Глоссарий РК 2

Глоссарий РК 2

1 вариант

 1. Гипокапния – (гр. hypo- төмен, kapnos – түтін) – қан қүрамында көміртегі қос тотығының төмендеуі.
 2. Экссудация– құрамында белогі бар қанның сүй-ықтығының тамырлар қабырғалары арқылы қабынған  тінге өтуі
 3. Поллиноз өсімдіктердің тозаңымен шақырылатын созылмалы  мерзімдік аллергиялық қабынулық ауру.
 4. Артериялық гиперемия – артериялық тамырлар арқылы канның келуі өсуінен ағзаның қанмен толуы
 5. Канцероген – қатерлі өспелердің пайда болуына себепкер фактор немесе заттек. 

2 вариант

 1. Гиперкапния – (гр. hyper- төмен, kapnos – түтін) – қан қүрамында көміртегі қос тотығының жоғарылуы.
 2. Аллергендер (от лат. allos-өзгеше+gen-туындататын) аллергиялық реакциялар дамуын туындататын заттектер.
 3. Альтерация– зақымдалудың әсерінен тіндегі коректену, зат алмасу процесстерінің оның құрылымы мен қызметтерінің бұзылуы
 4. Биопсия – тірі организмнен тінді кесіп алып диагностикалық мақсатта микроскоппен зерттеу
 5. Қызба – пироген заттардың әсеріне дене температурасының көтерілуімен және термореттеудің өзгеруімен сипатталатын типтік патологиялық процесс.

3 вариант

 1. Флогоген – қабынуды шақыратын фактор
 2. Аллергия – (лат. allos- өзгеше +ergon-әсер)- антигендік қасиеті бар заттарға жалпы және жергілікті реакциялармен көрінетін организмнің ерекше жоғарылаған патогендік сезімталдығы.
 3. Аралас гипоксия – гипоксияның екі және одан да көп түрлерінің қатар жүруі.
 4. Канцерогенез – қатерлі өспелердің пауда болу және даму процесі.
 5. Гиперпиретикалық қызба – температураның Цельсий бойынша 41 градустан жоғары көтерілуі 

4 вариант

 1. Гипоксиялық (экзогендік) гипоксия – тыныс алатын ауада парциялды қысымының томендеуінен болатын гипоксияның түрі.
 2. Транссудат– қабынбаған патологиялық сұйықтық
 3. Гипосенсибилизация-организмнің аллергенге сезімталдығының төмендеуі.
 4. Веналық гиперемия – веналар арқылы қанның ағып кетуі қиындауынан ағзаның немесе тін бөлігінің қанмен толуы.
 5. Бластома – қатерлі өспе

5 вариант

 1. Карбоксигемоглобин – көміртек тотығының (CO) гемоглобинмен байланысуы.
 2. Экссудат– қабынулық табиғаты бар патологиялық сұйықтық
 3. Активті аллергия- организмге енген аллергенге жауап ретінде аллергияның қалыптасуы.
 4. Ишемия – артериялық қанның келуі баяулауынан немесе тоқтауынан дененің, ағзаның немесе тін бөлігінің қанмен қамтамасыз етуінің азаюы.
 5. Прогрессия – өсу барысында морфологиялық, биохимиялық, қызметтік және т.б., өспелік атипизмнің үдеуі-күшеюі.

6 вариант

 1. Гипоксемия (гр. hypo- төмен, лат. Oxygenіum – оттегі, гр. haemo – қан) – қан құрамында оттегі мөлшерінің төмендеуі.
 2. Пролиферация- жергілікті жасушалық элементтерінің қабыну ошағагдағы көбеюі
 3. Антигендер(лат. Anty-Қарсы+gen- туындататын)иммунды лимфоциттердің антиденелерді түзуін шақыратын жоғары молекулалық организм үшін бөгде заттектер.
 4. Сладж – суспензиялық тұрақтылық төмендеуінен қанның формалық элементтерінің агрегация, адгезия, агглютинация процестері.
 5. Онкоген – нөруызды реттеуші ген, реттелу процесі бұзылғанда қатерлі өспелердің туындауына ықпал етеді.

Қажетті материалды таппадың ба? Онда KazMedic авторларына тапсырыс бер

Глоссарий РК 2

error: Материал көшіруге болмайды!