Фармакология. Дәрілік заттардың топтық қатынастары

Фармакология. Дәрілік заттардың топтық қатынастары

 1. Теофиллин-аллергияға қарсы,бронх демікпесі,астма,бронхитте.
 2. Сальметереол-β адреномиметик таңдамалы,Бронхолитик.
 3. Каптоприл-Антигипертензивті дз,АПФ ингибиторы.
 4. Бисопролол-β адреноблокатор,миокарттың О2 қажетті-н азайтады.
 5. Триметазидин-Кардиопротектор,кардиомиоциттер-гі май.қыш. β-қышқылдануын тежейді.
 6. Дилтиазем- Са+каналдарының блокаторы.Миоропты спазмолитик.
 7. Папаверин-Миотропты спазмолитик,вазодилататор.
 8. Клофелин-α адреномиметик,имидозол туындысы,гипотензивті дз.
 9. Строфантин-Жүрек гликозиді,африкалық көпжылдық лиан
 10. Гидрохлортиазид-Диуретик,тиазидті(салуретик)
 11. Спиронолактон-Диуретик(салуретик)→альдостерон антогонисі.
 12. Гидрокартизон-Глюкокртикостероид(ҚҚСД)→табиғи стероидты гормон.
 13. Феназепам-Бензодиазепиннің анксиолитигі,тырысуға қарсы.
 14. Ибупрофен-ҚҚСЕД.пропион қышқылының туындысы.
 15. Нимесулид-ҚҚСЕД.ЦОГ-2 селективті ингибиторы.
 16. Индометацин-ҚҚСЕД.Индолсірке қышқылының туындысы.
 17. Супрастин-Аллергияға қарсы,Н1гистамин тежегіші.
 18. Недокромил-натрий-Аллергияға қарсы,(мес жасуш-ң) мембранасын тұрақандырады.
 19. Астемизол-Аллергияға қарсы, Н1гистамин блокаторы.
 20. Метотрексат-Ісікке қарсы антиметаболиттік дәрілік зат.
 21. Либексин-Жөтелге қарсы ДЗ,Шеткі жүйеге әсер ететін наркот-қ емес.
 22. Сандопарин-Антикоагулянт,тікелей.
 23. Фенилин-Антикоагулянт,тікелей емес.К витаминінің антогонисі
 24. Мотилиум-Құсуға қарсы(прокинетик)→D2 дофаминдік рец.тежегіші
 25. Имодиум-Диареяға қарсы дз.
 26. Платифиллин-М-холиноблокатор,миотропты спазмолитик.
 27. Тромбин-тікелей әсер ететін коагулянт.
 28. Фитоменадион-Тікелей емес әсерлі коагулянт, «К» витамин аналогы.
 29. Ловастатин-Гиполипидемиялық дз,Статин,
 30. Гликлазид-Синтетикалық диабетке қарсы дз,сульфонилмочевина туындысы-2 ұрпағы.
 31. Актрапид-Инсулин биосинтетикалық (адамдікі.)
 32. Сальбутамол-β2 адреномиметик,бронхолитик әсерлі.
 33. Прозерин-Антихолинэстераздық дз→қайтымды әсерлі.
 34. Пентамин-Ганглиоблокатор.
 35. Дитилин-Миорелаксант деполяризациялаушы.
 36. Тропафен-α12 адреноблокатор.(Фентаноламин де жатады.)
 37. Метопролол-β1 адреноблокатор.
 38. Бупивакаин-Жергілікті анестетик,өткізгіштік
 39. Прокаинамид-Жергілікті анестетик.
 40. Лидокаин-Жергілікті анестетик,терминалды анестезия үшін.
 41. Амиодарон-антиаритмиялық дз.К+ каналының тежегіші.
 42. Амилорид-Диуретик(салуретик)→бүйрек өзекшелеріне тікелей әсерлі→пирозинилгуанидин туындысы.
 43. Ампициллин-Антибиотик, пенициллиннің жартылай синт,кең спектрлі,пенициллиназағатұрақты.
 44. Аугментин-(амоксициллин+клавулан қыш)комбинир-н дз.Антибиотик→βлак.пенициллин→жарт.син,пенициллиназа тұрақты.
 45. Цефотаксим-Антибиотик→βлак.Цефалоспорин→3-ұрпақ,парентерал.
 46. Азтреонам- Антибиотик→βлак→Монобактам.
 47. Меропенем- Антибиотик→βлак→Карбапенем.
 48. Нитроксолин-Синтетик.антибкт.→8-оксихинолин туындысы.
 49. Левофлоксацин- Синтетик.антибкт→Хинолон туынд→фторхиолон 2-ұрпағы.
 50. Фурадонин– Синтетик.антибкт→Нитрофуран .туындысы.(нитрофурантоин-екінші атауы.при инф.заб-х МПС).
 51. Нетилмицин- Антибиотик→аминогликозид.
 52. Цефомандол-
 53. Рокситромицин– Антибиотик→Макролид→жарт.синтетикалық.
 54. Азитромицин– Антибиотик→Макролидтер(Азалидке жатады)→жартылай синтетикалық.
 55. Фтивазид-Туберкулезге қарсы дз→Синтетик,изоникотин қыш.туынд.
 56. Этионамид- Туберкулезге қарсы дз→Синтетикалық ,изоникотин тиоамид қыш.туынд.
 57. Кетоконазол-Саңырауқұлаққа қарсы дз→синтетик→имидазол туынд.
 58. Ремантадин-Вирусқа қарсы дз→адамантан туынд,тұмауда қолд.
 59. Мебендазол-Гельминттерга қарсы дз→Нематодқа қарсы.
 60. Ганцикловир- Вирусқа қарсы дз→Нуклеозид туынд,цитомегаловируста қолданылады.

Тео-аллергияға қарсы,бронх астма.брон-к.

СальМ-β адрмим таңдамалы,Бронх-к.

Кап-Антигипертензивті дз,АПФ ингиб-ы.

Бис-β адрблок.миокарттың О2 қажет-н  аз-ы.

Три-Кардиопрот-р,.

Дил- Са+канал-ң блок.Миотропты дз.

Пап-Миотропты спазмо-к,вазодил-р.

Кло-α адрмим,имидозол т-ы,гипотенз-і дз.

Стр-Жүрек гликозиді.

Гид-Диуретик,тиазидті.

Спи-Диуретик,

Гид-кзн-Глюкокртикостероид

Фен-Бензодиазеп анксиолит,тырысуға қ-ы.

Ибу-ҚҚСЕД.пропион қышқ.туындысы.

Ним-ҚҚСЕД.ЦОГ-2 селективті ингиб-ы.

Инд-ҚҚСЕД.Индолсірке қыш. Туын-ы.

Суп-Аллергияға қ-ы,Н1гистамин ингиб-ы.

Нед.NaАллергияға қ-сы,мембрана тұрақ-ы.

Аст-Аллергияға қ-ы, Н1гистамин ингиб-ы.

Мет-Ісікке қарсы антиметабол-к дірілік зат.

Либ-Жөтелге қ ДЗ,ШЖЖ. ә. ет. нарк-қ емес.

Сан-Антикоагулянт,тікелей.

Фен-Антикоагулянт,тікелей емес.

Мот-Құсуға қ-ы,асқазан матор-н жақс-ы.

Имо-Диареяға қарсы дз.

Пла-М-холинблок.миотропты спазмо-к.

Тро-тікелей коагулянт.

Фит-Тік-й емес коагулянт, «К» вит аналог.

Лов-Гиполипидемиялық дз,Статин,

Гли-Синтет-қ диабетке қарсы дз,

сульфонилмочевина туын-2 ұрпақ.

Акт-Инсулин биосинт-қ адамдікі.

СальБ-β адр.мим,бронхолитик.

Про-Антихолинэстераздық дз.

Пен-Ганглиоблокатор.

Дит-Миорелаксант деполяризац-ы.

Тро-α адр.блок.

Мет-β адр.блок

Буп-Жергілікті анест,өткізг.

Про-Жергілікті анес-к.

Лид-Жергілікті анестетик,

Ами-антиаритмиялық дз.

Ами-Диуретик

Амп-Антибиотик, пеницил-ң жарт. синт,

кең спектрлі,пенициллиназа.тұрақты.

Ауг-(амоксициллин+клавулан қыш)

комб-н дз.Антибиотик→βлак.пенициллин→

жарт.син,пенициллиназа тұрақты.

Цеф-н-Антиб-к→βлак.Цефалоспор-н→3-ұрп.пэ.

Азт- Антибиотик→βлак→Монобактам.

Мер- Антибиотик→βлак→Карбапенем.

Нит-Синт.антибакт.→8-оксихин-н туынд.

Лев- Синт.антибакт→ФтроХинолон туын.2-ұрп.

Фур– Синтетик.антибкт→Нитрофуран .туынд

Нет- Антибиотик→аминогликозид.

Цеф-л-

Рок—Антиб-к→Макролид→жарт.синт.

Аз- Ант-к→Макролид(Азалид)→жарт.синт.

Фти-Туберк-е қ-сы дз→Синт,изоник. қыш.туын.

Эти- Туберк-ге қ-ы дз→Синт.изоник . қыш.туын.

Кет-Саңырау-қа қарсы дз→синт→имидазол туынд.

Рем-Вирусқа қ-ы дз→адамантан т-ы,тұмауда қолд.

Меб-Гельминт қ-ы дз→Нематодқа қарсы.

Ган- Вирусқа қ-ы дз→Нуклеозид туынд,ЦМВ қолд.

Қажетті материалды таппадың ба? Онда KazMedic авторларына тапсырыс бер

Фармакология. Дәрілік заттардың топтық қатынастары

error: Материал көшіруге болмайды!