Менеджмент және маркетинг негіздері пәні бойынша сабақ жоспары

ПӘН БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН, ІСКЕРЛІГІН ЖӘНЕ МАШЫҚТАРЫН ҚОРЫТЫНДЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН

БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

«Менеджмент және маркетинг негіздері» пәні бойынша

5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»   мамандығына арналған

Сағат саны:180сағат

Курс: 2

 1. Менеджмент кәсіби жұмыс түрі мен денсаулық сақтауды басқаруды ұйымдастыру түрі,  менеджменттің мақсаты мен міндеттері,
 2. Менеджмент және оның функциялары,  менеджментті қалыптастыру сызбасы.
 3. Менеджмент функциялары.
 4. Реформалау және  ҚР денсаулық сақтау жүйесіне менеджментті енгізу.
 5. Басқару қағидалары: түсінік, жіктеу. Денсаулық сақтау жүйесін басқару қағидалары.
 6. Менеджмент әдістері: ұғым, сипаттамасы, жіктелу, бағытталу, мазмұны, ұйымдық түрі.
 7. Менеджментте жоспарлау.Жоспарлар түрлері, мазмұны мен міндеттері, стратегиялық жоспарлау, тактикалық жоспарлау, талдау процедурасы.
 8. Медициналық ұйыммен  қызметкерлердің жұмысын жоспарлауды ұйымдастыру (кешендік жоспарлар,  ағымдық және перспективалық жоспарлар, жеке жоспарлар).
 9. Жоспарларды орындау,
 10. Медициналық ұйымдардың  басқару обьектілер ретінде жіктелуі.
 11. Денсаулық сақтауда басқарудың ұйымдық құрылымы және оларды жіктеу.
 12. Ұйымдық мәдениет түсінігі. Ұйымдық мәдениеттегі менеджер ролі.

Ұйымдық мәдениеттің құрылымы.

 1. Денсаулық сақтауда басқарушылық
 2. Денсаулық сақтауда  ресурстардың түрлері: еңбек ресурсы, материальді-техникалық ресурсы, ақпараттық ресурсы, қаржы ресурсы.
 3. Кадрлық  қызмет және персоналмен басқару ұйымның жүйесі.
 4. Денсаулық сақтауда басқарушылық шешімдердің негізгі түрлері: әлеуметтік, медициналық, әкімшілік, ұйымдастырушылық, өкілеттілік, ресурстық, шаруашылық,
 5. Корпоративті мәдениет: нормалар мен корпоративті мәдениет құндылықтары.
 6. Денсаулық сақтау ұйымдарында  корпоративті мәдениеттің қалыптасуы
 7. Тұрғындардың емдеу алдын алу көмегіне қажеттіліктерін есептеу әдістемесі.
 8. Медициналық көмек сапасы туралы  түсінік.
 9. Денсаулық сақтауда медициналық қызмет көрсету сапасы жүйесін енгізу.
 10. Денсаулық сақтаудағы менеджмент жүйесіндегі бақылау.
 11. Денсаулық сақтаудағы мотивация және элементтер құрамы.
 12. Уәждеудің денсаулық сақтау менеджменті функциясы ретінде ерекшеліктері.  Уәждеу теориялары және олардың  персоналды басқарудағы ролі.
 13. Жанжалды басқару. Жанжалдың табиғаты.
 14. Жанжалдың түрлері. Жанжалдың себептері. Жанжалдың жеке қөрінісінің сипаттамасы.
 15. Жанжалды шешу тәсілдері.
 16. Денсаулық сақтауда басқарушылық шешімдердің негізгі түрлері: әлеуметтік, медициналық, әкімшілік, ұйымдастырушылық, өкілеттілік, ресурстық, шаруашылық,
 17. Медициналық ұйымдағы операциялық менеджмент, қызметі, негізгі анықтамасы.
 18. Маркетингтің теориялық негіздері. Маркетинг дамуының тарихи алғышарттары.
 19. Маркетингтің негізгі ұғымдары. Маркетингті басқару.
 20. Маркетингтің негізгі концепциялары: өндірісті жетілдіру концепциясы,
 21. Концепция маркетингтің негізі: тауарды жетілдіру концепциясы, коммерциялық күшке түсіруді
 22. Концепция маркетингтің негізі: интенсификациялау, коммерциялық жағдай.
 23. Концепция маркетингтің негізі: маркетинг концепциясы,
 24. Концепция маркетингтің негізі: әлеуметтік этикалық маркетинг концепциясы
 25. Медико- әлеуметтік ақпаратты сараптау және медико әлеуметтік мониторинг нәтижелерін талдау.
 26. Медициналық өнім мен медициналық қызмет көрсетуде бағатүзілудің мақсаттары мен факторлары.
 27. Денсаулық сақтау обьектілерінің сыртқы және іщкі талдауы.
 28. Медициналық қызмет көрсетудің жіктелуі.Медициналық көмек көрсетудің ерекшеліктері.
 29. Медициналық қызмет көрсетумен байланысты тәуекелдер
 30. ЕПМ позиционирленген медициналық көмек көрсетудің сандық және сапалық әдістері.
 31. SWOT-талдау әдісі
 32. АВС талдау әдісі
 33. VEN-талдау әдісі.
 34. Еңбекақы төлеу және белсендіру
 35. Еңбекақы ұйымдастыру: тарифтік жүйелер және еңбекақы түрлері
 36. Еңбекақы түрлері:келісімдік, (тікелей келісімдік, келісімдік сыйақылық т,б.),  мерзімдік, (қарапайым мерзімдік), мерзімдік сыйақылық.
 37. Медициналық қызмет көрсету нарығының ерекшеліктері. Медициналық жұмыс аясында нарықтық қарым қатынастар. 50.
 38. Медициналық қызмет көрсету нарығында маркетингілік жұмысқа қатысушылар.
 39. Медициналық қызмет көрсету ерекшеліктері.
 40. Медициналық қызмет көрсету нарығының функциялары.

53.Маркетингілік орта. Маркетингілік зерттеулер.

 1. Маркетингілік зерттеулер өткізу қағидалары мен әдістері.

55.Сандық талдау үшін (сауалнама, интервью) мәлімет жинау әдістер

 1. Нарықты сегменттеу маңызы.
 2. Медициналық өнім және медициналық қызмет көрсету нарығын

сегменттеу.

 1. Тұтынушылар нарығын сегменттеу қағидалары: тұтынушылар үшін,

негізгі бәсекелестер үшін және параметрлер  бойнша.

 1. М.Портердің бәсекелестік моделі.
 2. Денсаулық сақтауда маркетингтің тауар мен тауарлық саясаты.
 3. Медициналық өніммен медициналық қызмет сегменттерінің

тартымдылығын бағалау.

 1. Инновациялық менеджмент – диагностика мен емдеу жаңа

әдістерін олардың сертификациясын  тексеру мен енгізу кірістерін жасау қажеттілігі

Қажетті материалды таппадың ба? Онда KazMedic авторларына тапсырыс бер

Менеджмент және маркетинг негіздері пәні бойынша сабақ жоспары

error: Материал көшіруге болмайды!