Азық түлік сапасын мемлекеттік реттеуі

Азық-түлік сапасы және қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеу

Қазіргі уақытта азық-түлік өнімдерінің (оның ішінде азық-түлік және биологиялық активті қоспалар), қаптаманың, таңбаланудың, өндірісті бақылаудың, өнімдердің техникалық құжаттамасының сақталуын бағалауға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен, нормативтік құжаттармен белгіленеді; тамақ өнiмдерiнiң айналымындағы қауiпсiздiгіне тиiстi санитариялық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалар мен гигиеналық нормативтер белгiленедi;  ет, балық , құс , жұмыртқа және басқа да шикі жануардан жасалған басқа да өнімдердің сапасын тексеруде ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) ережелер, санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалар және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері тағайындалады; Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарымен тағайындалған санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалар, гигиеналық нормативтер, ветеринарлық (ветеринариялық-санитариялық) ережелер мен фитосанитариялық стандарттарда белгіленген тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптар тамақ өнімдерін қайта өңдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың орындауы үшін міндетті болып табылады.

Азық-түлік және биологиялық активті қоспаларды, генетикалық түрлендірілген негіздері , балалар тағамдарын, бояғыштарды, су және азық-түлік өнімдерімен байланыста болатын материалдарды және өнімдер алғаш рет Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және импорттауға енгізілген мемлекеттік тіркеуден өтеді; Қазақстан Республикасының аумағына алғаш рет шығарылатын және Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген және импортталатын балаларға арналған азық-түлік, азық-түлік және биологиялық активті қоспалар өнімдерін мемлекеттік тіркеу халық санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүзеге асырылуға тиіс.

Мемлекеттік тіркеу мыналарды қамтиды: экспертизу документов, которые представляются изготовителем (поставщиком) и подтверждают соответствие пищевых продуктов, материалов и изделий требованиям нормативных документов, условиям изготовления или поставок, а также результаты проводимых испытаний; дайындаушы (жеткізуші) ұсынылатын құжаттарды сараптау және тамақ өнімдерінің, материалдар мен бұйымдардың нормативтік құжаттардың талаптарына ,  өндіру немесе жеткізу шарттарына, сондай-ақ өткізілген сынақтардың нәтижелеріне сәйкестігін растау; Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етiлген заттар мен бұйымдардың мемлекеттiк тiзiлiмiне енгізілген өнімдер туралы  олардың өндiрушiлерiне (өнiм берушiлерiне) ақпарат берiледi.

Азық-түлік өнімдерінің бірнеше түрін бір атаумен мемлекеттік тіркеуге өткізуге жол берілмейді, сондай-ақ әртүрлі өндірушілер шығарғаннан басқа жағдайларды қоспағанда, сол бір түрдегі азық-түлік өнімдерін екі рет тіркеуге жол берілмейді.

Тағамның сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды растау және сертификаттау: міндетті сертификаттауға жататын тамақ өнімдерінің, материалдарының тізбесін халықты санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы, ветеринариялық және фитосанитариялық қадағалау саласындағы уәкілетті органдардың ұсыныстары негізінде стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі уәкілетті органның ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді; тамақ өнiмдерi үшiн әзiрленген нормативтiк құжаттамаға енгiзiлген сапа және қауiпсiздiк көрсеткiштерi стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi органмен, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкiлеттi органмен келiсiмге келуге мiндеттi; тамақ өнiмдерi мен материалдарды азық-түлiк айналымы саласында қызмет көрсету және сапа жүйелерiн сертификаттау (сәйкестiк туралы декларацияны мiндеттi және ерiктi түрде табыс ету) тәртiбi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады; міндетті сертификаттау тізіміне кірмейтін тамақ өнімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен санитарлық-эпидемиологиялық куәлікті беру арқылы міндетті санитарлық-эпидемиологиялық сараптамаға жатады.

Азық-түлік айналымы саласында сертификат және (немесе) санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы бар жеке және (немесе) заңды тұлғалар нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарды бұзған жағдайда стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі уәкілетті орган санитарлық- халықтың эпидемиологиялық салауаттылығы, осы бапта көрсетілген құжаттар шығарылған, бұзушылықтар жойылғанға дейін өз қызметін тоқтатуға және осы құжаттардың қолданылуын тоқтатуға міндетті. Құқық бұзушылықтарды жою мүмкін болмаған жағдайда бұл құжаттар қайтарып алынады.

Азық түлік сапасын бақылау

Сәйкестік туралы декларация тапсырған жеке және (немесе) заңды тұлғалардың бұзғаны анықталған кезде уәкілетті органдар тамақ өнімдерінің айналымы саласындағы қызметті дереу тоқтатуға, оны алу арқылы сәйкестік туралы декларацияны бұзуға және сәйкестіктің декларациясын тоқтату туралы стандарттау, метрология және сертификаттау негізінде уәкілетті органға хабарлауға міндетті.

Азық-түлік сапасы және қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік қадағалау және бақылау:

  1. Азық-түлік өнімдерінің сапасына және қауіпсіздігіне мемлекеттік бақылауды халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы, ветеринария, фитосанитариялық бақылау және уәкілетті органды стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі уәкілетті органдар өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады..
  2. Азық-түлік сапасы, қауіпсіздігі және халықтың денсаулығын сақтау саласындағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттарын айқындайды, сондай-ақ халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті орган санитарлық-эпидемиологиялық мониторинг жүргізеді, сонымен қоса , сапалы және қауіпті азық-түлік өнімдерін тұтыну нарығына шығаруды болдырмау жөніндегі шараларды әзірлейді.

Азық-түлік тауарларының айналымын жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен міндеттері

  1. Жеке және заңды тұлғалардың құқылы:

1.1 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аумақтың және (немесе) объектінің санитарлық-эпидемиологиялық және эпизоотиялық жай-күйі туралы шынайы ақпаратты уақтылы алуға;

1.2 санитарлық ережелер мен нормаларды, гигиеналық нормативтерді, ветеринарлық (ветеринариялық-санитариялық) ережелерді және фитосанитариялық нормаларды орындау мақсатында сауалнама жүргізу үшін мемлекеттік органдарға және ұйымдарға жүгінуге;

1.3 санитарлық және эпидемияға қарсы (профилактикалық), ветеринариялық және фитосанитарлық шараларды іске асыруға қатысуға.

  1. Жеке және заңды тұлғалар міндетті:

2.1 тамақ өнiмдерiнiң, материалдар мен өнiмдердiң сапасы мен қауiпсiздiгiне, олардың өндiрiстiк процестерiне, қаптамасына, таңбалануына, сақтауына, тасымалдануына және сатылуына қойылатын талаптарды қамтитын мемлекеттiк және мемлекетаралық стандарттарда белгiленген техникалық регламенттерге және талаптарға сәйкес келетiн техникалық шарттарды әзiрлеуге және бекiтуге;

2.2 тамақ өнiмдерiнiң, материалдар мен өнiмдердiң жаңа түрлерiнiң сапасы мен қауiпсiздiгiн өндiрiстiк бақылауға, оларды сынау әдiстерiн және нормативтiк құжаттарға сәйкес сақтау мерзiмi мен сақтау мерзiмдерiн белгiлеу жөнiндегi бағдарламаларды әзiрлеуге;

2.3 тамақ өнiмдерiнiң, материалдар мен өнiмдердiң әрбiр топтамасының сапасы мен қауiпсiздiгiн, сондай-ақ тамақ өнiмдерiн, материалдар мен өнiмдердiң айналымы жөнiндегi нормативтiк құжаттардың талаптарын сақтауды қамтамасыз етуге;

2.4 тамақ өнiмдерiнiң, материалдар мен өнiмдердiң, сатып алушылардың немесе тұтынушылардың сұранысы бойынша материалдар мен бұйымдардың сапасы мен қауiпсiздiгiн куәландыратын құжаттарды ұсынуға;

2.5 нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес тамақ өнімдерін орау және таңбалауды қамтамасыз етуге;

2.6 осындай азық-түлік өнімдерін, материалдар мен бұйымдарды өндіруді тудырған себептерді жою үшін қажет кезеңде сапасыз және қауіпті азық-түлік өнімдерін, материалдар мен бұйымдарды өндіруді тоқтата тұруға. Мұндай себептерді жою мүмкін болмаған жағдайда, сапасы төмен және қауіпті азық-түлік өнімдерін, материалдар мен бұйымдарды өндіруді тоқтатуға, айналымнан алып тастауға, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тексеруді, қайта өңдеуді немесе жоюды ұйымдастыруға;

2.7 нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес тамақ өнімдерін, материалдар мен бұйымдарды сақтауды және тасымалдауды қамтамасыз етуге;

2.8 тиісті сападағы тамақ өнімдерін жоғалтуға және қауіпті қасиеттерді алуға әкеліп соққан азық-түлік өнімдерін тасымалдауға және сақтауға қатысты бұзушылықтар туралы тиісті уәкілетті органдарға хабарлауға және оларды қарауға жіберуге;

2.9 санитарлық-эпидемиологиялық және ветеринариялық-санитариялық сараптамалардың оң қорытындылары бар азық-түлік өнімдерін сатуға рұқсат беруге;

2.10 Тиісті қасиеттерін жоғалтқан және (немесе) қауіпті қасиеттері бар өнімдерді сатып алуға, оларды тұтынушылардан шығаруды қамтамасыз етуге, қарауға жіберуге және оларды иеліктен шығаруға немесе жойуға жол берілетін бұзушылық орын алған жағдайда тамақ өнімдерін сатуды тоқтатуға.

Ұқсас материалдарды қарай кетіңіз:

  1. Балалардың дұрыс тамақтануы
  2. Микронутриент тапшылығын алдын алу
  3. Жүкті әйел тамақтануы
  4. Емізуші әйел дұрыс тамақтануы

 

Қажетті материалды таппадың ба? Онда KazMedic авторларына тапсырыс бер

Автор публикации

не в сети 2 месяца

KazMedic

974

Медик+ админ! Сайт бойынша жауапты адам.

Комментарии: 0Публикации: 994Регистрация: 01-10-2014
1 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 5 (1 оценок, среднее: 5,00 тен 5)
Загрузка...