Category «Биохимия»

Гистогормондар

Гистогормондардын гормондардан айырмашылыгы: а) эндокриндік емес, «кәдімгі» жасушалар өндіреді; б) кан аркылы таралмай, жасушааралык кеністікке диффузняланады; в) сондыктан да жергілікті әсер етеді, яғнн жақын орналаскан жасушаларга әсер етеді. Гистогормондардын нысанага жеткізілуіне байланысты екі жағдай қалыптасады: -паракриндік әсер ету-гистогормонды өндірген жасуша айналасындагы жасуша-нысаналарга әсер етсе; -аутокриндік әсер ету-жасушаарлық ортаға бөлініп шыккан гистогормон өзін өңдірген жасуша мембранасынын …

Цистиноз

Бұл тұқым қуалайтын ауру, цистин алмасуы бұзылысына байланысты; ішкі ағзалардың бұзылыстары тез, әсіресе бүйрек арқылы көрініс береді. Жиілігі 1:600000. Ауру  аутосомды-рецессивті жолмен беріледі. Цистиноз патогенезі түпкілікті анықталмаған. Цистиннің цистин-дисульфоксид немесе цистин-сульфин қышқылына ауысу жолында тосқауыл болуы мүмкін. Цистиннің түрлі ағзаларда шөгуі олардың қабілетін нашарлатады. Кеселдің клиникалық көрінісі, әдетте, бала жасқа толғаннан кейін байқалады: тәбетінің төмендеуі, …

Фруктоземия

Клиникасы айқын формаларының жиілігі 1:130000. Ауру аутосомды-рецессивті жолмен беріледі деген жорамал бар.   Патогенезі. Ауру негізі – қалыпты жағдайда гексозаны 2 триозға ыдырататын ферменттердің кемістігі (фруктоза – 1 – монофосфат – альдолаза мен фруктоза – 1,6 – дифосфат – альдолаза). Фруктоза алмасуы тосқауылы салдарынан организмде көп мөлшерде фруктоза-1,6-дифосфат жиналуы ағзаларға токсикалық әсер етіп, мүмкін, гликоген …

Фенолкетонурия

Фенолкетонурия (ФКУ, фенилпирожүзімді олигофрения). Моногенді аурудың классикалық үлгісі. Негізінен ОНЖ-нің зақымдалуына әкелетін аминқышқылдарының алмасуының бұзылуымен сипатталады. Алғаш рет 1934 жылы Феллинг суреттеген. Популяциялық жиілігі Ресейде 1:10 000. Гетерозиготтар 1:50 жиілікпен кездеседі. Этиологиясы. Генокопия деп аталатын мутирленген геннің әртүрлі лакустарда орналасуымен ФКУ-дің бірнеше түрлерін ажыратады. «Классикалық» түрінің (1 тип) пайда болуы 12-ші хромосоманың ұзын иығында орналасқан …

Тұкым қуалайтын пигменттік гепатоздар

Криглер-Найяр синдромы – тұқым қуалайтын ферменттапшылықты сарғаю, билирубиннің коньюгацияланбаған бөлігінің жиналуы салдарынан ОНЖ бұзылысы жиі орын алады. Гипербилирубинемияның негізінде глюкуронилтрансферазаның мүлдем жоқ не оның өте аз болуы жатады, ягни гепатоциттердіц бос билирубинді глюкурон қышқылымен қоса алмауы. Криглер-Найяр синдромының 2 вариантын ажыратады. Біріншісі аутосомдырецессивті жолмен беріледі. Глюкуронилтрансфераза белсенділігі бауыр гомогенатында анықталмайды, фенобарбитал пайдасыз. Екінші варианты аутосомды-доминант …

Кіріспе Класы бойынша Fouv SvTV neuro-paralytic әрекет болып табылады. химиялық ластану үлкен қалта жасауға мүмкіндік беретін өте жоғары уыттылығы және физикалық сипаттамалары, химиялық қасиеттері, барлық белгілі OVTV туралы FOV ең қауіпті істеу. FOS. Алақан тіпті v1846g алғаш рет синтезделген, Ал XIX ғасырдың соңында болды. Michaelis және оның әріптестері FOS хош иісті серияларының үлкен көлемін сипаттады. …

Ситуациялық есептер

СИТУАЦИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕР ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА 1-есеп. Құрамында ақуызы көп рационға ауысқанда адамда пиридоксальға қажеттілік жоғарылайды. Осы көріністі түсіндіріңіз. Пиридоскаль қатысатын реакция теңдеуін жазыңыз. Жауабы: пиридоксаль ақуыз алмасуын реттейді.  2-есеп. Ересек адамда никотин қышқылының тәуліктік қажеттілігі -7,5 мг,бірақ  тағам құрамында триптофан мөлшері көбейсе,ол азаяды.Осы байланыстылықты түсіндіріңіз. Жауабы:Триптофаннан никотин қышқылы түзілуі мүмкін,сондықтан оның тәуліктік қажеттілігі 2мл болады,егер тамақ …

Емтихан сұрақтары мен есептері

Жалпы медицина мамандығына арналған медициналық биохимия электив пәні бойынша емтихан сұрақтары мен есептері Биохимияға кіріспе. Биохимия пәні мақсаттары және міндеттері. Биохимиялық зерттеу объектілері. Биохимияның негізгі бөлімдері мен бағыттары.Биохимия тарихының негізгі кезеңдері. Ақуыздар және олардың жіктелуі. Ақуыздардың құрылымдық бірлігі. Ақуыздардың физико-химиялық қасиеттері. Ақуыздардың биологиялық қызметтері. Ақуыздардың құрылымдық ұйымдасуы.Күрделі ақуыздар. Ферменттер,олардың жіктелуі мен номенклатурасы. Ферменттік катализдің ерекшеліктері. …

Аралық бақылау

ТАҚЫРЫБЫ :  АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ: ГОМЕОСТАЗДЫҢ РЕТТЕЛУІ. ЗАТ АЛМАСУДАҒЫ ГОРМОНДАРДЫҢ РЕТТЕЛУІ. АҒЗА МЕН ҰЛПА БИОХИМИЯСЫ САБАҚТЫҢ МАҚСАТЫ: Негізгі гормондардың биосинтезі мен құрылымын білу. Бұлшықет, жүйке, сүйек және дәнекер тіндердің метаболизмдегі ерекшеліктерін білу. ОҚЫТУ МАҚСАТЫ : Эндокринді және басқа да аурулардың патогенездегі биологиялық рөлін түсіну үшін, метаболизм реттелуінде молекулярлы әдістемеде алған білімді қолдану. Алған білімді бұлшықет, сүйек …

Сабақ жоспары

Тақырыбы: Қан биохимиясы Сабақтың мақсаты: Қанда өтетін биохимиялық процестер туралы көзқарасты қалыптастыру, оның метаболизмінің тұжырымдалуы мен реттелуінің функциялары мен маңызын ұғыну. Оқыту мақсаты: Патогенез, диагностика, емдеу және қан жүйесінің ауруларының , толық организмнің профилактикасының механизмін түсіну үшін алынған білімді қолданып үйрену. Тақырыптың негізгі сұрақтары: қан құрамы мен физикалық қасиеті. Қан плазмасының ақуыздық фракциясы. Альбумин-транспорттық функция, …

Сайттағы материалды алғыңыз келе ме?

ОСЫНДА БАСЫҢЫЗ

Бұл терезе 3 рет ашылған соң кетеді. Қолайсыздық үшін кешірім сұраймыз!