Антиангинальді дәрілер. Әсер ету механизмі, тағайындау көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштері, кері әсері. Оларды балаларға тағайындау ерекшеліктері

 1. Тақырыбы 1: Антиангинальді дәрілер. Әсер ету механизмі, тағайындау көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштері, кері әсері. Оларды балаларға тағайындау ерекшеліктері.
 2. Мақсаты:

– антиангинальді дәрілік заттардың әсер ету механизмі мен қолдану ерекшелігі;

– антиангинальді дәрілік заттардың қолдану көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштері;

– антиангинальді дәрілік заттардың жанама жіне токсикалық нәтиежелері;

– антиангинальді дәрілік заттардың негізігі препараттарына рецепт жазу;

– антиангинальді дәрілік заттармен улануды анықтау;

– клиникалық жағдайға байланысты препараттарды дұрыс таңдау

– туралы түсінікті  қалыптастыру және білімді жинақтау.

 1. Оқыту мақсаты:

– антиангинальді дәрілік заттардың фармакодинамикасы мен фармакокинетикасы сұрақтарын қарастыру;

антиангинальді дәрілік заттардың негізгі фармакологиялық нәтиежелерін көрсету;

– студенттердің назарын антиангинальді дәрілік препараттардың қасиеттерінің    ерекшелігіне назар аудару және оларды салыстыру.

 1. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

– Антиангинальді заттар. Жіктеліуі (нитраттар, b-блокаторлар, кальций антогонистері, триметазидин), әсер ету механизмі, тағайындау көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштері, кері әсері.

– Жүректің ишемиялық ауруында қолданылатын антикоагулянттар, антиагреганттар, фибринолитиктер.

– ЖТЖ патологиясын емдеу үшін гипохолестериемиялық препараттарды таңдау.

– Оларды балаларға тағайындау ерекшеліктері.

 1. Білім берудің және оқытудың әдістері: кіші топтар жіне дискуссия,ахуалдық есептерді шешу, тәжірибелік сабақтың хаттамасын дайындау, топтық қатнасты анықтау, рецептер жазу..
 2. Бақылау:билет бойынша сұрақтар,рецептер. 

Рецепт жазуға арналған препараттар:

Нитросорбид табл 0,005, бисопролол табл 0,005, дипиридамол табл 0,25, нитроглицерин табл 0,0005г, ерітінді 1%-5мл, амиодарон табл 0,2; ерітінді 5%-3 мл, верапамил ерітінді 0,25%-2мл,  ацетилсалицил қышқылы табл 0,5; нифедипин табл 0,01; метопролол табл 0,05г 

Топтарын анықтауға арналған препараттар:

Эптифибатид, триметазидин, папаверин, дилтиазем

 1. Тақырыбы 2: Антигипертензивті препараттар, негізгі 4 тобының сипаттамасы (АПФ ингибиторлары, тиазидті диуретиктер, кальций каналдарының блокаторлары, β-адреноблокаторлар).
 2. Мақсаты:

– антигипертензивті дәрілік заттардың әсер ету механизмі мен қолдану ерекшелігі;

– антигипертензивті дәрілік заттардың қолдану көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштері;

– антигипертензивті дәрілік заттардың жанама жіне токсикалық нәтиежелері;

– антигипертензивті дәрілік заттардың негізігі препараттарына рецепт жазу;

– антигипертензивті дәрілік заттармен улануды анықтау;

– клиникалық жағдайға байланысты препараттарды дұрыс таңдау туралы түсінікті  қалыптастыру және білімді жинақтау.

 1. Оқыту мақсаты:

– антигипертензивті дәрілік заттардың фармакодинамикасы мен  фармакокинетикасы сұрақтарын қарастыру;

антигипертензивті дәрілік заттардың негізгі фармакологиялық нәтиежелерін көрсету;

– студенттердің назарын антиангинальді дәрілік препараттардың қасиеттерінің    ерекшелігіне назар аудару және оларды салыстыру.

 1. Тақырыптың негізгі сұрақтары:
 2. Гипертониялық аурудың патогенезі.Артериялды қысымды төмендету мүмкіндіктері. Антигипертензивті заттардың жіктелуі.
 3. Орталыққа ісер ететін нейротропты антигиертензивті заттар.Клофелиннің жіне Метилдофаның фармакодинамикасы.Кері көрсеткіштері мен жанама әсерлері.
 4. Шеткі иннервацияға әсер ететін нейротрпты гипотензивті дәрілер(адренотежегіштер,симпатолитиктер,ганглиотежегіштер.)празозиннің,лабетололлдың,метопролодың,резерпиннің,пентаминнің фармакологиялық қасиеті,салыстырмалы мінездемесі.
 5. Миотропты гипотензивті дәрілер,қолдану көрсеткіштері.Магния сульфаты мен дибазолдың салыстырмалы мінездемесі.Шеткерілік вазодилятатор(натрия нитропруссид).Қолдану көрсеткіштері.Қарсы көрсеткіштері.Кері әсері.
 6. Кальций каналдарын тежейтін заттар.Қодлдану көрсеткіштері.Қарсы көрсесткіштері.Кері әсерлері.
 7. Ренин-ангиотензин жүйесіне әсер беретін дәрілік заттар.ААФ ингибиторлары.Әсер ету механизмі.Қолдану көрсеткіштері.Асқынулар,қарсы көрсеткіштері.
 8. Гипертониялық ауру кезінде несеп айдағыштардың қолданылыуы.Тиазид және тиазид емес несеп айдағыштарыАсқынулары.Қасры көрсеткіштері.
 9. Гипотензивті дәрілерді біріктіріп қолдану принциптері.
 10. Білім берудің және оқытудың әдістері: кіші топтар жіне дискуссия ахуалдық есептерді шешу, тәжірибелік сабақтың хаттамасын дайындау, топтық қатнасты анықтау, рецептер жазу.
 11. Бақылау:билет бойынша сұрақтар,рецептер. 

Рецепт жазуға арналған препараттар:

Эналаприл табл 0,005; 0,01г, лозартан табл 0,0125 және 0,025г, папаверин гидрохлориді табл 0,04 және ерітінді 2%-2мл, магния сульфат 25%-10мл, пентамин ерітінді 5%-1мл, клофелин табл 0,000075г, ерітінді амп 0,01%-1мл, пропранолол табл 0,01 және ерітінді 0,1%-1мл, дихлотиазид табл 0,025, верапамил ерітінді 0,25%-2мл және табл 0,04 және 0,08г

Топтарын анықтауға арналған препараттар:

Моксонидин, трепирия йодид (гигроний), периндоприл (престариум, пренесса), эналкирен, нолипрел.

 1. Тақырыбы 3: Жүректің созылмалы жетіспеушілігінде тағайындалатын дәрілер (жүрек гликозидтері). Ілмектік диуретиктер, заманауи метаболиктер: триметазидин дихлоргидрат (предуктал), 3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионат дигидраты (милдронат), фосфокреатин (неотон) және т.д. калий және магний препараттары.
 2. Мақсаты:

– жүректің созылмалы жетіспеушлігінде тағайындалатын  дәрілік заттардың – әсер ету механизмі мен қолдану ерекшелігі;

– жүректің созылмалы жетіспеушлігінде тағайындалатын  дәрілік заттардың қолдану көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштері;

– жүректің созылмалы жетіспеушлігінде тағайындалатын  дәрілік заттардың жанама жіне токсикалық нәтиежелері;

– жүректің созылмалы жетіспеушлігінде тағайындалатын  дәрілік заттардың негізігі препараттарына рецепт жазу;

– жүректің созылмалы жетіспеушлігінде тағайындалатын  дәрілік заттармен улануды анықтау;

– клиникалық жағдайға байланысты препараттарды дұрыс таңдау туралы түсінікті  қалыптастыру және білімді жинақтау.

 1. Оқыту мақсаты:
 • жүректің созылмалы жетіспеушлігінде тағайындалатын антигипертензивті

антигипертензивті дәрілік заттардың фармакодинамикасы мен  фармакокинетикасы сұрақтарын қарастыру;

– жүректің созылмалы жетіспеушлігінде тағайындалатын  дәрілік заттардың негізгі фармакологиялық нәтиежелерін көрсету;

– студенттердің назарына жүректің созылмалы жетіспеушлігінде тағайындалатын дәрілік препараттардың қасиеттерінің    ерекшелігіне назар аудару және оларды салыстыру.

 1. Тақырыптың негізгі сұрақтары:
 2. Жүрек гликозидтері.Жіктелуі.Кордиотонгикалық әсер ету механизмі.
 3. Жүрек гликозидтерінің негізгі кардиотропты әсерлері(жүректің жиырылуы күшіне,өткізгіштігіне,автоматизмге,миокардта зат алмасуына әсері).Жүрек декомпенсациясы кезінде ЖГ-ң терапевтік әсерінің маңызы.
 4. Әр препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.ЖГ-ң қолдану принциптері,негізгі қолдану схемасы.
 5. ЖГ интоксикация дамуына әсер ететін факторлар.Диагностика,алдын алу,асқынуларын емдеу.
 6. Кардиотоникалық әсер көрсететін басқа фармакологиялық топтағы препараттар(глюкагон,дарамин,добутамид).
 7. Заманауи метаболиктер:триметазидин дихлоргидрат(предуктал),3-(2,2,2,2-триметилгидразиний)пропионат дигидраты(милдронат),фоскреатин(неотон)және т.б.
 8. Ілмектік диуретиктер.
 9. Білім берудің және оқытудың әдістері: кіші топтар және дискуссия, ахуалдық есептерді шешу, тәжірибелік сабақтың хаттамасын дайындау, топтық қатнас анықтау, рецептер жазу.
 10. Бақылау: билет бойынша сұрақтар, рецептер. 

Рецепт жазуға арналған препараттар:

Дигитоксин табл 0,0001 №10, коргликон ерітіндісі 0,06%-1мл, милринон ерітіндісі 0,1%-10мл, дигоксин табл 0,00025 №50 және табл балаларға 0,0001 және ерітінді 0,025%-2мл, спиронолактон табл 0,05 және 0,1г, строфантин 0,025%-1мл, триметазидин табл 0,02 №60, адонизид ерітінді 15мл 

Топтарын анықтауға арналған препараттар:

Левосимендан, мепросцилларин, амринон (инокор)

Протокол құрастыру үшін 

Антиангинальды заттар

 1. Нитраттар
 2. Кальций каналдарының блокаторлары

Антигипертензивті заттар 

 1. Орталық әсерлі
 2. Ангиотензинді жүйеге әсер ететін заттар

а) ангиотензин II-ң антогонистері ( фермент ингибиторлары)

б) ангиотензин II рецепторларының блокаторлары

в)  рениннің ингибиторлары

 1. Перифериялық вазодилататорлар

а) фосфодиэстеразның ингибиторлары

б) азот тотығы арқылы әсер ететіндер

в) калий каналдарының белсендіргіштері 

Жүрек гликозидтері

 1. Инотропты гликозидті заттар
 2. Гликозидтті емес иноторопты заттар

Қажетті материалды таппадың ба? Онда KazMedic авторларына тапсырыс бер

Антиангинальді дәрілер. Әсер ету механизмі, тағайындау көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштері, кері әсері. Оларды балаларға тағайындау ерекшеліктері

error: Материал көшіруге болмайды!