ИФА–АИВ/ВИЧ қарсы антиденелерді анықтау

«ИФА – АИВ/ВИЧ қарсы антиденелерді анықтау»

Микропланшеттің үшінші қатарының үш шұнқырына АИВқа антиденелері жоқ сарысуды еңгізу (теріс нәтижелі бақылау) 
Қорытындысы. Есептегіш аппарат (риддер) көмегімен  микропланшетте ертінділердің оптикалық тығыздығын талдау. Оң нәтижесінде – шұңқырдағы ертінді сарғайяды, теріс нәтижеде – ертінді түссіз. Соңғы қорытындыны риддер жасайды, яғни шұңқырдағы ертінділердің оптикалық тығыздығының сандық көрсеткіштері 
Микропланшеттің бірінші қатарының үш шұнқырына зерттелетін сарысуды еңгізу 
Микропланшетті термостатта температурасы 37ºС – 1 сағат инкубация жасайды 
Барлық шұңқырларды шаю ертіндісімен 5 рет шайып алу 
Барлық шұңқырларды шаю ертіндісімен 5 рет шайып алу 
Микропланшетті термостатта температурасы 37ºС – 1 сағат инкубация жасайды 
Тексерілетін шұңқырлардың барлығына пероксидаза ферментімен таңбаланған антиглобулиндік сарысуды еңгізу (конъюгат) 
Барлық шұңқырларға хромогенді – пероксидаза ферменті үшін субстратты еңгізу 
Барлық шұңқырларға тоқтау реагентін қосу 
Микропланшеттің екінші қатарының үш шұнқырына АИВқа антиденелері бар сарысуды еңгізу (оң нәтижелі бақылау) 
Микропланшетті термостатта температурасы 37ºС – 30 минут инкубация жасайды 

«Капсуланы Бурри-Гинс бойынша бояу»

Майсыз шыны заты бетіне тушь тамшысын тамызады 
Бактериялық ілмекті жалынның үстінде стерилдеу 
Стерилді бактериалық ілмекпен тексерілетін колонияны алу 
Препаратты ауада кептіру, метил спиртімен немесе Никифоров қоспасымен бекіту. 
Препаратты сумен шаяды, қалдық суды фильтр қағазымен алады, ауада кептіреді. 
Иммерсиялық жүйе көмегімен микроскоптан қарайды. 
Циль карбол фуксинімен бояу, 3-5 мин 
Алынған колонияны тушь тамшысымен араластыру, гомогенизация 
Қорытындысы. Жағынды препарат түсі қара, микроб денесі қызыл түсте, ал оны қоршап тұрған капсула түссіз 
Дистилген сумен шаю 

 «Ожешко бойынша спораны бояу»

Жағындыны жылдам салқындатады, бояу бар қағазды алып тастап сумен жақсылап шайяды. 
Жағынды препаратқа фильтр қағазын салып ұстіне Цилдің  карбол фуксинің тамызады. Шыны затын пинцетпен ұстап, жалынның ұстінде қыздырады, бу шығу керек. Бояуды тағыда тамызып қыздырады. 
Сумен шайып тастайды, жалынның үстінде бекітеді. 
Бекітілмеген жағындыға 0,5 % HCI ертіндісін тамызады да жалынның үстінде 1-2 мин қыздырады, қалдық қышқылды төгіп тастайды 
Препаратты бірнеше рет сумен шайяды. 
Препаратты түссіздендіру үшін жағындыға 5% күкірт қышқылы ертіндісін тамызады. 
Жағынды-препаратқа 1 тамшы иммерсиялық май тамызып микроскоп қарайды. 
Қорытындысы: Споралар анық-қызыл түсте, ал бактерияның вегетативті денесі қышқылмен түссізденіп, қосымша бояумен сия көк түске бойялады 
Жағынды-препаратты метилен сия көк бояу ертіндісімен 3-5 минут бояйды. 
Жағынды-препаратты сумен шайяды, қалдықтарын фильтр қағазымен алады. 

 «Циль-Нильсен бояу әдісі»

Препаратты түссіздендіру үшін жағындыға 5% күкірт қышқылы ертіндісін тамызады, 2-4 сек. 
Препаратты бірнеше рет сумен шайяды. 
Бекітілген жағындыға фильтр қағазын салады да ұстіне Цилдің карбол фуксинін тамызады, жалынның үстінде бу шыққанға дейін қыздырады. Бояуды 2-3 рет тамызып қыздырады. 
Жағындыны жылдам салқындатады, бояуы бар қағазды алып тастап дистилденген сумен жақсылап шайяды. 
Жағынды-препаратты сумен шайяды, қалдықтарын фильтр қағазымен алады. 
Жағынды-препаратты Леффлердің метилен сия көк бояу ертіндісімен 3-5 минут бояйды. 
Қорытындысы: сия көк түсте қышқылға, спирке, сілтіге төзімді қызыл таяқша тәрізді жінішке бактериялар көрінеді. 
Жағынды-препаратқа 1 тамшы иммерсиялық май тамызып микроскоп қарайды. 

«МИКРОСКОПИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР»

Микроскоптың иммерсиялық объективін Х100 келтіру; 
Шыны затында боялған жағынды-препаратқа 1 тамшы иммерсиялық май тамызылады, микроскоптың шыны қоятын үстеліне қойып, бекітеді; 
Микроскоптың макрометриялық винті көмегімен жағынды фокусын табу керек; 
Микроскоптың тубусын сәл-сәл түсіріп, объективті жағындыдағы май тамшысына түсіру керек; 
Микроскоптың микрометриялық винтін бір бұрауы көмегімен жағындының нақты көрінісін келтіру, суреттемесін сипаттау. 

«Аэробтардың таза дақылын бөлу  (зерттеудің 1-2 күндері)»

Жалынның үстінде бактериялық ілмекті стерилдеу, штативке қою. Себілген материалды термостатта температурасы 37°С – 18-24 сағат инкубация жасайды. 
Екінші күн: Өскен колониялардың дақылдық белгілерін талдау: колонияларға сипаттама беру 
Қоректік ортаның бір шетіне ілмекпен бірнеше штрих жасайды 
Бактериялық ілмекті көтеріп материалды параллелді штрих түрінде табақтың бір шетінен екінші шетіне дейін 5-6 мм аралықта себеді 
Бірінші күн: Бактериялық ілмекті жалынның үстінде стерилдеу, салқындату, тексеру материалы бар пробиркаға еңгізіп, ілмектің ұшын материалға тигізу 
Сол қолмен Петри табағы шетін көтеріп бактериялық ілмекті ішіне енгізеді 
Морфологиялық белгілерін зерттеу. Бактериялық ілмекті жалынның үстінде стерилдеу, салқындатып алған соң колонияның жартысынан бекітілген жағынды-препарат дайындалынады, Грам әдісімен бояу, микроскоптан қарау, морфологиясын және тинкториалдық қасиеттерін анықтайды. 
Таза дақыл бөлу үшін – Бактериялық ілмекті жалынның үстінде стерилдеу, салқындату, күдікті колонияның екінші жартысын ілмекпен алып қиғаш агарға себеді. 
Себіндіні термостатта 370С температурада – 18 – 24 сағат инкубациялайды. 
Жалынның үстінде бактериялық ілмекті стерилдеу, штативке қою. 

 «Дригальский бойынша таза дақыл бөлу әдісі»

Шпателді күйдірмей және жаңа материал алмай үшінші қоректік орта бетіне шпателдегі материалды біркелкі үлестіру. 
Стерилді бактериалық ілмекпен тексерілетін колонияны алу 
Бактериялық ілмекті жалынның үстінде стерилдеу 
Шпателді күйдірмей және жаңа материал алмай екінші қоректік орта бетіне шпателдегі материалды біркелкі үлестіру. 
Бірінші қоректік ортаға материалды салып шпателмен біркелкі себу. 
Қорытындысы. Бірінші және екінші қоректік орталарда бактериялар колониясы көп болады, ал үшінші қоректік ортада дара дара өскен колониялар білінеді. 
Материалы бар қоректік орталарды термостатқа 370С  12-24 сағат инкубация жасайды. 
Қоректік ортасы бар 3 Петри табақшасын алып, оларды 1, 2, 3 таңбалау керек. 

 «Кох бойынша таза дақыл бөлу әдісі»

Дайындалған микроорганизмдер ерітінділері бар пробиркаларды сәйкес номерленген стерилді Петри табақшаларына құйяды. 
Бірінші пробиркаға алынған материал тамшысын еңгізеді де, екі алақан арасына қойып пробирканы айландырып араластырады. 
Стерилді бактериалық ілмекпен тексерілетін материал тамшысы алынады. 
Бактериялық ілмекті жалынның үстінде стерилдеу 
Жұмысқа 15 мл жылытылған ет-пептон агары бар 3 пробирка және 3 стерилді Петри табақшасы керек, оларды 1, 2, 3 белгілейді. 
Салқындатылған стерилді бактериялық ілмекпен екінші пробиркадан бір тамшыны үшінші пробиркаға салады, екі алақан арасына қойып пробирканы айландырып араластырады. 
Салқындатылған стерилді бактериялық ілмекпен бірінші пробиркадан бір тамшыны екінші пробиркаға салады, екі алақан арасына қойып пробирканы айландырып араластырады. 
Қорытындысы. Бірінші және екінші қоректік орталарда бактериялар колониясы көп болады, ал үшінші қоректік ортада дара дара өскен колониялар білінеді. 
Ертінді материалы бар Петри табақшаларын термостатта 370С  18-24 сағат инкубация жасайды. 

«Аэробтардың таза дақылын бөлу (зерттеудің 3-4 күндері)»

Биохимиялық белгілерін зерттеу: идентификациясы үшін тесттерді таңдау, осы тесттерді қою. 
Үшінші күні. Қиғаш агарда дақылдың тазалығын тексеру: бекітілген жағынды-препарат дайындап, Грам әдісімен бояу, микроскоптан қарау, микроорганизмнің морфологиясын және тинкториалдық қасиеттерін анықтау. 
Төртінші күн. Бөлінген дақылды идентификациялау: қойған тесттер қорытындысын есептеу. 
Бөлінген таза дақылдың антибиотиктерге сезімталдығын анықтау тестің қорытындылау 
Бөлінген таза дақылдың антибиотиктерге сезімталдығын анықтау тестің қою 
Қорытындысы. Бактериологиялық зерттеу нәтижесін арнайы құжат-бланкасын толтыру және антибиотикограмма қорытындыларын толтыру. 

«Анаэробтардың таза дақылын бөлу (Фортнер әдісі)» 

Стерилді бактериалық ілпекпен Китта-Тарроци ортасынан анаэроб дақылын немесе зерттеу материалынан тамшы алынады, оны қоректік ортаның бір жартысына себеді. 
Бактериялық ілмекті жалынның үстінде стерилдеу і 
Стерилді бактериялық ілпекпен қанды қантты агарды ортасынан екіге бөлед 
Материалы бар Петри табақшаларын жауып, анаэробтық жағдайда инкубация жасайды: СО2 инкубаторда, эксикаторда немесе анаэростатта температурасы 370С – 24-48 сағатта. 
Бактериялық ілмекті жалынның үстінде стерилдеу, аэроб дақылын, мысалы ішек таяқшасын (Escherichia coli) алып және қоректік ортаның екінші жартысына себеді. 
Күдікті колониялардан жағынды-препарат дайындап Грам әдісімен бояйды, микроскоптан қарау 
Екінші күні. Инкубациядан кейін себінділерді қарайды, анаэробты бактериялар өсу бөлігінде шыққан күдікті колонияларды белгілейді. 
Қорытынды. Микроскопта ірі спорасы бар грамоң таяқшалар көрінеді 

«Микробтардың антибиотиктерге сезімталдылығын дискі-диффузиялық әдіспен анықтау»

Сәл ашық Петри табақшаларын 10 мин кептіру. 
Қорытындысы. Оң нәтижеде антибиотик дискі айналасында микроорганизмнің өсуі тоқтаған (лизис аймағы). Теріс нәтижеде антибиотик дискі айналасында микроорганизмнің өсуі байқалады (лизис аймағы жоқ). 
Пипеткамен немесе дозатормен қоректік орта бетіне микроорганизм қоспасын  0,5 мл көлемде тамызады. Қолданған пипетканы, дозатор наконечнигін дезинфекция ертіндісіне салады. 
Стерилді пинцетпен антибиотик дискілерін микробы бар қоректік орта бетіне салу, егер Петри табақшасы диаметрі 100 мм болса, дискілер 6 аспау керек. Дискілер арасындағы ара-қашықтық 20 мм. 
Термостатта 37ºС температурада 18-24 сағат инкубация жасау 
Стерилді бактериологиялық шпательмен микроб тамшысын қоректік агар бетіне жайяды. Қолданған шпательді дезинфекция ертіндісіне салады 

«Анаэробтардың таза дақылын бөлу (зерттеудің 1-2 күндері)»               

Екінші күн. Стерилді бактериалық ілмекпен тексеру материалынан тамшы алынады. 
Жағынды препаратты Грам әдісімен бояу, микроскоптан қарау. Қорытындысы: жағындыда ірі спорасы бар грамоң таяқшалар. 
 Китта-Тарроци ортасы бар пробирканы ыстық сулы моншада 10-20 мин қыздырады, 30-370С температураға дейін салқындатады. 
Тексеру тамшысын Китта-Тароцци ортасы пробиркаға еңгізеді. 
Бірінші күн. Китта-Тароцци ортасынан материалды қанды қантты агарға, пробиркадағы ұзын қантты агарға, темір-сульфитті агарға (Вильсон-Блер ортасы) егеді. 
Анаэробтық жағдайда инкубация жасайды: СО2 инкубаторда, эксикаторда немесе анаэростатта температурасы 370С – 24-48 сағатта. 
Себінділерді тексереді, орта лайланып бактериялар түбінен бастап өссе және газ бөлінуі байқалған болса, одан жағынды-препарат дайындалынады. 
Бактериялық ілмекті жалынның үстінде стерилдеу 

«Шыныдағы болжамды агглютинация реакциясы»

Бактериологиялық ілмекті стерилдеу, штативке қою. 
Бактериологиялық ілмекпен жалынның үстінде стерилдеу, салқындату, қоректік ортадан дақылды алып, үшінші тамшыға қосып, физиологиялық ертіндімен айналдыра араластыру. 
Бактериологиялық ілмекпен жалынның үстінде стерилдеу, салқындату, қоректік ортадан дақылды алып, бірінші тамшыға қосып, айналдыра араластыру. 
Бөлме температурасында 2-5 мин инкубация жасау. Қорытындысы. Оң нәтижеде 1-і тамшыда агглютинат жапалақтары көзге көрінеді, екінші тамшы (теріс бақылау) түссіз, ал 3-і тамшыда (антигеннің бақылауы) біркелкі лайлану байқалады. 
1-і және 2-і дөнгелекке 1 тамшыдан диагностикалық агглютинациялық сарысуды стерилді пипеткамен немесе дозатормен тамызу. Ал 3-і дөнгелекке 1 тамшы физиологиялық ертінді тамызады 
Майсыз шыны бетінде бір-бірінен бірдей ара-қашықтықта қарандашпен 3 дөнгелек сызу. 

 Анаэробтардың таза дақылын бөлу (зерттеудің 3-4 күндері) 

Соңғы қорытындысы. 
Таза дақыл бөлуге қоректік орталарды анаэробтық жағдайда термостатта 370С температурада 24-48 сағат инкубациялау. 
Анаэробқа типті колонияларды Китта-Тароцци ортасына немесе тиогликоль ортасына қайтара себеді (таза дақыл алу). 
Инкубациядан кейін таза дақылды биохимиялық белгілерін тест-жүйелерде арнайы бактериялық ферменттер немесе метаболиттерін анықтау бойынша немесе классикалық тәсілдермен анықтау. 
Қатал анаэробтық жағдайда микробтың антибиотиктерге сезімталдығын анықтау. 
Дақылдардың вирулентті факторлар өнімдерін анықтау: бейтараптау реакциясында экзотоксиндердің серологиялық идентификациясы 
Үшінші күн. Инкубациядан кейін қанды қантты агарда, пробиркадағы ұзын қантты агарда, темір-сульфитті агарда (Вильсон-Блер ортасы) өскен колонияларды талдау. 

«Патогенді микрофлораға зерттеу үшін нәжісті алу ережесі» 

Стерилді ректалді ілмек және жинақтайтын қоректік ортасы бар стерилді пробирканы алу керек 
Пациентті оң жақ бүйірімен кушеткаға жатқызады, аяғын тізесінен бүгіп, ішке қарай жинайды. 
Пробиркадан стерилді ректалді ілмекті шығарып тік ішекке тереңдігі 5-8 см тік ішекке еңгізу. 
Ректалді ілмекті жәймендеп тік ішектен шығарып алып, жинақтау ортасы бар пробиркаға салу обогащения. 
Пробирканы белгілеу: пациенттің ФАЖ, жасы, тұрғылықты мекен-жайы, диагнозы 

 Дисбактериозға зерттеу үшін нәжісті алу ережесі

Материалы бар банканы белгілеу: пациенттің ФАЖ, жасы, тұрғылықты мекен-жайы, диагноз 
Материал алар алдында (нәжіс) стерилді банка қақпағын ашу керек. 
Нәжісті тексеруге алу үшін қасығы бар стерилді банканы дайындау. 
Нәжісі бар қасықты банкаға салып қақпағын жабады 
Тексеруге нәжісті бірнеше орыннан стерилді қасыпкен алу керек (1,0 грамнан кем емес) 

 «Микробиологиялық зерттеулер үшін ашық жаралар бөлінділерін алу ережесі»

Некрозданған бөліктерін, детритті, іріңді стерилді салфеткамен алып тастайды. 
Жара айналасы терісін этил спиртімен (70%) немесе басқа да антисептикпен алдын ала тазартып алады 
Пробирканы белгілеу: пациенттің ФАЖ, жасы, тұрғылықты мекен-жайы, диагнозы 
Тексеруге материалды (жара бөліндісі) жараның ортасынан периферияға қарай стерилді тампонды айналдырып алады. 
Тампондағы жара бөліндісін асептикалық жағдайда тасымалдау қоректік ортасы бар пробиркаға еңгізеді. 

«Бекітілмеген жағынды-препарат дайындау»

Жағынды-препаратты жалыннан аластап ұстап ауада кептіру.
Майсыз шыны затын алу. Жағынды түсетін аймақты шыны қарандашымен қоршаю
Жалынның үстінде бактериялық ілмекті стерилдеу, штативке қою
Салқындатылған стерилді бактериялық ілмекпен қоректік ортадан зерттелетін колонияны алу
Алынған колонияны шыны затындағы физиологиялық ертіндіге салу, жақсылап араластыру керек
Жалынның үстінде бактериялық ілмекті стерилдеу
Шыны затына стерилді Пастер пипеткасымен стерилді физиологиялық ертіндінің 1 тамшысын тамызады
Жағындыға 1 тамшы иммерсиялық май тамызу.

 «Стерилдікке қанды себу» 

Стерилді шприцпен венаға пункция жасау
Теріні 70%-қ этил спиртімен өндеу, сосың  1-2% йод ертіндісімен немесе осы мақсатқа рұқсат етілген басқа да дезинфектантпен өндеу және қайтара 70%-қ этил спиртімен өндеу, айналдыра ортасынан шетке қарай өндеу, 30 сек.;
Флакон құрамын сәл айналдыра шайқау, тығыны малынып қалмау керек
Қаны бар шприцтің инесін алып тастап, қанды қоректік ортаға еңгізу
Спиртовка жалыны үстінде екі фазалы қоректік орта флаконың ашу
Қоректік ортасы бар флаконның ауызын және тағаның жалынның үстінде кұйдіріп алып тығындау
Шприцке қан алу (5 мл).

«Микробиологиялық зерттеулер үшін несеп алу ережесі» 

Сыртқы жыныс ағзаларын алдын ала гигиеналық тазарту жүргізу
Банканы белгілеу: пациенттің ФАЖ, жасы, тұрғылықты мекен-жайы, диагнозы
Сосын бос шығатын несептің ортаңғы бөлігін 3-5 мл стерилді ыдысқа (полимерлі банка) ағызады, оралып жабылатын қақпасын тығындайды
Несеп жинайтын құралға немесе басқа да ыдысқа науқас адам несептің аз мөлшерін алады

  «Бекітілген жағынды-препарат дайындау»

Шыны затына стерилді Пастер пипеткасымен стерилді физиологиялық ертіндінің 1 тамшысын тамызады
Пинцетпен шыны затын алып, жағынды-препаратты жалыннан аластап ұстап ауада кептіру.
Майсыз шыны затын алу. Жағынды түсетін аймақты шыны қарандашымен қоршаю
Жалынның үстінде бактериялық ілмекті стерилдеу, салқындатып, қоректік ортадан дақылды алу, жағындыдағы физиологиялық ертіндіге салып, 20 теңге көлемінде айналдыра араластыру.
Жалынның үстінде бактериялық ілмекті стерилдеу, штативке қою
Жағынды-препаратты бекіту, жалын отына 1 сек тұсіріп алу, 3 рет орындау

  «Грам бойынша бояу»

Бояуы бар қағазды алып, бояу қалдықтарын төгіп тастайды, сумен шаймай бірден Люголь ертінідсін тамызады, 1-2 мин ұстайды.
Жалынның үстінде бекітілген шыныдағы жағындыға генцианвиолеті бар фильтр қағазын салады да бірнеше су тамшысын тамызады, 1-2 минут бояйды.
Препаратты сумен шаяды, қалдық суды фильтр қағазымен алады, кептіреді.
Жағынды-препаратқа сулы фуксин ертіндісін тамызады, 2 минут бояйды.
Препаратты сумен шайып тастайды.
Люголь ертіндісін төгім тастайды. Жағындыны түссіздендіру үшін 2 тамшы этил спиртін тамызады, 30 секунд -1 мин ұстайды.
Қорытындысы. Грамоң бактериялар қоныр-фиолет түске, грамтеріс бактериялар ақшыл-қызыл түске боялады
Микроскопия. Кептірілген боялған жағынды препаратқа 1 тамшы иммерсиялық май тамызады да микроскоптың 90-100 үлкейту объективімен көреді.

«Микробтардың антибиотиктерге сезімталдылығын дискі-диффузиялық әдіспен анықтау»

Сәл ашық Петри табақшаларын 10 мин кептіру.
Қорытындысы. Оң нәтижеде антибиотик дискі айналасында микроорганизмнің өсуі тоқтаған (лизис аймағы). Теріс нәтижеде антибиотик дискі айналасында микроорганизмнің өсуі байқалады (лизис аймағы жоқ).
Пипеткамен немесе дозатормен қоректік орта бетіне микроорганизм қоспасын  0,5 мл көлемде тамызады. Қолданған пипетканы, дозатор наконечнигін дезинфекция ертіндісіне салады.
Стерилді пинцетпен антибиотик дискілерін микробы бар қоректік орта бетіне салу, егер Петри табақшасы диаметрі 100 мм болса, дискілер 6 аспау керек. Дискілер арасындағы ара-қашықтық 20 мм.
Термостатта 37ºС температурада 18-24 сағат инкубация жасау
Стерилді бактериологиялық шпательмен микроб тамшысын қоректік агар бетіне жайяды. Қолданған шпательді дезинфекция ертіндісіне салады

«Анаэробтардың таза дақылын бөлу (зерттеудің 1-2 күндері)»               

Екінші күн. Стерилді бактериалық ілмекпен тексеру материалынан тамшы алынады.
Жағынды препаратты Грам әдісімен бояу, микроскоптан қарау. Қорытындысы: жағындыда ірі спорасы бар грамоң таяқшалар.
 Китта-Тарроци ортасы бар пробирканы ыстық сулы моншада 10-20 мин қыздырады, 30-370С температураға дейін салқындатады.
Тексеру тамшысын Китта-Тароцци ортасы пробиркаға еңгізеді.
Бірінші күн. Китта-Тароцци ортасынан материалды қанды қантты агарға, пробиркадағы ұзын қантты агарға, темір-сульфитті агарға (Вильсон-Блер ортасы) егеді.
Анаэробтық жағдайда инкубация жасайды: СО2 инкубаторда, эксикаторда немесе анаэростатта температурасы 370С – 24-48 сағатта.
Себінділерді тексереді, орта лайланып бактериялар түбінен бастап өссе және газ бөлінуі байқалған болса, одан жағынды-препарат дайындалынады.
Бактериялық ілмекті жалынның үстінде стерилдеу

«ИФА – АИВ/ВИЧ қарсы антиденелерді анықтау»

Микропланшеттің үшінші қатарының үш шұнқырына АИВқа антиденелері жоқ сарысуды еңгізу (теріс нәтижелі бақылау)
Қорытындысы. Есептегіш аппарат (риддер) көмегімен  микропланшетте ертінділердің оптикалық тығыздығын талдау. Оң нәтижесінде – шұңқырдағы ертінді сарғайяды, теріс нәтижеде – ертінді түссіз. Соңғы қорытындыны риддер жасайды, яғни шұңқырдағы ертінділердің оптикалық тығыздығының сандық көрсеткіштері
Микропланшеттің бірінші қатарының үш шұнқырына зерттелетін сарысуды еңгізу
Микропланшетті термостатта температурасы 37ºС – 1 сағат инкубация жасайды
Барлық шұңқырларды шаю ертіндісімен 5 рет шайып алу
Барлық шұңқырларды шаю ертіндісімен 5 рет шайып алу
Микропланшетті термостатта температурасы 37ºС – 1 сағат инкубация жасайды
Тексерілетін шұңқырлардың барлығына пероксидаза ферментімен таңбаланған антиглобулиндік сарысуды еңгізу (конъюгат)
Барлық шұңқырларға хромогенді – пероксидаза ферменті үшін субстратты еңгізу
Барлық шұңқырларға тоқтау реагентін қосу
Микропланшеттің екінші қатарының үш шұнқырына АИВқа антиденелері бар сарысуды еңгізу (оң нәтижелі бақылау)
Микропланшетті термостатта температурасы 37ºС – 30 минут инкубация жасайды

 «Капсуланы Бурри-Гинс бойынша бояу»

Майсыз шыны заты бетіне тушь тамшысын тамызады
Бактериялық ілмекті жалынның үстінде стерилдеу
Стерилді бактериалық ілмекпен тексерілетін колонияны алу
Препаратты ауада кептіру, метил спиртімен немесе Никифоров қоспасымен бекіту.
Препаратты сумен шаяды, қалдық суды фильтр қағазымен алады, ауада кептіреді.
Иммерсиялық жүйе көмегімен микроскоптан қарайды.
Циль карбол фуксинімен бояу, 3-5 мин
Алынған колонияны тушь тамшысымен араластыру, гомогенизация
Қорытындысы. Жағынды препарат түсі қара, микроб денесі қызыл түсте, ал оны қоршап тұрған капсула түссіз
Дистилген сумен шаю

 

Қажетті материалды таппадың ба? Онда KazMedic авторларына тапсырыс бер

ИФА–АИВ/ВИЧ қарсы антиденелерді анықтау