

4) старшего офицерского состава – с правого края нашивки две поперечные полосы черного цвета шириной 5 мм, расстояние от правого края нашивки до нижнего края полосы 15 мм, между полосами – 3 мм. В центре симметрично вдоль одной линии размещаются звездочки черного цвета диаметром 17 мм. От нижнего края нашивки до края звезды – 10 мм;

5) младшего офицерского состава – с правого края нашивки одна поперечная полоса черного цвета шириной 5 мм, расстояние от правого края нашивки до нижнего края полосы 15 мм. В центре симметрично вдоль одной линии размещаются звездочки черного цвета диаметром 10 мм. От нижнего края нашивки до края звезды – 13 мм;

6) сержантов (старшин), солдат, проходящих воинскую службу по контракту и по призыву, курсантов средних и высших военно-учебных заведений – поперечные обозначения воинского звания и буквы.

Обозначения воинского звания в форме угольника расположены на продольной осевой линии нашивки углом влево. Ширина широкого угольника – 15 мм, ширина узкого угольника – 7 мм, расстояние между угольниками – 2 мм, расстояние от нижнего края нашивки до нижнего края угольника – 5 мм.

Высота букв – 20 мм, расстояние от нижнего края нашивки до нижнего края букв – 7 мм.

 1. Нарукавные нашивки по воинскому званию, нашиваемые на левом рукаве полевого обмундирования, представляют собой геометрическую фигуру. Размер нашивки защитного цвета: высота – 7,2 см, ширина – 8,5 см.

На нарукавных нашивках соответственно воинскому званию размещаются у:

1) Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Республики Казахстан – в центре нашивки вышитый шелком черного цвета Государственный Герб Республики Казахстан, в нижней части – симметрично вышитый парящий орел;

2) Министра обороны Республики Казахстан – вышитая шелком черного цвета по центру нашивки звезда, посередине звезды – солнце, под ним – парящий орел;

3) высшего офицерского состава – в нижней части нашивки парящий орел (расстояние от края нашивки до края орла 8 мм). В центре симметрично размещаются звездочки черного цвета диаметром 17 мм;

4) старшего офицерского состава – в нижней части нашивки две поперечные полосы черного цвета шириной 5 мм, расстояние от нижнего края нашивки до нижнего края полосы 10 мм, между полосами – 3 мм. В центре симметрично размещаются звездочки черного цвета диаметром 17 мм;

5) младшего офицерского состава – в нижней части нашивки одна поперечная полоса черного цвета шириной 5 мм, расстояние от нижнего края нашивки до нижнего края полосы 15 мм. В центре симметрично размещаются звездочки черного цвета диаметром 10 мм;

6) сержантов (старшин), солдат, проходящих воинскую службу по контракту и по призыву, курсантов средних и высших военно-учебных заведений – обозначения воинского звания.

Обозначения воинского звания в форме угольника расположены на продольной осевой линий нашивки углом вверх. Ширина широкого угольника – 10 мм, ширина узкого угольника – 5 мм, расстояние между обозначениями воинского звания – 2 мм, расстояние от нижнего края нашивки до нижнего края угольника – 9 мм.

Высота букв – 20 мм, расстояние от нижнего края нашивки до нижнего края букв – 17 мм.

Глава 13. Описание и рисунки образцов петлиц по воинскому званию
к полевому обмундированию военнослужащих Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований Республики Казахстан

 1. Петлицы с указанием воинского звания четырехугольной формы из тканого полотна камуфляжной расцветки. Ширина петлицы – 4 см, длина – 7 см (рисунок 211). На петлицах соответственно воинскому званию размещаются у:

1) Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Республики Казахстан – вышитый шелком черного цвета Государственный Герб Республики Казахстан, в нижней части – симметрично вышитый парящий орел;

2) Министра обороны Республики Казахстан – вышитая шелком черного цвета по центру петлицы звезда, посередине звезды – солнце, под ним – парящий орел;

3) высшего офицерского состава – в нижней части симметрично вышитый парящий орел черного цвета. В центре на продольной осевой линии симметрично размещаются звездочки черного цвета диаметром 10 мм;

4) старшего офицерского состава – в нижней части петлицы две поперечные полосы черного цвета шириной 4 мм, расстояние между полосами – 2 мм. В центре на продольной осевой линии симметрично размещаются звездочки черного цвета диаметром 10 мм;

5) младшего офицерского состава – в нижней части петлицы одна поперечная полоса черного цвета шириной 4 мм. В центре симметрично размещаются звездочки черного цвета диаметром 10 мм;

6) сержантов (старшин), солдат, проходящих воинскую службу по контракту и по призыву, курсантов средних и высших военно-учебных заведений – поперечные обозначения воинского звания и буквы.

Обозначения воинского звания в форме угольника расположены на продольной осевой линии петлицы углом вверх. Ширина широкого угольника – 6 мм, ширина узкого угольника – 4 мм, расстояние между угольниками – 2 мм. Высота букв – 20 мм.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к описанию и рисункам образцов военной формы одежды и
знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований Республики
Казахстан, утвержденным Указом Президента
Республики Казахстан
от 25 августа 2011 года № 144

РАСЦВЕТКА
околышей и кантов на фуражках, кантов на пилотках, полосок на
тельняшках, кантов и лампасов на брюках, кантов на мундирах и
кителях, цвет беретов военнослужащих Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований Республики Казахстан

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 28.05.2013 № 573; от 06.10.2014 № 922.

Категория

военнослужащих

ФуражкаЦвет

канта на

пилотках

Цвет беретов

(пилоток,

шляпок

женских,

кепи)

Цвет кантов и

лампасов на

мундирах

(кителях) и

брюках

Цвет

полосок

на

тельняш-

ках

цвет

околыша

цвет канта
1234567
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан
Верховный

Главнокоман-

дующий

темной

полыни

красныйкепи

темной

полыни

красный
Сухопутные войска Вооруженных Сил, органы Военной прокуратуры,

военно-следственные органы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Высший

офицерский

состав

парадная фуражкакепи

темной

полыни

красный
морской

волны

красный
повседневная фуражка
темной

полыни

красный
Офицеры,

сержанты и

солдаты (по

контракту)

темной

полыни

красныйберет

темной

полыни

кепи

темной

полыни

красный
Военнослужащие-

женщины

шляпка

женская

бирюзовая

берет

темной полыни

пилотка

темной полыни

красный
Курсанты средних

и высших военно-

учебных

заведений

берет

темной полыни

Сержанты и

солдаты (по

призыву)

Силы воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан
Высший

офицерский

состав

парадная фуражкакепи

темно-синий

голубой
темно-синийголубой
повседневная фуражка
темно-синийголубой
Офицеры,

сержанты и

солдаты (по

контракту)

парадная фуражкаберет

темно-синий

кепи

темно-синий

голубой
темно-синийголубой
повседневная фуражка
темно-синийголубой
Военнослужащие-

женщины

голубойшляпка

женская

бирюзовая

берет

темно-синий

пилотка

темно-синяя

голубой
Курсанты средних

и высших

военно-учебных

заведений

берет

темно-синий

Военно-морские силы Вооруженных Сил, морские части Пограничной службы

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Высший

офицерский

состав

черныйбелыйкепи

синий

темно-

синий

Офицеры,

старшины и

матросы

(по контракту)

черныйбелыйпилотка и

кепи

синие

темно-

синий

Военнослужащие-

женщины

белыйшляпка

женская

белая

пилотка

черная

темно-

синий

Старшины и

матросы (по

призыву),

курсанты средних

и высших

военно-учебных

заведений

бескозырка

черная

бескозырка

белая

темно-

синий

Части морской пехоты Вооруженных Сил Республики Казахстан
Высший

офицерский

состав

черныйкепи

черный

черный
Офицеры,

старшины и

матросы (по

контракту)

черныйкепи

черный

берет

черный

черный
Военнослужащие-

женщины

шляпка

женская

белая

берет

черный

пилотка

черная

черный
Старшины и

матросы (по

призыву)

Черный
Аэромобильные войска, части специального назначения

Вооруженных Сил Республики Казахстан

Высший

офицерский

состав

парадная фуражкаберет

голубой

кепи

темной полыни

голубойголубой
синийголубой
повседневная фуражка
темно-синийголубой
Офицеры,

сержанты и

солдаты (по

контракту)

темно-синийголубойберет

голубой

кепи

темной полыни

голубойголубой
Военнослужащие-

женщины

шляпка

женская

бирюзовая

берет

голубой

пилотка

темной полыни

голубойголубой
Курсанты средних

и высших

военно-учебных

заведений

берет

голубой

голубой
Сержанты и

солдаты (по

призыву)

берет

голубой

голубой
Военная полиция Вооруженных Сил Республики Казахстан
Высший

офицерский

состав

парадная фуражкакепи

черный

красный
морской волныкрасный
повседневная фуражка
черныйкрасный
Офицеры,

сержанты и

солдаты (по

контракту),

офицеры (по

призыву)

черныйкрасныйкепи

черный

красный
Военнослужащие-

женщины

шляпка

женская

бирюзовая

берет

черный

красный
Кадетский корпус, Республиканская школа “Жас улан”
Воспитанники

Кадетского

корпуса

берет

темной полыни

Воспитанники

Республиканской

школы “Жас улан”

берет

морской волны

Комитет внутренних войск Министерства внутренних дел Республики*

 

_________________

* Военнослужащим специального назначения Комитета внутренних войск Министерства внутренних дел, прошедшим квалификационные испытания, выдаются берет и тельняшка крапового цвета и предоставляется право их ношения

1234567
Высший

офицерский

состав

парадная фуражка 

кепи

темной полыни

красный
морской

волны

красный
повседневная фуражка
темной

полыни

красный
Офицеры,

сержанты и

солдаты (по

контракту),

офицеры (по

призыву)

темной полыникраповыйкепи

темной полыни

берет

темной полыни

краповый
Военнослужа-

щие-женщины

шляпка

женская

бирюзовая

берет

темной полыни

краповый
Курсанты

средних и

высших

военно-учебных

заведений

берет

темной полыни

Сержанты и

солдаты (по

призыву)

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Высший

офицерский

состав

парадная фуражкакепи

темной полыни

красныйоранжевый
морской волныкрасный
повседневная фуражка
темной полыникрасный
Офицеры,

сержанты и

солдаты (по

контракту),

офицеры (по

призыву)

темной полыникрасныйкепи

темной полыни

берет

оранжевый

красныйоранжевый
Военнослужа-

щие-женщины

шляпка

женская

бирюзовая

берет

оранжевый

красныйоранжевый
Курсанты

средних и

высших

военно-учебных

заведений

берет

оранжевый

оранжевый
Сержанты и

солдаты (по

призыву)

берет

оранжевый

оранжевый
Органы военной полиции и военной контрразведки

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Высший

офицерский

состав

парадная фуражкакепи

темной полыни

красный
морской волныкрасный
повседневная фуражка
темной полыникрасный
Офицеры,

сержанты и

солдаты (по

контракту),

офицеры (по

призыву)

темной полынивасильковыйваси-

лько-

вый

берет

темной полыни

кепи

темной полыни

василь-

ковый

 
Военнослужа-

щие-женщины

шляпка

женская

бирюзовая

берет

темной полыни

василь-

ковый

 –
Курсанты

средних и

высших

военно-учебных

заведений

васильковыйтемной полыни
Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
Высший

офицерский

состав

парадная фуражкакепи

светло-

зеленый

красныйсветло-

зеленый

морской волныкрасный
повседневная фуражка
темной полыникрасный
Офицеры,

сержанты и

солдаты (по

контракту),

офицеры (по

призыву)

темно-синийкрасныйберет

светло-

зеленый

кепи

светло-

зеленый

светло-

зеленый

светло-

зеленый

Военнослужа

щие-женщины

шляпка

женская

бирюзовая

берет

светло-

зеленый

светло-

зеленый

светло-

зеленый

Курсанты

средних и

высших

военно-учебных

заведений

берет

светло-

зеленый

светло-

зеленый

Сержанты и

солдаты (по

призыву)

берет

светло-

зеленый

светло-

зеленый

Служба обороны объектов

Службы государственной охраны Республики Казахстан

Высший

офицерский

состав

парадная фуражкаберет

бирюзовый

кепи

темной полыни

красныйбирюзовый
морской волныкрасный
повседневная фуражка
темной полыникрасный
особо парадная форма одежды при выполнении церемониальных ритуалов
бирюзовыйбирюзовыйбирюзовый
Офицеры,

сержанты и

солдаты (по

контракту),

офицеры (по

призыву)

бирюзовыйбирюзовыйкепи

темной полыни

берет

бирюзовый

бирюзовыйбирюзовый
Военнослужа-

щие-женщины

шляпка

женская

бирюзовая

берет

бирюзовый

бирюзовыйбирюзовый
Сержанты и

солдаты (по

призыву)

берет

бирюзовый

бирюзовый

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к описанию и рисункам образцов военной формы одежды
и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований Республики Казахстан,
утвержденным Указом Президента Республики Казахстан
от 25 августа 2011 года № 144

РАСЦВЕТКА
полосок, окантовок, полей и нашивок на погонах военнослужащих
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан

Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 28.05.2013 № 573; от 06.10.2014 № 922.

Категория военнослужащихПогоны (погончики)
цвет поляцвет окантовкицвет нашивок
1234
1. Погоны парадные (нашивные) на мундирах (тужурках) и пальто (шинелях)
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан
Верховный Главнокомандующийтемной полынизолотистый
Сухопутные войска Вооруженных Сил, органы Военной прокуратуры,

военно-следственные органы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Высший офицерский составзолотистыйкрасный
на мундире светло-серого цвета и пальто стального цвета
стальнойкрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)золотистыйкрасный
Сержанты и солдаты (по контракту)золотистыйкрасныйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыникрасныйзолотистый
Сержанты и солдаты (по призыву)золотистыйкрасныйзолотистый
Силы воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан
Высший офицерский составзолотистыйголубой
на мундире светло-серого цвета и пальто стального

цвета

стальнойголубой
Офицеры (по контракту и по призыву)золотистыйголубой
Сержанты и солдаты (по контракту)золотистыйголубойзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыниголубойзолотистый
Сержанты и солдаты (по призыву)золотистыйголубойзолотистый
Военно-морские силы, части морской пехоты Вооруженных Сил, морские части

Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Высший офицерский составзолотистыйчерный
Офицеры (по контракту и по призыву),

имеющие корабельные воинские звания

золотистыйчерный
Офицеры (по контракту и по призыву),

имеющие войсковые воинские звания

золотистыйкрасный
Старшины и матросы (по контракту)золотистыйчерныйзолотистый
Сержанты и солдаты (по контракту)золотистыйкрасныйзолотистый
Старшины и матросы (по призыву),

курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

на форменной верхней рубахе белого цвета
белыйчерныйзолотистый
на форменной фланелевой блузе синего цвета
черныйбелыйзолотистый
Сержанты и солдаты (по призыву)золотистыйкрасныйзолотистый
Аэромобильные войска, части специального назначения Вооруженных Сил

Республики Казахстан

Высший офицерский составзолотистыйголубой
на мундире светло-серого цвета и пальто стального

цвета

стальнойголубой
Офицеры (по контракту и по призыву)золотистыйголубой
Сержанты и солдаты (по контракту)золотистыйголубойзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыниголубойзолотистый
Сержанты и солдаты (по призыву)золотистыйголубойзолотистый
Военная полиция Вооруженных Сил Республики Казахстан
Высший офицерский составзолотистыйкрасный
на мундире светло-серого цвета и пальто стального

цвета

стальнойкрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)золотистыйкрасныйзолотистый
Сержанты и солдаты (по контракту)золотистыйкрасныйзолотистый
Кадетский корпус Республиканская школа “Жас улан”
Воспитанники Кадетского корпусатемной полыникрасный
Воспитанники Республиканской школы

“Жас улан”

на мундире цвета морской волны
золотистыйкрасный
на пальто стального цвета
стальнойкрасный
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Высший офицерский составзолотистыйкрасный
на мундире светло-серого цвета и пальто стального

цвета

стальнойкрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)золотистыйкрасный
Сержанты и солдаты (по контракту)золотистыйкрасныйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыникрасныйзолотистый
Сержанты и солдаты (по призыву)золотистыйкрасныйзолотистый
Комитет внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Высший офицерский составзолотистыйкрасный
на мундире светло-серого цвета и пальто стального

цвета

стальнойкрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)золотистыйкраповый
Сержанты и солдаты (по контракту)золотистыйкраповыйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыникраповыйзолотистый
Сержанты и солдаты (по призыву)золотистыйкраповыйзолотистый
Органы военной полиции и военной контрразведки

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Высший офицерский составзолотистыйкрасный
на мундире светло-серого цвета и пальто стального цвета
стальнойкрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)золотистыйвасильковый
Сержанты и солдаты (по контракту)золотистыйвасильковыйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полынивасильковыйзолотистый
Сержанты и солдаты (по призыву)золотистыйвасильковыйзолотистый
Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
Высший офицерский составзолотистыйкрасный
на мундире светло-серого цвета и пальто стального

цвета

стальнойкрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)золотистыйсветло-зеленый
Сержанты и солдаты (по контракту)золотистыйсветло-зеленыйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полынисветло-зеленыйзолотистый
Сержанты и солдаты (по призыву)золотистыйсветло-зеленыйзолотистый
Служба обороны объектов

Службы государственной охраны Республики Казахстан*

Высший офицерский составзолотистыйкрасный
на мундире светло-серого цвета и пальто стального

цвета

стальнойкрасный
особо парадные погоны при выполнении

церемониальных ритуалов

на мундире белого цвета
белыйзолотистый
на мундире черного цвета
черныйзолотистый
на шинели стального цвета
стальнойзолотистый
Офицеры (по контракту и по призыву)золотистыйбирюзовый
особо парадные погоны при выполнении

церемониальных ритуалов

на шинели стального цвета и мундирах цвета

морской волны и белого цвета

бирюзовыйзолотистый
Сержанты и солдаты (по контракту)золотистыйбирюзовыйзолотистый
особо парадные погоны при выполнении

церемониальных ритуалов

на шинели стального цвета и мундире цвета морской

волны

бирюзовыйзолотистыйзолотистый
Сержанты и солдаты (по призыву)темной полынибирюзовыйзолотистый
особо парадные погоны при выполнении

церемониальных ритуалов

на шинели стального цвета и мундире цвета морской

волны

бирюзовыйзолотистыйзолотистый
2. Погоны на рубашке белого цвета (съемные)
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан
Верховный Главнокомандующийбелыйзолотистый
Сухопутные войска Вооруженных Сил, органы Военной прокуратуры,

военно-следственные органы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Высший офицерский составбелыйкрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)белыйкрасный
Сержанты и солдаты (по контракту)белыйкрасныйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыникрасныйзолотистый
Силы воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан
Высший офицерский составбелыйголубой
Офицеры (по контракту и по призыву)белыйголубой
Сержанты и солдаты (по контракту)белыйголубойзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыниголубойзолотистый
Военно-морские силы, части морской пехоты Вооруженных Сил, морские части

Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Высший офицерский составбелыйчерный
Офицеры (по контракту и по призыву),

имеющие корабельные воинские звания

белыйчерный
Офицеры (по контракту и по призыву),

имеющие войсковые воинские звания

белыйкрасный
Старшины и матросы (по контракту)белыйчерныйзолотистый
Сержанты и солдаты (по контракту)белыйкрасныйзолотистый
Старшины и матросы (по призыву),

курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

на форменной верхней рубахе белого цвета
белыйчерныйзолотистый
на форменной фланелевой блузе синего цвета
черныйбелыйзолотистый
Аэромобильные войска, части специального назначения Вооруженных Сил

Республики Казахстан

Высший офицерский составбелыйголубой
Офицеры (по контракту и по призыву)белыйголубой
Сержанты и солдаты (по контракту)белыйголубойзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыниголубойзолотистый
Военная полиция Вооруженных Сил Республики Казахстан
Высший офицерский составбелыйкрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)белыйкрасный
Сержанты и солдаты (по контракту)белыйкрасныйзолотистый
Кадетский корпус, Республиканская школа “Жас улан”
Воспитанники Кадетского корпусатемной полыникрасный
Воспитанники Республиканской школы

“Жас улан”

белыйкрасный
Комитет внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Высший офицерский составбелыйкрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)белыйкраповый
Сержанты и солдаты (по контракту)белыйкраповыйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыникраповыйзолотистый
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Высший офицерский составбелыйкрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)белыйкрасный
Сержанты и солдаты (по контракту)белыйкрасныйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыникрасныйзолотистый
Органы военной полиции и военной контрразведки Комитета национальной

безопасности Республики Казахстан

Высший офицерский составбелыйкрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)белыйвасильковый
Сержанты и солдаты (по контракту)белыйвасильковыйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полынивасильковыйзолотистый
Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
Высший офицерский составбелыйкрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)белыйсветло-зеленый
Сержанты и солдаты (по контракту)белыйсветло-зеленыйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полынисветло-зеленыйзолотистый
Республиканская гвардия Республики Казахстан
Высший офицерский составбелыйкрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)белыйбирюзовый
Сержанты и солдаты (по контракту)белыйбирюзовыйзолотистый
Сержанты и солдаты (по призыву)темной полынибирюзовыйзолотистый
3. Погоны повседневные съемные: на кителе (тужурке), на рубашке
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан
Верховный Главнокомандующийтемной полынизолотистый
Сухопутные войска Вооруженных Сил, органы военной прокуратуры,

военно-следственные органы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Высший офицерский составтемной полыникрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)темной полыникрасный
Сержанты и солдаты (по контракту)темной полыникрасныйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыникрасныйзолотистый
Силы воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан
Высший офицерский составтемно-синийголубой
Офицеры (по контракту и по призыву)темно-синийголубой
Сержанты и солдаты (по контракту)темно-синийголубойзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темно-синийголубойзолотистый
Военно-морские силы, части морской пехоты Вооруженных Сил, морские части

Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Высший офицерский составчерныйжелтый
на повседневной тужурке белого цвета
белыйчерный
на рубашке кремового цвета
кремовыйчерный
Офицеры (по контракту и по призыву),

имеющие корабельные воинские звания

черныйжелтый
на рубашке кремового цвета
кремовыйчерный
Офицеры (по контракту и по призыву),

имеющие войсковые воинские звания

черныйкрасный
на рубашке кремового цвета
кремовыйкрасный
Старшины и матросы (по контракту)черныйжелтыйзолотистый
на рубашке кремового цвета
кремовыйчерныйзолотистый
Сержанты и солдаты (по контракту)черныйкрасный
на рубашке кремового цвета
кремовыйкрасный
Старшины и матросы (по призыву),

курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

на форменной верхней рубахе белого цвета
белыйчерныйзолотистый
на форменной фланелевой блузе синего цвета
черныйбелыйзолотистый
на рабочем платье (рубаха и брюки) синего цвета
синийчерныйзолотистый
Аэромобильные войска, части специального назначения

Вооруженных Сил Республики Казахстан

Высший офицерский составтемной полыниголубой
Офицеры (по контракту и по призыву)темной полыниголубой
Сержанты и солдаты (по контракту)темной полыниголубойзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыниголубойзолотистый
Военная полиция Вооруженных Сил Республики Казахстан
Высший офицерский составтемной полыникрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)черныйкрасный
Сержанты и солдаты (по контракту)черныйкрасныйзолотистый
Кадетский корпус, Республиканская школа “Жас улан”
Воспитанники Кадетского корпусатемной полыникрасный
Воспитанники Республиканской школы

“Жас улан”

темной полыникрасный
Комитет внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Высший офицерский составтемной полыникрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)темной полыникраповый
Сержанты и солдаты (по контракту)темной полыникраповыйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыникраповыйзолотистый
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Высший офицерский составтемной полыникрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)темной полыникрасный
Сержанты и солдаты (по контракту)темной полыникрасныйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полыникрасныйзолотистый
Органы военной полиции и военной контрразведки Комитета национальной

безопасности Республики Казахстан

Высший офицерский составтемной полыникрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)темной полынивасильковый
Сержанты и солдаты (по контракту)темной полынивасильковыйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полынивасильковыйзолотистый
Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
Высший офицерский составтемной полыникрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)темной полынисветло-зеленый
Сержанты и солдаты (по контракту)темной полынисветло-зеленыйзолотистый
Курсанты средних и высших военно-

учебных заведений

темной полынисветло-зеленыйзолотистый
Республиканская гвардия Республики Казахстан
Высший офицерский составтемной полыникрасный
Офицеры (по контракту и по призыву)темной полынибирюзовый
Сержанты и солдаты (по контракту)темной полынибирюзовыйзолотистый
Сержанты и солдаты (по призыву)темной полынибирюзовыйзолотистый

 

Примечание:

*Отдельным военнослужащим Службы обороны объектов Службы государственной охраны Республики Казахстан выдается берет черного цвета с кокардой и предоставляется право его ношения. Порядок предоставления права ношения и описание кокарды черного берета утверждаются Начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан.

 
Рисунок 1. Летняя парадная форма одежды

Верховного Главнокомандующего Вооруженными

Силами Республики Казахстан

Рисунок 2. Зимняя парадная форма одежды

Верховного Главнокомандующего Вооруженными

Силами Республики Казахстан

 

 
Рисунок 3. Летняя повседневная форма

одежды Верховного Главнокомандующего

Вооруженными Силами Республики Казахстан

Рисунок 4. Зимняя повседневная форма

одежды Верховного Главнокомандующего

Вооруженными Силами Республики Казахстан

 

 
Рисунок 5. Повседневная форма одежды

Верховного Главнокомандующего Вооруженными

Силами Республики Казахстан в плате

кожаном

Рисунок 6. Повседневная форма одежды

Верховного Главнокомандующего Вооруженными

Силами Республики Казахстан в плаще

 

Рисунок 7. Повседневная форма одежды

Верховного Главнокомандующего Вооруженными

Силами Республики Казахстан в свитере

 

 
Рисунок 8. Летняя полевая форма одежды

Верховного Главнокомандующего Вооруженными

Силами Республики Казахстан

Рисунок 9. Зимняя полевая форма одежды

Верховного Главнокомандующего Вооруженными

Силами Республики Казахстан

 

 
Рисунок 10. Летняя парадная форма одежды

для строя высшего офицерского состава

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формировании Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 11. Зимняя парадная форма одежды

для строя высшего офицерского состава

Вооруженных Сил. других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 12. Летняя парадная форма одежды

для строя высшего офицерского состава Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 13. Зимняя парадная форма одежды

для строя высшего офицерского состава Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 14. Летняя парадная форма одежды

вне строя высшего офицерского состава

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 15. Зимняя парадная форма одежды

вне строя высшего офицерского состава

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 16. Летняя парадная форма одежды

вне строя высшего офицерского состава Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по росу войск

Рисунок 17. Зимняя парадная форма одежды

вне строя высшего офицерского состава Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 18. Летняя особо парадная форма

одежды № 1 высшего офицерского состава

Службы обороны объектов

Службы государственной охраны в брюках в сапоги

Рисунок 19. Летняя особо парадная форма

одежды № 2 высшего офицерского состава

Службы обороны объектов

Службы государственной охраны в брюках на выпуск

 

 
Рисунок 20. Летняя особо парадная форма

одежды № 3 высшего офицерского состава

Службы обороны объектов

Службы государственной охраны в брюках в сапоги

Рисунок 21. Летняя особо парадная форма

одежды № 4 высшего офицерского состава

Службы обороны объектов

Службы государственной охраны в брюках на выпуск

 

 
Рисунок 22. Зимняя особо парадная форма

одежды № 1 высшего офицерского состава

Службы обороны объектов

Службы государственной охраны

Рисунок 23. Зимняя особо парадная форма

одежды № 2 высшего офицерского состава

Службы обороны объектов

Службы государственной охраны

 

 
Рисунок 24. Летняя повседневная форма

одежды для строя высшего офицерского

состава Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики Казахстан

(кроме Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 25. Зимняя повседневная форма

одежды для строя высшего офицерского

состава Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики Казахстан

(кроме Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 26. Летняя повседневная форма

одежды для строя высшего офицерского

состава Сил воздушной обороны Вооруженных

Сил, других войск и воинских формировании

Республики Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 27. Зимняя повседневная форма

одежды для строя высшего офицерского

состава Сил воздушной обороны Вооруженных

Сил, других войск и воинских формировании

Республики Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 28. Повседневная форма одежды вне

строя высшего офицерского состава

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны) в свитере.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 29. Повседневная форма одежды вне

строя высшего офицерского состава

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны) в плаще.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 

 

 
Рисунок 30. Повседневная форма одежды вне

строя высшего офицерского состава Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан в свитере.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 31. Повседневная форма одежды вне

строя высшего офицерского состава Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан в плаще.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 32. Летняя повседневная форма

одежды высшего офицерского состава

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны)

Рисунок 33. Летняя повседневная форма

одежды высшего офицерского состава Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан

 

 
Рисунок 34. Летняя полевая форма одежды

высшего офицерского состава Вооруженных

Сил, других войск и воинских формировании

Республики Казахстан (кроме Аэромобильных

войск).

Нарукавный знав – по роду войск

Рисунок 35. Зимняя полевая форма одежды

высшего офицерского состава Вооруженных

Сил, других войск и воинских формирований

Республики Казахстан (кроме Аэромобильных

войск).

Нарукавный знак – по роду войск

 

Рисунок 36. Зимняя полевая форма одежды

высшего офицерского состава Вооруженных

Сил, других войск и воинских формирований

Республики Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 37. Летняя полевая форма одежды

высшего офицерского состава Аэромобильных

войск

Рисунок 38. Зимняя полевая форма одежды

высшего офицерского состава Аэромобильных

войск

 

 
Рисунок 39. Летняя пеленая форма одежды

высшего офицерского состава Аэромобильных

войск

Рисунок 40. Зимняя полевая форма одежды

высшего офицерского состава Аэромобильных

войск

 

 
Рисунок 41. Летняя парадная форма одежды

№ 1 адмиралов Военно-морских сил, морских

частей Пограничной службы Комитета

национальной безопасности Республики

Казахстан

Рисунок 42. Летняя парадная форма одежды

№ 2 адмиралов Военно-морских сил, морских

частей Пограничной службы Комитета

национальной безопасности Республики

Казахстан

 

 
Рисунок 43. Зимняя парадная форма одежды

адмиралов Военно-морских сил, морских

частей Пограничной службы Комитета

национальной безопасности Республики

Казахстан

Рисунок 44. Летняя повседневная форма

одежды для строя адмиралов Военно-морских

сил, морских частей Пограничной службы

Комитета национальной безопасности

Республики Казахстан

 

 
Рисунок 45. Зимняя повседневная форма

одежды для строя адмиралов Военно-морских

сил, морских частей Пограничной службы

Комитета национальной безопасности

Республики Казахстан

Рисунок 46. Летняя повседневная форма

одежды вне строя адмиралов Военно-морские

сил, морских частей Пограничной службы

Комитета национальной безопасности

Республики Казахстан

 

 
Рисунок 47. Повседневная форма одежды вне

строя адмиралов Военно-морских сил,

морских частей Пограничной службы Комитета

национальной безопасности Республики

Казахстан в свитере

Рисунок 48. Повседневная форма одежды вне

строя адмиралов Военно-морских сил,

морских частей Пограничной службы Комитета

национальной безопасности Республики

Казахстан в плаще

 

Рисунок 49. Летняя повседневная форма

одежды высшего офицерского состава

Военно-морских сил, морских частей

Пограничной службы Комитета национальной

безопасности Республики Казахстан

 

 
Рисунок 50. Летняя парадная форма одежда

для строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Вооруженных Сил, других войск

и воинских формирований Республики

Казахстан (кроме Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 51. Зимняя парадная форма одежды

для строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Сооруженных Сил, других войск

и воинских формирований Республики

Казахстан (кроме Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 52. Летняя парадная форма одежды

для строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Сил воздушной обороны

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 53. Зимняя парадная форма одежды

для строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Сил воздушной обороны

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 54. Летняя парадная форма одежды

вне строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Вооруженных Сил, других войск

и воинских формирований Республики

Казахстан (кроме Сил воздушной обороны).

Нарукавный знай – по роду войск

Рисунок 55. Зимняя парадная форма одежды

вне строя офицеров по контракту и по

призыву, сержантов и солдат (по контракту)

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 56. Летняя парадная форма одежды

вне строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Сил воздушной обороны

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 57. Зимняя парадная форма одежды

вне строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Сил воздушной обороны

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 58. Летняя парадная форма одежды

вне строя полковников Вооруженных Сил,

других войск и воинских формирований

Республики Казахстан (кроме Сил воздушной

обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 59. Зимняя парадная форма одежды

вне строя полковников Вооруженных Сил,

других поиск и воинских формирований

Республики Казахстан (кроме Сил воздушной

обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 60. Летняя парадная форма одежды

вне строя полковников Сил воздушной

обороны Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 61. Зимняя парадная форма одежды

вне строя полковников Сил воздушной

обороны Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 62. Летняя особо парадная форма

одежды офицерского состава Службы обороны объектов Службы государственной охраны

Рисунок 63. Зимняя особо парадная форма

одежды офицерского состава Службы обороны объектов Службы государственной охраны

 

 
Рисунок 64. Летняя повседневная форма

одежды для строя офицеров (по контракту и

по призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики Казахстан

(кроме Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 65. Зимняя повседневная форма

одежды для строя офицеров (по контракту и

по призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики Казахстан

(кроме Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 66. Летняя повседневная форма

одежды для строя офицеров (по контракту и

по призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Сил воздушной обороны

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 67. Зимняя повседневная форма

одежды для строя офицеров (по контракту

и по призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Сил воздушной обороны

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 68. Повседневная форма одежды вне

строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Вооруженных сил, других войск

и воинских формирований Республики

Казахстан (кроме Сил воздушной обороны)

в свитере

Рисунок 69. Повседневная форма одежды вне

строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Вооруженных Сил, других войск

и воинских формирований Республики

Казахстан (кроме Сил воздушной обороны)

в плаще.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 70. Летняя повседневная форма одежды офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики Казахстан

(кроме Сил воздушной обороны)

Рисунок 71. Летняя повседневная форма

одежды офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Сил воздушной обороны

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан

 

 
Рисунок 72. Повседневная форма одежды вне

строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Сил воздушной обороны

Сооруженных Сил Республики Казахстан в

свитере

Рисунок 73. Повседневная форма одежды вне

строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Сил воздушной обороны

Вооруженных Сил Республики Казахстан в

плаще.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 74. Летняя полевая форма одежды

офицеров, сержантов и солдат (по контракту

и по призыву), курсантов и воспитанников,

военнослужащих-женщин Вооруженных Сил,

других войск и воинских формирований

Республики Казахстан (кроме Аэромобильных

войск, частей морской пехоты и частей

специального назначения).

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 75. Зимняя полевая форма одежды

офицеров, сержантов и солдат (по контракту

и по призыву), курсантов и воспитанников,

военнослужащих-женщин Вооруженных Сил,

других войск и воинских формирований

Республики Казахстан (кроме Аэромобильных

войск, частей морской пехоты и частей

специального назначения).

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 76. Летняя полевая форма одежды

офицеров, сержантов и солдат (по контракту

и по призыву), курсантов и

военнослужащих-женщин Аэромобильных войск

и частей специального назначения, морской

пехоты

Рисунок 77. Зимняя полевая форма одежды

офицеров, сержантов и солдат (по контракту

и по призыву), курсантов и

военнослужащих-женщин Аэромобильных войск

и частей специального назначения морской

пехоты

 

 
Рисунок 78. Летняя полевая форма одежды

офицеров, сержантов и солдат (по контракту

и по призыву), курсантов и

военнослужащих-женщин Аэромобильных войск

и частей специального назначения, морской

пехоты

Рисунок 79. Зимняя полевая форма одежды

офицеров, сержантов и солдат (по контракту

и по призыву), курсантов и

военнослужащих-женщин Аэромобильных войск

и частей специального назначения, морской

пехоты

 

Рисунок 80. Зимняя полевая форма одежды

офицеров, сержантов и солдат (по контракту

и по призыву), курсантов и воспитанников,

военнослужащих-женщин Вооруженных Сил,

других войск и воинских формирований

Республики Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 81. Летняя парадная форма одежды

№ 1 офицеров (по контракту и по призыву),

старшин и матросов (по контракту)

Военно-морских сил, частей морской пехоты,

морских частей Пограничной службы Комитета

национальной безопасности Республики

Казахстан

Рисунок 82. Летняя парадная форма одежды

№ 2 офицеров (по контракту и по призыву),

старшин и матросов (по контракту)

Военно-морских сил, морских частей

Пограничной службы Комитета национальной

безопасности Республики Казахстан

 

 
Рисунок 83. Зимняя парадная форма одежды

офицеров (по контракту и по призыву),

старшин и матросов (по контракту)

Военно-морских сил, морских частей

Пограничной службы Комитета национальной

безопасности Республики Казахстан

Рисунок 84. Летняя парадная форма одежды

№ 2 (только для офицеров, старшин и

матросов, проходящих военную службу по

контракту) частей морской пехоты

 

 
Рисунок 85. Зимняя парадная форма одежды

(только для офицеров, старшин и матросов

проходящих воинскую службу по контракту)

частей морской пехоты

Рисунок 86. Летняя повседневная форма

одежды для строя офицеров (по контракту и

по призыву), старшин и матросов (по

контракту) Военно-морских сил, частей

морской пехоты, морских частей Пограничной

службы Комитета национальной безопасности

Республики Казахстан

 

 
Рисунок 87. Зимняя повседневная форма

одежды для строя офицеров (по контракту и

по призыву), старшин и матросов (по

контракту) Военно-морских сил, частей

морской пехоты, морских частей Пограничной

службы Комитета национальной безопасности

Республики Казахстан

Рисунок 88. Повседневная форма одежды вне

строя офицеров (по контракту и по

призыву), старшин и матросов (по

контракту) Военно-морских сил, частей

морской пехоты, морских частей Пограничной

службы Комитета национальной безопасности

Республики Казахстан

 

 
Рисунок 89. Летняя повседневная форма

одежды офицеров (по контракту и по

призыву), старшин и матросов (по

контракту) Военно-морских сил, морских

частей Пограничной службы Комитета

национальной безопасности Республики

Казахстан

Рисунок 90. Повседневная форма одежды вне

строя офицеров (по контракту и по

призыву), старшин и матросов (по

контракту) Военно-морских сил, частей

морской пехоты, морских частей Пограничной

службы Комитета национальной безопасности

Республики Казахстан в плаще

 

Рисунок 91. Летняя облегченная форма

одежды для ношения в жаркую погоду при

плавании только для старшин и матросов,

проходящих воинскую службу по контракту, и

офицеров корабельного состава

 

 
Рисунок 92. Летняя парадная форма одежды

для строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) военной полиции Вооруженных

Сил Республики Казахстан

Рисунок 93. Зимняя парадная форма одежды

для строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) военной полиции Вооруженных Сил

Республики Казахстан

 

 
Рисунок 94. Летняя парадная форма одежды

вне строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Военной полиции Вооруженных

Сил Республики Казахстан

Рисунок 95. Зимняя парадная форма одежды

вне строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат по контракту

Военной полиции Вооруженных Сил Республики

Казахстан

 

 
Рисунок 96. Летняя повседневная форма

одежды для строя офицеров (по контракту и

по призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Военной полиции Вооруженных

Сил Республики Казахстан

Рисунок 97. Зимняя повседневная форма

одежды для строя офицеров (по контракту и

по призыву), сержантов и солдат (по

контракту) военной полиции Вооруженных

Сил Республики Казахстан

 

 
Рисунок 98. Зимняя повседневная форма

одежды для строя военнослужащих отряда

военной полиции Вооруженных сил Республики

Казахстан по охране объектов Министерства

обороны Республики Казахстан

Рисунок 99. Летняя повседневная форма

одежды для строя военнослужащих отряда

Военной полиции Вооруженных сил Республики

Казахстан по охране объектов Министерства

обороны Республики Казахстан

 

 
Рисунок 100. Повседневная форма одежды

вне строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) военной полиции Вооруженных Сил

Республики Казахстан в свитере

Рисунок 101. Летняя повседневная форма

одежды офицеров (по контракту и по

призыву) сержантов и солдат (по контракту)

военной полиции Вооруженных Сил

Республики Казахстан

 

Рисунок 102. Повседневная форма одежды

вне строя офицеров (по контракту и по

призыву), сержантов и солдат (по

контракту) Военной полиции Вооруженных Сил

Республики Казахстан

 

 
Рисунок 103. Летняя особо парадная форма

одежды военнослужащих-женщин Вооруженных

Сил, других войск и воинских формирований

Республики Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 104. Зимняя особо парадная форма

одежды военнослужащих-женщин Вооруженных

Сил, других войск и воинских формирований

Республики Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 105. Летняя парадная форма одежды

для строя военнослужащих-женщин

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 106. Зимняя парадная форма одежды

для строя военнослужащих-женщин

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 107. Летняя парадная форма одежды

для строя военнослужащих-женщин Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 108. Зимняя парадная форма одежды

для строя военнослужащих-женщин Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 109. Летняя парадная форма одежды

вне строя военнослужащих-женщин

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 110. Зимняя парадная форма одежды

вне строя военнослужащих-женщин

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 111. Летняя парадная форма одежды

вне строя военнослужащих-женщин Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 112. Зимняя парадная форма одежды

вне строя военнослужащих-женщин Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 113. Летняя парадная форма одежды

вне строя полковников

военнослужащих-женщин Вооруженных Сил,

других войск и воинских формирований

Республики Казахстан (кроме Сил воздушной

обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 114. Зимняя парадная форма одежды

вне строя военнослужащих-женщин

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 115Летняя парадная форма одежды

вне строя полковников

военнослужащих-женщин Сил воздушной

обороны Вооруженных Сил, других и войск и

воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 116Зимняя парадная форма одежды

вне строя военнослужащих-женщин Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 117. Летняя повседневная форма

одежды для строя военнослужащих-женщин

вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 118. Зимняя повседневная форма

одежды для строя военнослужащих-женщин

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формировании Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 119. Летняя повседневная форма

одежды для строя военнослужащих-женщин Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 120. Зимняя повседневная форма

одежды для строя военнослужащих-женщин Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 121. Летняя повседневная форма

одежды вне строя военнослужащих-женщин

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 122. Зимняя повседневная форма

одежды вне строя военнослужащих-женщин

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан в плаще

(кроме Сил воздушной обороны).

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 123. Летняя повседневная форма

одежды вне строя военнослужащих-женщин Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак – по роду войск

Рисунок 124. Зимняя повседневная форма

одежды вне строя военнослужащих-женщин Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Республики

Казахстан в плаще.

Нарукавный знак – по роду войск

 

 
Рисунок 125. Повседневная форма одежды

вне строя военнослужащих-женщин

Вооруженных Сил, других войск и воинских

формирований Республики Казахстан (кроме

Сил воздушной обороны) в свитере

Рисунок 126. Повседневная форма одежды

вне строя военнослужащих-женщин Сил

воздушной обороны Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований Вооруженных

Сил Республики Казахстан в свитере

 

 
Рисунок 127. Летняя парадная форма одежды

№ 1 военнослужащих-женщин Военно-морских

сил, частей морской пехоты, морских частей

Пограничной службы Комитета национальной

безопасности Республики Казахстан

Рисунок 128. Летняя парадная форма одежды

№ 2 военнослужащих-женщин Военно-морских

сил, морских частей Пограничной службы

Комитета национальной безопасности

Республики Казахстан

 

 
Рисунок 129. Летняя парадная форма одежды

(только для военнослужащих-женщин,

частей морской пехоты)

Рисунок 130. Зимняя парадная форма одежды

военнослужащих-женщин Военно-морских сил,

морских частей Пограничной службы Комитета

национальной безопасности Республики

Казахстан

 

 
Рисунок 131. Зимняя парадная форма

одежды (только для

военнослужащих-женщин частей

морской пехоты)

Рисунок 132. Летняя повседневная

форма одежды для строя

военнослужащих-женщин Военно-морских

сил, частей морской пехоты, морских

частей Пограничной службы Комитета

национальной безопасности Республики

Казахстан

 

 
Рисунок 133. Зимняя повседневная

форма одежды для строя

военнослужащих-женщин

Военно-морских сил, частей морской

пехоты, морских частей Пограничной

службы Комитета национальной

безопасности Республики Казахстан

Рисунок 134. Летняя повседневная

форма одежды вне строя

военнослужащих-женщин Военно-морских

сил, частей морской пехоты, морских

частей Пограничной службы Комитета

национальной безопасности Республики

Казахстан

 

 
Рисунок 135. Повседневная форма

одежды вне строя

военнослужащих-женщин

Военно-морских сил, частей морской

пехоты, морских частей Пограничной

службы Комитета национальной

безопасности Республики Казахстан в

свитере

Рисунок 136. Повседневная форма

одежды вне строя

военнослужащих-женщин Военно-морских

сил, частей морской пехоты, морских

частей Пограничной службы Комитета

национальной безопасности Республики

Казахстан в плаще

 

 

 

 
Рисунок 137. Летняя парадная форма

одежды для строя

военнослужащих-женщин Военной

полиции Вооруженных Сил Республики

Казахстан

Рисунок 138. Зимняя парадная форма

одежды для строя

военнослужащих-женщин Военной

полиции Вооруженных Сил Республики

Казахстан

 

 
Рисунок 139. Летняя парадная форма

одежды вне строя

военнослужащих-женщин Военной

полиции Вооруженных Сил Республики

Казахстан

Рисунок 140. Зимняя парадная форма

вне строя одежды

военнослужащих-женщин Военной

полиции Вооруженных Сил Республики

Казахстан

 

 
Рисунок 141. Летняя повседневная

форма одежды для строя

военнослужащих-женщин Военной

полиции Вооруженных Сил Республики

Казахстан

Рисунок 142. Зимняя повседневная

форма одежды для строя

военнослужащих-женщин Военной

полиции Вооруженных Сил Республики

Казахстан

 

Рисунок 143. Летняя повседневная

форма одежды вне строя

военнослужащих-женщин Военной

полиции Вооруженных Сил Республики

Казахстан

 

 
Рисунок 144. Повседневная форма

одежды вне строя

военнослужащих-женщин Военной

полиции Вооруженных Сил Республики

Казахстан в свитере

Рисунок 145. Повседневная форма

одежды вне строя

военнослужащих-женщин Военной

полиции Вооруженных Сил Республики

Казахстан в плаще

 

 
Рисунок 146. Летняя парадная форма

одежды курсантов средних и высших

военно-учебных заведений

Вооруженных Сил и воспитанников

Кадетского корпуса (кроме

воспитанников РШ “Жас улан”).

Нарукавный знак, окантовки на

погонах – по роду войск

Рисунок 147. Летняя парадная форма

одежды воспитанников Республиканской

школы “Жас улан”

 

 
Рисунок 148. Повседневная форма

одежды воспитанников Кадетского

корпуса

Рисунок 149. Повседневная форма

одежды воспитанников Республиканской

школы “Жас улан” в свитере

 

 
Рисунок 150. Зимняя парадная форма

одежды курсантов средних и высших

военно-учебных заведений

Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики

Казахстан и воспитанников

Кадетского корпуса (кроме

воспитанников РШ “Жасулан”).

Нарукавный знак, канты, окантовки

на погонах – по роду войск

Рисунок 151. Зимняя парадная форма

одежды воспитанников Республиканской

школы “Жас улан”

 

 
Рисунок 152. Летняя парадная форма

одежды сержантов и солдат срочной

службы Вооруженных Сил, других

войск и воинских формировании

Республики Казахстан.

Нарукавный знак, кокарды, эмблемы и

погоны – по роду войск

Рисунок 153. Зимняя парадная форма

одежды сержантов и солдат срочной

службы Вооруженных Сил, других войск

и воинских формирований Республики

Казахстан.

Нарукавный знак, кокарды, эмблемы и

погоны – по роду войск

 

Рисунок 154. Летняя парадная форма

одежды сержантов и солдат срочной

службы Аэромобильных войск частей и

специального назначения

 

 
Рисунок 155. Летняя парадная форма

одежды сержантов и солдат срочной

службы частей морской пехоты

Рисунок 156. Зимняя парадная форма

одежды сержантов и солдат срочной

службы частей морской пехоты

 

 
Рисунок 157. Летняя особо парадная

форма одежды рядового состава

Службы обороны объектов Службы государственной охраны

Рисунок 158. Зимняя особо парадная

форма одежды рядового состава

Службы обороны объектов Службы государственной охраны

 

 
Рисунок 159. Летняя рабочая форма

одежды курсантов средних и высших

военно-учебных заведений, сержантов

и солдат (по призыву) Вооруженных

Сил, других войск и воинских

формировании Республики Казахстан,

воспитанников Кадетского корпуса и

республиканской школы “Жас улан”

Рисунок 160. Зимняя рабочая форма

одежды курсантов средних и высших

военно-учебных заведений, сержантов

и солдат по призыву Вооруженных Сил,

других войск и воинских формирований

Республики Казахстан, воспитанников

Кадетского корпуса и Республиканской

школы “Жас улан”

 

 
Рисунок 161. Летняя парадная форма

одежды старшин и матросов (по

призыву) Военно-морских сил,

морских частей Пограничной службы

Комитета национальной безопасности

Республики Казахстан

Рисунок 162. Зимняя парадная форма

одежды старшин и матросов (по

призыву) Военно-морских сил, морских

частей Пограничной службы Комитета

национальной безопасности Республики

Казахстан

 

 
Рисунок 163. Летняя повседневная

форма одежды старшин и матросов по

призыву, курсантов средних и высших

учебных заведений Военно-морских

сил, морских частей Пограничной

службы Комитета национальной

безопасности Республики Казахстан

Рисунок 164. Зимняя повседневная

форма одежды старшин и матросов по

призыву, курсантов средних и высших

учебных заведений Военно-морских

сил, морских частей Пограничной

службы Комитета национальной

безопасности Республики Казахстан

 

Рисунок 165. Летняя облегченная

форма одежды старшин и матросов (по

призыву), курсантов средних и

высших учебных заведений

Военно-морских сил, морских частей

Пограничной службы Комитета

национальной безопасности

Республики Казахстан

 

 
Рисунок 166. Летняя рабочая форма

одежды старшин и матросов (по

призыву), курсантов средних и

высших учебных заведений

Военно-морских сил, морских частей

Пограничной службы Комитета

национальной безопасности

Республики Казахстан

Рисунок 167. Зимняя рабочая форма

одежды старшин и матросов (по

призыву), курсантов средних и высших

учебных заведений Военно-морских

сил, морских частей Пограничной

службы Комитета национальной

безопасности Республики Казахстан

 

 
Рисунок 168. Летняя парадная форма

одежды военнослужащих почетного

караула Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований

Республики Казахстан (кроме Сил

воздушной обороны, Военно-морских

сил). Фуражка, нарукавный знак,

канты, окантовки и поперечные

полоски на погонах – по роду войск

Рисунок 169. Летняя парадная форма

одежды военнослужащих почетного

караула Сил воздушной обороны

Вооруженных Сил Республики Казахстан

 

 
Рисунок 170. Зимняя парадная форма

одежды военнослужащих почетного

караула Вооруженных Сил, других

войск и воинских формирований

Республики Казахстан (кроме Сил

воздушной обороны, Военно-морских

сил). Нарукавный знак, канты,

окантовки и поперечные полоски на

погонах – по роду войск

Рисунок 171. Зимняя парадная форма

одежды военнослужащих почетного

караула Сил воздушной обороны

Вооруженных Сил Республики Казахстан

 

 
Рисунок 172. Летняя парадная форма

одежды офицерского состава

почетного караула Военно-морских

сил

Рисунок 173. Зимняя парадная форма

одежды офицерского состава почетного

караула Военно-морских сил

 

 
Рисунок 174. Летняя парадная форма

одежды рядового состава почетного

караула Военно-морских сил

Рисунок 175. Зимняя парадная форма

одежды рядового состава почетного

караула Военно-морских сил

 

 
Рисунок 176. Летняя особо парадная

форма одежды № 1 военных дирижеров

Службы обороны объектов Службы государственной охраны

Рисунок 177. Летняя особо парадная

форма одежды № 2 военных дирижеров и

военнослужащих духового оркестра

Службы обороны объектов Службы государственной охраны

 

Рисунок 178. Зимняя особо парадная

форма одежды военных дирижеров и

военнослужащих духового оркестра

Службы обороны объектов Службы государственной охраны

 

 
Рисунок 179. Летняя парадная форма

одежды № 1 военных дирижеров

Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики

Казахстан. Фуражка, нарукавный

знак, канты, окантовки и поперечные

полоски на погонах – по роду войск

Рисунок 180. Летняя парадная форма

одежды № 2 военных дирижеров и

военнослужащих духового оркестра

Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики

Казахстан. Фуражка, нарукавный знак,

канты, окантовки и поперечные

полоски на погонах – по роду войск

 

 
Рисунок 181. Зимняя парадная форма

одежды № 1 военных дирижеров

Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики

Казахстан. Фуражка, нарукавный

знак, канты, окантовки и поперечные

полоски на погонах – по роду войск

Рисунок 182. Зимняя парадная форма

одежды № 2 военных дирижеров и

военнослужащих духового оркестра

Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики

Казахстан. Фуражка, нарукавный знак,

канты, окантовки и поперечные

полоски на погонах – по роду войск

Погоны Верховного Главнокомандующего Вооруженными
Силами Республики Казахстан (рисунок 183)

Сноска. Рисунок 183 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

   
к парадному мундиру и

пальто

к повседневным пальто,

кителю

к рубашке белого цвета

 

  
к свитеру, куртке зимней, плащу

демисезонному

к рубашке цвета темной полыни

Погоны к особо парадной форме одежды высшего офицерского
состава Службы обороны объектов
Службы государственной охраны Республики Казахстан

Сноска. Погоны в редакции Указа Президента РК от 06.10.2014 № 922.

Погоны к особо парадной форме одежды офицерского и рядового
составов Службы обороны объектов
Службы государственной охраны Республики Казахстан

Сноска. Погоны в редакции Указа Президента РК от 06.10.2014 № 922.

 

 

Погоны генералов и адмиралов (окантовки по роду войск)
(рисунок 184)

     
Генерал армии

к парадному

мундиру

Генерал-

полковник к

парадному

мундиру и пальто

Генерал-

лейтенант

к повседневному

кителю

Генерал-майор

к рубашке

белого цвета

Генерал-майор

к рубашке цвета

светлой полыни

 

     
Адмирал

к парадной

тужурке и

пальто

Вице-адмирал

к тужурке белого

цвета

Контр-адмирал

к тужурке

черного цвета

Контр-адмирал

к рубашке

белого цвета

Контр-адмирал

к рубашке

кремового цвета

 

  
Генерал-полковник

к свитеру, куртке зимней, плащу

демисезонному

Контр-адмирал

к свитеру, куртке зимней, плащу

демисезонному

Погоны офицеров по контракту и по призыву Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований Республики Казахстан (окантовки
и поперечные полоски – по роду войск) (рисунок 185)

   
Полковник

к парадному мундиру и

пальто

Подполковник

к повседневному кителю

Майор

к рубашке белого цвета

 

  
Капитан

к рубашке цвета светлой полыни

Старший лейтенант

к свитеру, куртке зимней, плащу

демисезонному

Погоны офицеров (по контракту и по призыву), имеющих войсковые
воинские звания, Военно-морских сил, морских частей Пограничной
службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
(рисунок 186)

   
Полковник

к парадной тужурке и

пальто

Подполковник

к тужурке белого цвета

Майор

к повседневной тужурке

 

   
Капитан

к рубашке белого цвета

Старший лейтенант

к рубашке кремового

цвета

Лейтенант

к свитеру, куртке зимней,

плащу демисезонному

Погоны офицеров по контракту и по призыву, имеющих корабельные
воинские звания, Военно-морских сил, морских частей Пограничной
службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
(рисунок 187)

   
Капитан первого ранга

к парадной тужурке и

пальто

Капитан второго ранга

к тужурке белого цвета

Капитан третьего ранга

к повседневной тужурке

 

   
Капитан-лейтенант

к рубашке белого цвета

Старший лейтенант

к рубашке кремового

цвета

Лейтенант

к свитеру, куртке зимней,

плащу демисезонному

Погоны сержантов и солдат (по контракту и призыву) Вооруженных
Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан
(окантовки – по роду войск) (рисунок 188)

     
Мастер-

сержант

к парадному

мундиру и

пальто

Штаб-сержант

к повседневному

кителю

Сержант первого

класса

к рубашке

белого цвета

Сержант второго

класса

к рубашке цвета

светлой полыни

Сержант

третьего класса

к свитеру,

куртке зимней,

плащу

демисезонному

 

    
Старший

сержант

к парадному

мундиру и

пальто

Сержант

к повседневному

кителю

Младший сержант

к рубашке

белого цвета

Ефрейтор

к рубашке цвета

светлой полыни

Погоны старшин и матросов по контракту, и призыву имеющих
корабельные воинские звания Военно-морских сил, морских частей
Пограничной службы Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан (рисунок 189)

      
Мастер-

старшина

к парадной

тужурке и

пальто

Штаб-старшина

к тужурке

белого цвета

Старшина

первого класса

к повседневной

тужурке

Старшина

второго

класса

к рубашке

белого цвета

Старшина

третьего

класса

к свитеру,

куртке зимней,

плащу

демисезонному

Главный

старшина

к рубашке

кремового

цвета

 

     
Старшина

первой

статьи

к парадной

тужурке и

пальто

Старшина второй

статьи

к тужурке

белого цвета

Старший матрос

к повседневной

тужурке

Матрос

к рубашке

кремового

цвета

Матрос

к куртке

синего цвета

Погоны старшин и матросов по контракту, и призыву имеющих
войсковые воинские звания Военно-морских сил, морских частей
Пограничной службы Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан (рисунок 190)

      
Мастер-

сержант

к парадной

тужурке и

пальто

Штаб-сержант

к тужурке

белого цвета

Сержант первого

класса

к повседневной

тужурке

Сержант

второго

класса

к рубашке

белого цвета

Сержант

третьего

класса

к свитеру,

куртке зимней,

плащу

демисезонному

Старший

сержант

к рубашке

кремового

цвета

 

     
Сержант

к парадной

тужурке и

пальто

Младший сержант

к тужурке

белого цвета

Ефрейтор

к повседневной

тужурке

Рядовой

к рубашке

кремового

цвета

Рядовой

к куртке

синего цвета

Погоны курсантов средних и высших военно-учебных заведений
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан (окантовки – по роду войск)
(рисунок 191)

    
Старший

сержант

к пальто

Сержант

к кителю

Младший сержант

к пальто

Ефрейтор

к рубашке

Погоны курсантов средних и высших военно-учебных заведений
Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
к пальто и бушлату (рисунок 192)

     
Главный

старшина

Старшина первой

статьи

Старшина второй

статьи

Старший

матрос

Курсант

Погончики курсантов средних и высших военно-учебных
заведений Военно-морских сил, морских частей Пограничной службы
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

     
Главный

старшина

к форменной

фланелевой

блузе синего

цвета

Старшина первой

статьи

к форменной

рубахе белого

цвета

Старшина второй

статьи

к форменной

фланелевой

блузе синего

цвета

Старший

матрос

к форменной

рубахе белого

цвета

Курсант

к рабочей

рубахе синего

цвета

Погоны старшин и матросов по призыву Военно-морских сил,
морских частей Пограничной службы Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан к пальто и бушлату
(рисунок 193)

     
Главный

старшина

Старшина первой

статьи

Старшина второй

статьи

Старший

матрос

Матрос

Погончики старшин и матросов по призыву Военно-морских сил,
частей, морских частей Пограничной службы Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан

     
Главный

старшина

к форменной

фланелевой

блузе синего

цвета

Старшина первой

статьи

к форменной

рубахе белого

цвета

Старшина второй

статьи

к рабочей

рубахе синего

цвета

Старший

матрос

к форменной

рубахе белого

цвета

Матрос

к форменной

фланелевой

блузе синего

цвета

Погоны воспитанников Кадетского корпуса (рисунок 194)

    
к пальто и

кителю

к рубашке

белого цвета

к рубашкек свитеру

Погоны воспитанников Республиканской школы “Жас улан”

     
к пальток кителюк рубашке

белого цвета

к рубашке

цвета светлой

полыни

к свитеру

Нарукавный знак Верховного Главнокомандующего,
а также нарукавные знаки, указывающие на принадлежность
военнослужащих к Вооруженным Силам, другим войскам и воинским
формированиям Республики Казахстан (рисунок 195)

Сноска. Рисунок 195 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

  
Республиканская гвардия

Республики Казахстан

Пограничная служба

Комитета национальной

безопасности Республики

Казахстан

  
Служба внешней разведки

Республики Казахстан

“Сырбар”

Военная прокуратура

Республики Казахстан

 
Комитет внутренних

войск Министерства

внутренних дел

Республики Казахстан

Нарукавный знак Верховного Главнокомандующего,
а также нарукавные знаки, указывающие на принадлежность
военнослужащих к Вооруженным Силам, другим войскам и воинским
формированиям Республики Казахстан (рисунок 195)

  
Верховный

Главнокомандующий

Вооруженными Силами

Республики Казахстан

Вооруженные Силы

Республики Казахстан

  
Министерство по

чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан

Комитет национальной

безопасности Республики

Казахстан

 
Служба обороны объектов

Службы государственной

охраны

Республики Казахстан

Нарукавные знаки, нашиваемые на правом рукаве обмундирования

(рисунок 196)

Сноска. Рисунок 196 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 28.05.2013 № 573.

НАРУКАВНЫЙ ЗНАК ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАРУКАВНЫЙ ЗНАК ВЕРХОВНОГО

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 
НАРУКАВНЫЙ ЗНАК МИНИСТРА ОБОРОНЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 
Нарукавный знак начальника

Генерального штаба Вооруженных Сил

Республики Казахстан

 

Нарукавные знаки различия адмиралов
и офицеров корабельного состава (рисунок 197)

   
Адмирал

(к парадной

тужурке)

Вице-адмирал

(к тужурке

белого цвета)

Контр-

адмирал (к

повседневной

тужурке)

   
Капитан

первого

ранга (к

парадной

тужурке)

Капитан второго

ранга (к

парадной

тужурке)

Капитан

третьего ранга

(к парадной

тужурке)

   
Капитан-

лейтенант

повседневной

тужурке)

Старший

лейтенант (к

повседневной

тужурке)

Лейтенант (к

повседневной

тужурке)

Нарукавные знаки по курсам обучения средних и высших
военно-учебных заведений Вооруженных Сил, других войск
и воинских формирований Республики Казахстан (рисунок 198)

   
На 1-м курсеНа 2-м курсеНа 3-м курсе

(для курсантов

авиационных

училищ летчиков и

штурманов)

  
На 4-м курсе

(для курсантов

авиационных

училищ летчиков

и штурманов)

На 5-м курсе

Нарукавные знаки по курсам обучения средних и высших
военно-учебных заведений Военно-морских сил, морских частей
Пограничной службы Комитета национальной безопасности
(рисунок 199)

   
На 1-м курсе

(к форменной

верхней

рубахе)

На 2-м курсеНа 3-м курсе
   
На 4-м курсе

(к форменной

верхней

рубахе)

На 5-м курсеНа 6-м курсе

Нагрудные знаки “Казахстан”, “Группа крови” и знаки числа ранений
(рисунок 200)

   
КазахстанПервая положительнаяПервая отрицательная
   
Вторая положительнаяВторая отрицательнаяТретья положительная
   
Третья отрицательнаяЧетвертая отрицательнаяЧетвертая отрицательная

 

ПРИ ЛЕГКОМ РАНЕНИИПРИ ТЯЖЕЛОМ РАНЕНИИ
  
Одно ранениеОдно ранение
  
Два раненияДва ранения
  
Три раненияТри ранения

Эмблемы и шитье военнослужащих Вооруженных Сил, других войск
и воинских формирований Республики Казахстан (рисунок 201)

  
Эмблема на тулью к парадной

и повседневной фуражкам

Верховного

Главнокомандующего

Вооруженными Силами

Республики Казахстан

Эмблема на тулью к парадной и

повседневной фуражкам старшего и

младшего офицерского составов,

сержантов и солдат, проходящих

воинскую службу по контракту и по

призыву, курсантов средних и

высших военно-учебных заведений

Сил воздушной обороны и

Аэромобильных войск

  
Знак Вооруженных Сил

Республики Казахстан.

Носится на галстуке при

парадной форме одежды

Зажим для галстука военнослужащих

Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики

Казахстан

 
Шитье из козырьках парадных фуражек Верховного

Главнокомандующего и высшего офицерского состава

военнослужащих почетного караула, военных дирижеров и

военнослужащих духового оркестра

Кокарды на головных уборах военнослужащих Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований Республики Казахстан
(рисунок 201)

Сноска. Рисунок 201 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

  
Кокарда к шапке-ушанке,

пилотке Верховного

Главнокомандующего, высшего,

старшего и младшего

офицерского составов,

сержантов и солдат,

проходящих воинскую службу

по контракту

Кокарда к фуражке полевой

Верховного

Главнокомандующего,

высшего, старшего и

младшего офицерского

составов, сержантов и

солдат, проходящих воинскую

службу по контракту

  
Звезда с эмблемой к парадной

и повседневной

фуражке-бескозырке,

шапке-ушанке морских частей

Пограничной службы Комитета

национальной безопасности

Кокарда к фуражке полевой

старшего и младшего

офицерского составов,

сержантов и солдат,

проходящих воинскую службу

по контракту, частей

морской пехоты, морских

частей Пограничной службы

Комитета национальной

безопасности

  
Кокарда к шапке-ушанке,

фуражке, пилотке, берету

высшего, старшего и младшего

офицерского составов,

сержантов и солдат,

проходящих воинскую службу

по контракту, органов

управления и частей

гражданской обороны

Министерства по чрезвычайным

ситуациям

Кокарда к фуражке полевой

высшего, старшего и

младшего офицерского

составов, сержантов и

солдат, проходящих воинскую

службу по контракту,

органов управления и частей

гражданской обороны

Министерства по

чрезвычайным ситуациям

  
Кокарда к шапке-ушанке,

фуражке, пилотке, берету

высшего, старшего и младшего

офицерского составов,

сержантов и солдат,

проходящих воинскую службу

по контракту и по призыву,

Службы обороны объектов Службы государственной охраны

Кокарда к фуражке, полевой

высшего, старшего и

младшего офицерского

составов, сержантов и

солдат, проходящих воинскую

службу по контракту и по

призыву, Службы обороны объектов Службы государственной охраны

Кокарды с эмблемой на головных уборах военнослужащих
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан (рисунок 201)

  
Кокарда с эмблемой к

парадной и повседневной

фуражкам Верховного

Главнокомандующего, высшего,

старшего и младшего

офицерского составов,

сержантов и солдат,

проходящих воинскую службу

по контракту (кроме Сил

воздушной обороны и

Аэромобильных войск)

Кокарда с эмблемой к

парадной и повседневным

фуражкам адмиралов и

генералов, старшего и

младшего офицерского

составов, сержантов и

солдат, проходящих воинскую

службу по контракту

Военно-морских сил, частей

морской пехоты, морских

частей Пограничной службы

Комитета национальной

безопасности

  
Кокарда с эмблемой к

парадной и повседневной

фуражкам старшего и младшего

офицерского составов,

сержантов и солдат,

проходящих воинскую службу

по контракту, органов

управления и частей

гражданской обороны

Министерства по чрезвычайным

ситуациям

Кокарда с эмблемой к

парадной и повседневной

фуражкам старшего и

младшего офицерского

составов, сержантов и

солдат, проходящих воинскую

службу по контракту и по

призыву, Республиканской

гвардии

Для сержантов (старшин) и солдат (матросов), проходящих воинскую
службу по призыву, курсантов средних и высших военно-учебных
заведений, воспитанников Кадетского корпуса и Республиканской
школы “Жас улан” Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан (рисунок 202)

  
Кокарда с эмблемой к

шапке-ушанке, берету (кроме

Военно-морских сил, частей

морской пехоты, морских

частей Пограничной службы

Комитета национальной

безопасности)

Кокарда к фуражке полевой

(кроме Военно-морских сил,

частей морской пехоты,

морских частей Пограничной

службы Комитета

национальной безопасности)

  
Кокарда с эмблемой к

парадной и повседневной

фуражке-безкозырке,

шапке-ушанке, фуражке

полевой Военно-морских сил,

частей морской пехоты,

морских частей пограничной

службы Комитета национальной

безопасности

Кокарда к фуражке полевой

частей морской пехоты

Нашивка на берет военнослужащих Вооруженных Сил, других войск
и воинских формирований Республики Казахстан (рисунок 203)

Сноска. Рисунок 203 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

  
Вооруженные СилыСилы воздушной обороны
  
Аэромобильные войскаВоенно-морские силы, части

морской пехоты, морские

части Пограничной службы

Комитета национальной

безопасности

  
Служба обороны объектов Служба государственной охраныОрганы управления и части

гражданской обороны

Министерства по

чрезвычайным ситуациям

  
Внутренние войскаКадетский корпус

Пряжка к поясу парадному Верховного Главнокомандующего и высшего
офицерского состава Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан (рисунок 204)

Пряжка к поясу парадному старшего и младшего офицерского составов,
сержантов (старшин), солдат (матросов), проходящих воинскую службу
по контракту, Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан (рисунок 205)

  
Пряжка к поясу парадному

военнослужащих Вооруженных

сил (кроме Военно-морских

сил, частей морской пехоты)

Пряжка к поясу парадному

военнослужащих

Военно-морских сил, частей

морской пехоты, морских

частей Пограничной службы

Комитета национальной

безопасности

  
Пряжка к поясу парадному

военнослужащих

Республиканской гвардии

Пряжка к поясу парадному

военнослужащих органов

управления и частей

гражданской обороны

Министерства по

чрезвычайным ситуациям

Пряжка к парадному поясу сержантов (старшин), солдат (матросов),
проходящих воинскую службу по призыву, курсантов средних и высших
военно-учебных заведений Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан, воспитанников Кадетского
корпуса и Республиканской школы “Жас улан” (рисунок 206)

Сноска. Рисунок 206 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

  
Пряжка к парадному поясу

военнослужащих Вооруженных

Сил

Пряжка к парадному поясу

военнослужащих

Военно-морских сил, частей

морской пехоты, морских

частей Пограничной службы

Комитета национальной

безопасности

  
Пряжка к парадному поясу

военнослужащих

Службы обороны объектов Службы государственной охраны

Пряжка к парадному поясу

военнослужащих органов

управления и частей

гражданской обороны

Министерства по

чрезвычайным ситуациям

Пуговицы на форменное обмундирование военнослужащих
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан (рисунок 207)

Сноска. Рисунок 207 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

 
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами

Республики Казахстан и высшего офицерского состава

  
Старшего и младшего

офицерского составов

сержантов и солдат (по

контракту), курсантов

средних и высших

военно-учебных заведений

Вооруженных Сил,

воспитанников Кадетского

корпуса и Республиканской

школы “Жас улан”

Старшего и младшего

офицерского состава,

старшин и матросов по

контракту и по призыву,

курсантов средних и высших

военно-учебных заведений

Военно-морских сил, частей

морской пехоты, морских

частей Пограничной службы

Комитета национальной

безопасности

  
Старшего и младшего

офицерского состава,

сержантов и солдат (по

контракту и по

призыву) Службы обороны объектов Службы государственной охраны

Старшего и младшего

офицерского состава,

сержантов и солдат (по

контракту), курсантов

средних и высших

военно-учебных заведений

органов управления и частей

гражданской обороны

Министерства по

чрезвычайным ситуациям

Шитье на обмундировании военнослужащих Вооруженных Сил,
других войск и воинских формировании Республики Казахстан
(рисунок 208)
Шитье на обмундировании Верховного Главнокомандующего
Вооруженными Силами Республики Казахстан

  
На воротнике парадного

мундира

На воротнике повседневного

кителя

  
На обшлагах парадного

мундира

На обшлагах повседневного

кителя

Орнаменты и якоря на обмундировании старшин и матросов,
проходящих воинскую службу по контракту и офицерского состава
Военно-морских сил, частей морской пехоты, морских частей
Пограничной службы Комитета национальной безопасности
(рисунок 209)

Сноска. Рисунок 209 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 06.10.2014 № 922.

  
На воротнике парадной

тужурки черного цвета

старшего и младшего

офицерского состава

На воротнике парадной

тужурки черного цвета

старшин и матросов,

проходящих воинскую службу

по контракту

 
Эмблема принадлежности к

Вооруженным Силам, другим

войскам и воинским

формированиям

Нашивки по воинскому званию к полевому обмундированию
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан (рисунок 210)

  
Верховный Главнокомандующий

Вооруженными Силами

Республики Казахстан

Министр обороны Республики

Казахстан

  
Генерал армииГенерал-полковник
  
Генерал-лейтенантГенерал-майор

Нашивки по воинскому званию к полевому обмундированию
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан (рисунок 210)

  
ПолковникПодполковник
  
МайорКапитан
  
Старший лейтенантЛейтенант

Нашивки по воинскому званию к полевому обмундированию
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан (рисунок 210)

  
Мастер-сержантШтаб-сержант
  
Сержант первого классаСержант второго класса
  
Сержант третьего классаСтарший сержант

Нашивки по воинскому званию к полевому обмундированию
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан (рисунок 210)

  
СержантМладший сержант
  
ЕфрейторРядовой
  
Старший сержантСержант

Нашивки по воинскому званию к полевому обмундированию
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан (рисунок 211)

  
Младший сержантЕфрейтор
 
Курсант
  
Кадетский корпусРеспубликанская школа “Жас ұлан”

Петлицы по воинскому званию к полевому обмундированию
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских
формировании Республики Казахстан (рисунок 211)

  
Верховный Главнокомандующий

Вооруженными Силами

Республики Казахстан

Министр обороны Республики

Казахстан

  
Генерал армииГенерал-полковник
  
Генерал-лейтенантГенерал-майор

Петлицы по воинскому званию к полевому обмундированию
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских
формировании Республики Казахстан (рисунок 211)

  
ПолковникПодполковник
  
МайорКапитан
  
Старший лейтенантЛейтенант

Петлицы по воинскому званию к полевому обмундированию
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан (рисунок 211)

  
Мастер-сержантШтаб-сержант
  
Сержант первого классаСержант второго класса
  
Сержант третьего классаСтарший сержант

Петлицы по воинскому званию к полевому обмундированию
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан (рисунок 211)

  
СержантМладший сержант
  
ЕфрейторРядовой
  
Старший сержантСержант

Петлицы по воинскому званию к полевому обмундированию
военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан (рисунок 211)

  
Младший сержантЕфрейтор
 
Курсант
  
Кадетский корпусРеспубликанская школа

“Жас улан”

 

Қажетті материалды таппадың ба? Онда KazMedic авторларына тапсырыс бер

Токсикология

error: Материал көшіруге болмайды!